Opdrachtnemer is aansprakelijk voor gebrekkige Yellow Pages aanbiedingen, zelfs als hij niet draaien, van kennis van illegale binnenkomst

Maar een interferer al aansprakelijk voor schending van een concurrerende vervoer recht voor de foutieve vermeldingen van kennis van de illegaliteit. Het wordt niet betwist haar was omdat van de klacht door het ministerie begin 2013 bekend, die zijn verbonden met hen waren defecte items in mappen en een schending van § 49 Abs. 4 S. 5 Wet personenvervoer vormde. Dan overeen het, maar het gebod professionele zorg (§ 3 Abs. 2 S. 1 UWG), te zorgen, dat de inzendingen werden gecorrigeerd.

OLG Köln vonnis van 12. December 2014 naar Az. 6 U 101/14

In hoger beroep heeft de verdachte is op 15. 5. 2014 aangekondigd het vonnis 2. Commerciële kamer van de rechtbank van Bonn – 12 De 4/14 – gedeeltelijk als volgt gewijzigd en geherformuleerd:

Het kort geding van de rechtbank van Bonn 28. 2. 2014 is gedeeltelijk als volgt gewijzigd en geherformuleerd:

Ik. De verdachte is verboden, handelend in de concurrentie voor het vervoer van personen ongeregeld vervoer met Autoverhuur

1. in telefoongidsen publiek door hun contactgegevens invoeren onder het kopje “Taxi” te adverteren of om te adverteren, zoals hieronder getoond:

“Het volgende is een grafische weergave”

en / of

“Het volgende is een grafische weergave”

en / of

“Het volgende is een grafische weergave”

en / of

“Het volgende is een grafische weergave”

en / of

“Het volgende is een grafische weergave”

en / of

“Het volgende is een grafische weergave”

2. met het label “Taxi” te adverteren of om te adverteren, zoals hieronder getoond:

“Het volgende is een grafische weergave”

en / of

“Het volgende is een grafische weergave”

en / of

“Het volgende is een grafische weergave”

II. De verdachte is voor elke overtreding, een boete van maximaal 250.000 EUR, bedreigde vervanger administratieve hechtenis of gevangenisstraf van maximaal zes maanden, de administratieve detentie mag niet langer zijn dan twee jaar en dient plaats te vinden bij de beheerder van de verweerder.

III. De kosten van de procedure, met inbegrip van een beroepsprocedure voorzien van de aanvrager te 10 % en de verdachte te 90 %.

IV. Het bedrag van het geschil over de methode van eerste aanleg (mate in het amendement van het Landgericht bevestiging) en de beroepsprocedure is te 30.000 Zal EUR zijn.

Redenen

(in plaats van feiten en gronden van de beslissing in overeenstemming met § 540 Abs. 1 ZPO)

Ik.

Partijen verschillen van mening over de reclame door de verweerder in Internet edities van telefoongidsen, en in haar kantoren in T en M. De aanvrager heeft volgende vermeldingen bekritiseerd in directories, elk door het invoeren van de zoektermen “Was: Taxi” en “Waar: T” respectievelijk “Waar: M” kan worden opgeroepen:

Adresboek

“Binnenkomst”

Telefoonnummer

Branchenangabe

Yellow Pages

“Binnenkomst”

“Telefoonnummer”

Autoverhuur Transport

De Lokale

“Binnenkomst”

“Telefoonnummer”

./.

De Lokale

“Binnenkomst”

“Telefoonnummer”

./.

De Lokale

“Binnenkomst”

“Telefoonnummer”

./.

De telefoongids

“Binnenkomst”

“Telefoonnummer”

Taxi

Yellow Pages

“Binnenkomst”

“Telefoonnummer”

Taxi Services

De Lokale

“Binnenkomst”

“Telefoonnummer”

./.

De telefoongids

“Binnenkomst”

“Telefoonnummer”

Taxi

Op het terrein van de verdachte zichtbare billboards werden geïnstalleerd vanaf de buitenkant, waarop het mutatis mutandis, elk in combinatie met de naam van de respondent bedrijf, riep:

“Taxi?

Huurauto?

Vergelijken!”

Verweerder heeft zo verdedigd, bij de toewijzing van hun bedrijf aan de industrie “Taxi Services” Ik ingeruild voor een fout van de uitgever. Na het begin 2013 de bevoegde regelgevende instanties hebben bezwaar gemaakt tegen deze advertentie, zij reeds in de 1. 4. 2013 een fax gestuurd naar de uitgever, waarin ze zijn duwen voor de correctie.

Het Hof van Bonn District bezwaar heeft gemaakt tegen de promotionele activiteiten door bevel verboden en bevestigd door het bestreden arrest. Voor verdere details wordt verwezen naar het vonnis van de rechtbank (§ 540 Abs. 1 Nee.. 1 ZPO).

Met zijn vorm-- en tijdig ingebracht en met redenen omkleed beroep volgde de verdachte verder het doel van de opheffing van het verbod en de afwijzing van de gerichte hun goedkeuring applicatie. Als reden voert in het bijzonder, telefoonnummer (02XXX) X XX X9 is niet hun, maar een andere onderneming “N D T2 C GmbH” geassocieerd met de stoel in de L Straat XXX in T.

De aanvrager verdedigt het bestreden arrest en onderwerpt, of de respondent, na de onbetwiste top 2013 werd opgemerkt door de regelgevende instantie om de defecte Advertising, zijn verplicht, te voorzien in hun eliminatie. De fax van 1. 4. 2013, die zij ontkennen Verzenden, in dat opzicht ook niet voldoende geweest, omdat de verdachte was verplicht, om de naleving van hun opdrachten te volgen.

II.

Nadat de aanvrager zijn aanvraag heeft ingetrokken, voorzover zij zowel het telefoonnummer (02XXX) X XX bezwaar heeft X9 merkenlijst, het beroep van de respondent blijft, is waar ze moeten beslissen of ze, zonder succes.

1. De aanvrager heeft recht op een voorlopige reclame, zoals werd gedaan in de inzendingen telefoonboek, van §§ 3, 4 Nee.. 11, 8 Abs. 3 Nee.. 3 UWG i. In. m. § 49 Abs. 4 S. 5 Wet personenvervoer aan.

een) Verweerder houdt geen rekening twijfel, dat de betwiste registreert een schending van § 49 Abs. 4 S. 5 Vormen Wet personenvervoer Transport, als de rechtbank uitgewerkt met True Reden.

b) De verdachte is verantwoordelijk voor de nog te worden geëvalueerd vermeldingen.

Vanuit het perspectief van de Senaat spreekt van een prima facie bewijs van deze, dat deze inzendingen zo, zoals zij in de directories, zijn ook te wijten aan de verweerder. Aangezien verweerster zelf heeft betoogd, de vermelding in de “Yellow Pages” van een contract, zou worden verwacht – zoals vereist door de aanvrager -, dat deze overeenkomst te worden ingediend, wat niet is gebeurd in het hof van beroep.

Echter, heeft de aanvrager reeds in eerste instantie voorgelegd e-mail de verantwoordelijke uitgever, waaruit volgt, dat de bedrijfsvermelding voor telefoonnummer M (02XXX) XX XX X5 is gebaseerd op een verkeerd begrip van de uitgever, van een verwarring met de soortgelijke operationele onder de naam “N D T2″ is te wijten. Het effect van een indiziellen effect van de binnenkomst, dat de verdachte hem zo had veroorzaakt, kan daarom niet worden beschouwd voor deze case.

Echter, de verdachte in ieder geval aansprakelijk voor schending van een concurrerende vervoer plicht voor de defecte items. Het wordt niet betwist haar was omdat van de klacht door het ministerie begin 2013 bekend, die zijn verbonden met hen waren defecte items in mappen en een schending van § 49 Abs. 4 S. 5 Wet personenvervoer vormde. Dan overeen het, maar het gebod professionele zorg (§ 3 Abs. 2 S. 1 UWG), te zorgen, dat de inzendingen werden gecorrigeerd. Het kan worden opengelaten, of de verweerder geloofwaardig heeft gemaakt, dat ze op 1. 4. 2013 heeft de uitgever contact. Basis van gegevens van de aanvrager E-mail van de uitgever is gevestigd, dat de correctie in februari 2014 wordt uitgevoerd, misschien alleen vanwege een facsimile brief van de Agent van de gedaagde 1. 4. 2014. Indien de verweerder maakte een verplicht, de correctie van het inschakelen van hun rekening foutieve invoer, Vervolgens werd ze verplicht, toezicht te houden op de naleving van de instructies. Dit geldt vooral reden, omdat haar uit de inhoud van de fax die zij had ingediend 1. 4. 2013 werd bekend, dat het ongewijzigd inzendingen aanzienlijke nadelen, aan de rechter claims van concurrenten, zou meebrengen. Deze verplichting, de verdachte op de hoogte was, zoals blijkt uit de verklaring van haar vertegenwoordiger ter terechtzitting voor de rechtbank “We hebben altijd nachgeguckt en gecorrigeerd” resultaten. Als er illegale binnenkomst – want het is niet in geschil hier – een jaar in de openbare mappen kan blijven, de verdachte verantwoordelijk is voor deze.

