Hoge Raad stelt het Hof van Justitie op de vraag van de waarborgen te beschermen voor videospelletjes, de vraag of videospelletjes moet worden behandeld overeenkomstig § 95a van de Auteurswet en / of op grond van § 69a ff UrhG

Federale presenteert Europese Hof van Justitie om de bescherming van de beschermende maatregelen uit te vaardigen voor videospelletjes

De u.a. de Auteursrecht verantwoordelijk I. Civil Division van het Federale Hof aan het Hof van Justitie de vraag van de Europese Unie, regels volgens welke de bescherming van technische voorzieningen ter auteursrechtelijk beschermde video games te beschermen gericht.

Verzoekster produceert en verkoopt video games en video game consoles, waaronder de console “Nintendo DS” en voor veel matching games. Zij is eigenaar van de rechten op de auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's, Stem, Muziek, Foto- en cinematografische, het deel van de video games zijn. De video games zijn alleen op speciale, alleen beschikbaar voor de Nintendo DS console bijpassende geheugenkaarten, die worden ingebracht in de sleuf van de console.

Verweerder aangeboden aan de internet adapter voor de Nintendo DS console. De adapters zijn weergegeven de originele geheugenkaart precies in vorm en grootte, te passen in de kaartsleuf van de console. Ze hebben een slot voor een Micro SD-kaart of een ingebouwd geheugen chip (“Flash-geheugen”). Gebruikers kunnen gebruik maken van de console met behulp van deze adapter beschikbaar op het internet piraterij van games op de console. Om dergelijke kopieën van de spellen uit te nodigen van het internet en dit wordt vervolgens overgebracht naar ofwel een micro SD-kaart, die vervolgens wordt ingebracht in de adapter, of direct op het ingebouwde geheugen van de adaptermodule.

Verzoeker is van mening dat de verdeling van de adapter een schending van de bepalingen van § 95a Abs. 3 Copyright Act; Deze bepaling voorziet in de bescherming van doeltreffende technische voorzieningen, die dienen op hun beurt de bescherming van auteursrechtelijk beschermde werken. De aanvrager moet aansporen de verweerder, Informatie, Schade en vernietiging van kaarten beweerde.

De rechtbank verleende de vordering. De verdachten 'beroep is mislukt. Dit Hof heeft, de verdeling van de adapter geschonden § 95a Abs. 3 Copyright Act. Dat overeen met de indeling door verzoeksters kaarten en consoles vormde een effectieve technische maatregel om de informatie te beschermen in de video games voice, Muziek, Foto- en film werken zijn. Met de herziening goedgekeurd door het Federale Hof, de verdachten voort te zetten hun beweging om de klacht af te wijzen.

Het Bundesgerichtshof besloten de behandeling te schorsen en te verwijzen naar de ingediende Europese Unie. § 95e Abs. 3 Auteurswet is een soort. 6 Abs. 2 Richtlijn 2001/29/EG bijna letterlijk in Duits recht om te. Beide bepalingen inzake de bescherming van maatregelen ter bescherming van auteursrechtelijk beschermde werken. Ter bescherming van maatregelen om computerprogramma's te beschermen, zal de bepaling van artikel. 7 Abs. 1 Zeker. c van Richtlijn 2009/24/EG en de zaak voor de uitvoering bepaling van § 69f. 2 Auteurswet een speciale – minder vergaande – Verordening voor. Bovendien is artikel. 1 Abs. 2 Zeker. een richtlijn 2001/29/EG, dat de Richtlijn 2001/29/EG – en dus hun aard. 6 Abs. 2 – de bestaande communautaire bepalingen betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's heeft geen invloed op. De uitvoering van deze bepaling dient bepaling van § 69a Abs. 5 Copyright Act bepaalt onder meer, dat de bepalingen van § 95a Abs. 3 Copyright wet is niet van toepassing op computerprogramma's is. De producten die door de aanvragers, video games niet alleen uit van de stem, Muziek, Foto- en cinematografische; Integendeel, zij zijn gebaseerd en computerprogramma's. Daarom rijst de vraag, de vraag of de beschermende maatregelen voor de bescherming van deze “hybride producten” vooral als video games op de computer, met name voor programma's of aan de algemeen geldende regels voor gerichte werken of dat zowel de een als de andere bepalingen van toepassing zijn. Aangezien deze vraag betreft de uitlegging van het Unierecht, de BGH aan het Hof van Justitie om een ​​prejudiciële beslissing.

Besluit van 6. Februari 2012 – I ZR 124/11 – Video game console

Hof München I – Arrest van 14. Oktober 2009 – 21 De 22196/08, MMR 2010, 341

OLG – Arrest van 9. Juni 2011 – 6 U 5037/09

§ 95a van de Duitse Auteurswet

(1) Effectieve maatregelen voor de bescherming van een beschermd werk onder deze wet of enige andere beschermd door deze wet het Werk zal niet zonder toestemming van de rechthebbende worden omzeild, waar de acteur weet of redelijkerwijs behoort te weten de, dat de bypass is, om de toegang tot een dergelijke installatie of beschermende artikel toestaan ​​of te gebruiken.

(2) Technische maatregelen die in deze wet zijn technologieën, Apparaten en componenten, die in het normale verloop van de werking, beschermde werken of ander beschermd materiaal grond van deze wet met betrekking tot acties, die niet zijn toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, ter voorkoming of beperking. Technische maatregelen zijn effectief, voor zover zij een beschermd werk of ander beschermd materiaal grond van deze wet de bescherming van de rechthebbende door een toegangscontrolesysteem te gebruiken, bescherming proces, zoals encryptie, Versluiering of een andere transformatie of een kopieerbeveiliging, tot de verwezenlijking van de doelstelling van bescherming, onder controle gehouden.

(3) Verboden te produceren, invoer, verspreiding, verkoop, de huur, reclame voor verkoop of verhuur en commerciële doeleinden dienen van inrichtingen, Producten, onderdelen of het verrichten van diensten, de

1.Het onderwerp van een verkoopbevorderende actie, Geadverteerd of verkocht voor de bescherming te omzeilen, of

2.anders dan van doeltreffende technische voorzieningen te omzeilen slechts een commercieel beperkt doel of gebruik of

3.de eerste plaats ontworpen, geproduceerd, of aangepast, het omzeilen van toe te staan ​​of te vergemakkelijken.

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: