LG Bielefeld, 20 S 76/14, van 07.10.2014

Beslissing

Het beroep van verzoekster tegen de 24.04.2014 kondigde het vonnis van de rechtbank van Bielefeld (De. 42 C 80/14) wordt afgewezen.
De aanvrager moet de kosten van de hogere voorziening.
Het meest 24.04.2014 kondigde het vonnis van de rechtbank van Bielefeld niet-gefinancierd is uitvoerbaar bij voorraad.
De waarde van de zaak voorgelegd aan het hof van beroep is 651,80 Euro vast.

Redenen

Ik.

De ontvankelijk beroep is bij beschikking op grond van § 522 Abs. 2 S. 1 ZPO ontslagen, omdat de raad is tevreden unaniem daarvan, dat het beroep heeft uiteraard geen kans van slagen, de zaak heeft geen fundamentele betekenis, de ontwikkeling van de wet of de verzekering van een eenvormige wet is een beslissing van de rechter in hoger beroep niet nodig en een hoorzitting is niet nodig.
4
Van de presentatie van de vaststelling van de feiten is in overeenstemming met §§ 522 Abs. 2 S. 4, Abs. 3; 26 Nee.. 8 S. 1 EGZPO uit elkaar.
5
Ter ondersteuning, in overeenstemming met § 522 Abs. 2 S. 3, 2. Helft zin Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op grond van de beslissing van de beroep van 08.09.2014 Verwijzende. De andere verklaringen vervat in de brief van 26.09.2014 leiden tot een andere conclusie. Dit kunnen nieuwe bewijzen niet eerder herkennen. De Raad handhaaft dan ook haar mening, dat in dit geval de eerste instantie geïdentificeerd lezing van de verdachte onafhankelijke toegang van hun twee familieleden is voldoende voor hun internettoegang, te schudden op het uiterlijk van hun daderschap. De Hoge Raad in zijn arrest voor zover vereist 08.01.2014 (I ZR 169/12) expliciet alleen, dat de terminal eigenaar indient, of andere personen en, in voorkomend geval, de andere personen die een onafhankelijke toegang tot haar internetsite en had -grundsätzlich- komen als de dader van de overtreding in aanmerking. Dit is precies wat hier gebeurt. In dat verband heeft de verdachte volledig worden nageleefd, ook de plicht van de eventueel reeds aanwezige Zoeken, naar voren gebracht door, noch haar man noch haar zoon uit hun internet films van internet had gedownload. Dit kan alleen begrepen worden als de raad van mening is, dat beide moeten tegen de verdachte ontkende de bijbehorende vragen hun verantwoordelijkheid. De andere gebruiker invoeren, maar in termen van een etwaig op het internet ter beschikking gesteld aan hen schending van de wet geen verdere details van de award, deze mogelijkheid was "binnen reden" gebrek aan concreet bewijs voor de verdachte niet. Echter, vanwege de intra-familie permanent mogelijk gebruik van internet is een serieuze mogelijkheid van enige dader van een andere persoon blijft zoals verweerder gemaakt, aangezien levensechte aanpak is ook de mogelijkheid, dat de ware schuldige is dit niet te wijten is toegevoegd aan de te verwachten gevolgen. Dit is het resultaat, maar ten koste van de aanvrager, Sinds de omkering van de bewijslast niet is aangesloten op de secundaire bewijslast.
6
II.
7
De kosten zijn gebaseerd op § 97 Abs. 1 ZPO.
8
Onder § 708 Sectie. 10 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering was volslagen, dat de bestreden beschikking is uitvoerbaar zonder beveiliging.

8 thoughts on “Filesharing: LG verwerpt ook de claim van Bielefeld, Als andere gebruikers toegang tot het internet in een huishouden”

Reacties zijn gesloten.