2. Met ware redenen, de rechtbank wordt aangenomen, dat reclame op het terrein van de verdachte ook een schending van § 49 Abs. 4 S. 5 Staat voor Wet Personenvervoer. Het enkele feit, dat de term “Taxi” is voorzien van een vraagteken, sluit niet uit dat het misverstand van een aanzienlijk deel van het relevante publiek, dat de verdachte biedt taxidiensten. Het kan, dat de verdachte heeft betekend dus reclame, dat ze wilde alleen maar om te vragen om een ​​vergelijking tussen de prijzen voor een taxi en de kosten. Het plakkaat Note “? Taxi ?” maar kan ook begrepen, dat de verdachte, zodat de behoeften van adressen, zijn op zoek naar een taxi en ze begrijpen, die het biedt zowel taxi's en huurauto.

3. De kosten zijn gebaseerd op § § 91 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO. § 92 Abs. 2 Nee.. 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is niet van toepassing, zoals oorspronkelijk vermeende Meer vraag (tien in plaats van acht klachten) heeft een prijs sprong getriggerd.

De beslissing is definitief met hun afkondiging, § 542 Abs. 2 ZPO.

4. Het bedrag van het geschil was voor de beroepsprocedure en de wijze van eerste aanleg, in de afwijzing van de klacht verder de aanvrager (6 De 166/14) naar 30.000 EUR vast. Volgens §§ 51 Abs. 2 en 4 MPD, 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is om het object waarde voor de methode te bepalen naar eigen goeddunken. Afhankelijk van wat het belang is van de eiser, het voorkomen van toekomstige handelingen van inbreuk. De reikwijdte van belang in verband met het gevaar van de actie die moet worden verboden, dus de kans op en de omvang van een toekomst die belang wordt ondermijnd uit, waar op verzoek van een vereniging voor de bevordering van commerciële belangen, de belangen van de vereniging is om een ​​regel en evalueren als het gewicht van een concurrent (Köhler, in Köhler / Bornkamm, UWG, 32. Verdelen. 2014, § 12 Rn. 5.5, 5.8 m. in. N.). Hoewel geschil informatie in de aanvraag voor deze indizielle betekenis hebben voor de relevante belangen van de eiser. De rechtbank zal niet accepteren tegen de nominale waarde, maar, maar heeft onafhankelijk controleren of de waarde van het geschil op basis van objectieve feiten, en puttend uit zijn ervaring en gemeenschappelijke waarde bepalingen in identieke of vergelijkbare gevallen volledig (KG, NJOZ 2010, 2020, 2021; Köhler, in: Köhler / Bornkamm, UWG, 32. Verdelen. 2014, § 12 Rn. 5.4).

De Senaat heeft tussen vergelijkbare overtredingen van de Wet personenvervoer waarden 3.000 en 6.000 EUR geaccepteerd (Accel. in. 14. 1. 2013 – 6 De 6/13 en 6 De 15/13), waar er niet zeer uitgebreid, de werking van de verdachte, zoals in het onderhavige geval. Hoewel in principe de overtredingen moeten worden geëvalueerd door de vermeldingen in de telefoongidsen als ernstig, Omdat deze items een groter bereik dan het venster reclame op het terrein van de verweerder. Aan de andere kant, moet worden gehouden, dat de aanvrager bezwaar heeft aangetekend tegen een totaal van acht inzendingen in telefoongidsen, die uiteindelijk het resultaat zijn te wijten aan een enkele handeling van de verdachte en hebben een vergelijkbare doelgroep richting. Daardoor lijkt derhalve hier, elke vermeende overtreding met 3.000 Naar EUR evalueren, wat leidt tot een geschil van de totale 30.000 EUR (acht directory inzendingen, Promotionele activiteiten in twee fabrieken) leads.

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: