Bouwrecht

De opdracht voor het werk

Geval van een contract, de contractant verbindt zich ertoe, om een ​​dienst voor een vaste vergoeding te bieden. Echter, de aannemer aansprakelijk is in tegenstelling tot een opdracht voor diensten niet alleen de levering van diensten, zoals, maar een concreet succes. Een arbeidsovereenkomst en dus Bouwrecht is beschikbaar, Als bijv.. een gebouw bouwt een huis, een timmerman maakt een kast of een software bedrijf ontwikkelde een stukje software voor een bedrijf en ontwikkeld.

Vaak het werk van ondernemers willen nemen elk arbeidscontract maar een servicecontract, omdat hij – ongeacht de prestaties – betaald. In de praktijk echter niet uit, hoe het contract wordt aangewezen, maar bovenal, welke opdracht hij heeft.

Verlies en aansprakelijkheid in contractwerk wet

In de praktijk is het vaak een geschil over, de vraag of de gemaakte werk is goed voorbereid en overeengekomen eigenschappen. Tenzij, zo is de “Opdrachtnemer is” toegewijd, maken op zijn eigen verbeteringen kosten, tenzij, de inspanning voor deze in verhouding staat tot de algemene werkzaamheden. De klant kan de volgende eisen te stellen:

  • Rectificatie door de aannemer en “Pandrecht” ten aanzien van een deel van het werk een vergoeding, totdat de reparatie wordt uitgevoerd. In deze “Op latere prestaties” maar is beschikbaar voor de aannemer het recht om te stemmen, of hij van plan is om het gebrek te verhelpen of herstelt de defecte werk
  • Zelf-verbetering bij de aanbestedende dienst, waarvoor de aannemer moet de kosten dragen
  • Reparatie door derden aannemers, waarvoor de aannemer moet de kosten dragen
  • Reductie (Reductie) de bezoldiging, tenzij bezwaar is herwerkt
  • Ontbinding van de overeenkomst
  • Schadevergoeding wegens niet-nakoming

De rechten van de cliënt deels bestaan ​​naast elkaar.

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: