De beoordeling van het normale gebruik van gezaghebbende rotonde is niet beperkt tot het gedeelte van de consument, van het fictieve merk “Duff Beer” uit de animatieserie “De Simpsons” weet

een) De algemene beginselen van het normale gebruik door af te wijken van het inschrijfformulier aanvragen van een handelsmerk, die een fictieve oorsprong heeft (hier: Favoriete bier van de hoofdpersoon van een animatieserie) en door middel van "reverse product placement” wordt gebruikt voor re-ale Producten.

b) Daarna wordt de wet van toepassing is op de beoordeling van het normale gebruik rotonde niet beperkt tot het gedeelte van de consument, kent het fictieve merk uit de animatieserie. Remedie in deze gevallen is nogal redelijk goed geïnformeerd en redelijk omzichtige en oplettende consument.

ARREST BGH I ZR 135/11 van 5. December 2012 – Duff Beer

Markeng § 26 Abs. 1 en 3, § 49 Abs. 1

een) De algemene beginselen van het normale gebruik door af te wijken van het inschrijfformulier aanvragen van een handelsmerk, het ei-gen fictieve oorsprong heeft (hier: Favoriete bier van de hoofdpersoon van een personage chentrickserie) en door middel van "reverse product placement” wordt gebruikt voor re-ale Producten.

b) Dan is voor de beoordeling van het normale gebruik van op maat geven rotonde is niet van de kant van de consument beperkt, kent het fictieve merk uit de animatieserie. Abzustel-tie is vrij zelfs in deze gevallen te zijn redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gemeten door de gemiddelde consument.

BGH, Arrest van 5. December 2012 – I ZR 135/11 – OLG Nürnberg

LG Nürnberg-Fürth – 2 -

De I. Civil Division van het Federale Hof van de mondelinge onderhandelingen 5. December 2012 door de voorzitter van de rechtbank Prof. Dr. Bornkamm en de rechters Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Cook en dr.. Loeffler

hierbij:

Het hoger beroep van het vonnis van het Oberlandesgericht van Neurenberg 3. Civil Division van het 5. Juli 2011 gaat ten koste van de aanvrager te worden afgewezen.

Rechtens

Feiten:

De verdachte is de eigenaar van de 8. Juni 1999 voor “Bier” geregistreerde Duitse woord-en beeldmerk nr.. 39 901 100 (volgend: Gewapende merk):

1 – 3 -

Een ingelegd tegen de inschrijving van het handelsmerk oppositie geschil van een Amerikaanse filmmaatschappij, de rechten op de naam “Duff Beer” omwille van hun gebruik in de uitzending als een fictief biermerk in Duitsland animatieserie “The Simpsons” had beweerd, werd door de Federale Patent Office afgewezen. Tussen 2004 en 13. Juli 2009 distributie van derden gedaagde-gebrouwen bier in flessen, die werden gelabeld met het volgende label:

Van 2006 de eiser was om 2 belast met de verkoop van bier aan de verweerder. Op 5. Juli 2009 concludeerde de verdachte een licentieovereenkomst, basis waarvan de licentiehouder het merk in de vorm van gewapende, waar het is geregistreerd, gebruikt voor de distributie van bier.

De aanvrager 1 is de houder van de 28. April 2009 oa voor bier ingeschreven Duitse woord-en beeldmerk

2

3

4 – 4 -

De aanklagers ook verkocht onder dit merk bier. De eiser te 2 is-de eigenaar van de 21. Augustus 2009 voor “Bier” geregistreerde Duitse woord-en beeldmerk nr.. 302 009 021 478:

De aanklagers hebben de 14. Juli 2009 het Duitse octrooischrift- and Trademark Office verzocht de annulering van het handelsmerk geschil. Zij beschouwen, het handelsmerk geschil was tussen de 2004 en 13. Juli 2009 labels die niet is gebruikt om de rechten te beschermen. Verweerder heeft de oplossing mengsel aanvrager bezwaar.

De eisers een aanklacht ingediend in aanvulling, verwijdering, waarmee ze zijn antragt,

verweerster, tot intrekking van het Duitse octrooi- and Trademark Office onder nr.. 39 901 100 geregistreerde woord-beeldmerk “Duff Beer” voldoen.

5

6 – 5 -

Ze hebben ook getracht een verklaring dat, dat de daling van het geschil op merk 14. Juli 2009 had plaatsgevonden.

De rechtbank veroordeelde de verdachte aanvrager overeenkomstig. Om de beschrijving van de verdachte rufung het Hof van Beroep vernietigde het vonnis van de Rechtbank van-veranderd en het beroep verworpen. Met de herziening ervan op door de Senaat goedgekeurd, aangevraagd voor zijn afwijzing van de verweerder, streven de eisers hun piano geanträge meer.

Redenen:

Ik. Dit Hof heeft, dat de voorwaarden voor de annulering van het merk geschil niet beschikbaar zijn vanwege verval. Hiervoor is uitgevoerd:

Verweerder betwist het merk door het gebruik van het bier etiketten te 13. Juli 2009 gebruikt om de rechten te beschermen. Dat de etiketten verschilden in hun ontwerp van het handelsmerk geschil, onschadelijk. Focus is de naam van de identificatie “Duff Beer”, zowel in de stand van het ingeschreven merk en waar het label in het midden. De toegevoegde artikel grafische ontwerpen zullen hun eigen gezaghebbende karakteriseren effect niet bevestigen. Noch tegen het feit, dat het teken gebruikt wordt door de verweerder op de etiketten nu het merk van de eiser worden 2 is geregistreerd, een normaal gebruik van de gewapende contra-merk. Gebruik is ook serieuze gemaakt, omdat de verdachte in de jaren 2007 en 2008 13.500 en 15.000 met het label flessen hebben verkocht.

7

8

9

10 – 6 -

II. De aanslagen gericht tegen deze uitspraak van de herziening hebben geen succes. Het Hof van beroep terecht aangenomen, dat de eisers geen recht om toestemming te verlenen voor de annulering van het handelsmerk geschil in overeenstemming met § 49 Abs. 1, § 26 Handelsmerk getiteld, omdat de verweerder heeft aangetoond, dat hij het merk heeft gebruikt in de vijf jaar voorafgaande aan het Löschungsan verdrag om de rechten te behouden in Duitsland.

1. Betoogde tevergeefs dat de herziening, het Hof van Beroep had rechtsopvatting bij de beoordeling van de vastgestelde tarieven gebaseerd op de bovenste gedwaald.

een) Het normale gebruik van een merk in de zin van § 26 Abs. 1 Trademark Act vereist, dat het merk wordt gebruikt op een gebruikelijke en redelijke wijze voor de Wa-re, waarvoor het ingeschreven (VGL. BGH, Arrest van 21. Juli 2005 I ZR 293/02, Tarwe 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 OTTO; Arrest van 18. December 2008 I ZR 200/06, Tarwe 2009, 772 Rn. 39 = WRP 2009, 971 Augsburger; Arrest van 14. April 2011 I ZR 41/08, Tarwe 2011, 623 Rn. 23 = WRP 2011, 886 Gluren & Cloppenburg II). Wanneer het merk wordt gebruikt in een vorm die afwijkt van de registratie, is een normaal gebruik in overeenstemming met § 26 Abs. 3 Handelsmerk alleen vóór, als de verschillen niet afdoen aan het onderscheidend vermogen van het merk. Dit geldt, wanneer het verkeer algemene indruk na het gelijkstellen van de verschillende borden alleen gebruikt voor de perceptie van verschillen nog steeds met het handelsmerk, die wordt gebruikt in de vorm van nog kijkt hetzelfde merk (VGL. BGH, Tarwe 2009, 772, Rn. 39 Augsburger; BGH, Arrest van 19. November 2009 I ZR 142/07, Tarwe 2010, 729 Rn. 17 = WRP 2010, 1046 MIXI; BGH, Tarwe 2011, 623 Rn. 55 Gluren & Cloppenburg II).

b) Deze criteria legde het Hof van beroep om principe-. In tegenstelling tot de opvatting van het beroep heeft het ook niet uitsluitend-

11

12

13

14 – 7 -

Lich op het woordelement “Duff Beer” off, waarbij de beoordeling van de algemene indruk van de personages gehouden als overbodig. Het hof heeft alle elementen van de twee samengestelde tekens genomen in zicht. Het heeft haar beoordeling met name de verschillen in het lettertype van het woord sequence “Duff Beer” en het gebruik van grote- en kleine letters in het woord “BIER”, de verschillende grafische vormgeving van de personages, de verschillende kleuren en de toevoeging van de woorden “de legendarische” worden gebaseerd op de werkelijke gebruikte etiket.

2. Tevergeefs de beoordeling geldt ook voor de constatering van het Hof van Beroep, dat de verschillen tussen de gewapende merk en de fles gebruikte etiketten niet dat het onderscheidend vermogen van het merk op basis van de traffic view.

een) De beoordeling, of een andere gebruiken kenmerkend de veranderende aard van het merk, is in principe de rechter zich het recht voorbehield en slechts beperkt in hoger beroep, bijzonder correcte juridische toepassing en naleving van de algemene ervaring, verifieerbare (VGL. BGH, Arrest van 26. April 2001 I ZR 212/98, Tarwe 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 Bit / Bud; BGH, Tarwe 2009, 772 Rn. 44 Augsburger; BGH, Arrest van 31. Meer 2012 I ZR 112/10, Tarwe 2013, 68 Rn. 14 = WRP 2013, 61 Castell/VIN CASTEL).

b) Dit Hof heeft, Focus markering is de naam “Duff Beer”. Deze staan ​​in zowel het geregistreerde handelsmerk en gebruikt op het etiket in het midden. De vormende aanduiding “Duff Beer” elk gelegen in een ovale structuur. De toegevoegde grafische ontwerpen zullen gezaghebbende eigen specifieke effect niet bevestigen. Dit geldt ook met betrekking tot de VN-

15

16

17 – 8 -

terschiedliche kleur ontwerp. Het kleurenschema is voor bier etiketten van secundair belang, Brouwerijen versähen want meestal hun gemeenschappelijke merknaam, afhankelijk van het type bier gelabeld met verschillende kleurenschema's. Onschadelijk is ook het gebruik van het logo “de legendarische” op het etiket. In deze mate, het ware een beschrijvende of anderszins duidelijk niet haar toekomst karakteriseren termijn, van het woordmerk “Duff Beer” niet samen te voegen tot een enkel karakter.

c) Dit tatrichterliche vonnis van de lagere rechter heeft een onjuiste rechtsopvatting niet tonen.

aa) Echter, de herziening van het desbetreffende punt, dat het niet echt belangrijk voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van composiet van een teken, als een individueel merk component moet worden genomen over ge onderscheidend vermogen of waarbij onderdelen van een samengestelde teken wordt gedomineerd (VGL. BGH, Tarwe 2009, 772 Rn. 45 Augsburger, BZN). Van dergelijke “Karakter” met het oog op het onderzoek van een verwarringsgevaar onder § 14 Abs. 2 Nee.. 2 Handelsmerk gezaghebbende principes van het Hof van Beroep echter niet overwogen in geval van betwisting. Zij heeft haar beoordeling van de zaak, in plaats van toepassing is op de Federale Hooggerechtshof basis gelegd, die verschillen in grafisch ontwerp niet het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet veranderen, indien deze niet in de algemene indruk vallen van het gewicht, omdat de grafische elementen alleen een sieraad-ing of het verkeer op te eisen om andere redenen niet indicatief voor het onderscheidend vermogen van de merkaanvraag en het formulier gebruikte vormen (VGL. BGH, Tarwe 2010, 729 Rn. 20 MIXI; BGH, Besluit van 13. December 2007 Ik ZB 39/05, Tarwe 2008, 719 Rn. 24 = WRP 2008, 1098 IDW Infor-

18

19 – 9 -

onsdienst Wetenschap; BGH, Tarwe 2002, 167, 168 Bit / Bud; Ströbele in Ströbele / Hackers, Handelsmerk, 10. Ed, § 26 Rn. 149).

bb) Zonder succes, het beroep tegen de tatrichterliche toepassing van deze beginselen door het Hof van Beroep toegepaste. Dit heeft terecht op het begrip van het geschil door het merk geplaatst en de gebruikte etiket het gericht rotonde bier consumenten en heeft, op basis van de beoordeling van de algemene indruk van het merk de strijd en gebruikte etiket het woordelement “Duff Beer” onjuiste rechtsopvatting bevestigd aan een gezaghebbende betekenis.

(1) Wanneer woord van- en beeldcomponenten gecombineerd namen op basis van het verkeer volgens de algemene ervaring van het leven in het algemeen instrumentaal in de verbale component, omdat het in het algemeen voor de weggebruikers eenvoudigste, vermelding van de aangeboden onder het merk met de hulp van het woord van goederen (BGH, Tarwe 2002, 167, 169 Bit / Bud, BZN). Het is waar dat het beeld worden de onderdelen van groot belang in het kader van de integrale afweging aangeboden, wanneer het woord component heeft een zwak onderscheidend vermogen (VGL. BGH, Tarwe 2013, 68 Rn. 18 Castell/VIN CASTEL). Het woord onderdeel “Duff” Echter, in het licht van het product "Bier” in Duitsland geen beschrijvende nota. Integendeel, is het bijzonder geschikt vanwege de kortheid en beknoptheid als oorsprongsbenaming. Het migreren van de herziening maakt ook de vordering niet. Bovendien, dat het gebruik van het woord element van de naam voor gebruik binnen bestellingen, in cafes vereist (VGL. BGH, Tarwe 2002, 167, 169 Bit / Bud).

(2) Om juridische redenen niet te klagen is ook de acceptatie van het Hof van Beroep, de grafische vormgeving en het gebruik van de gewapende Brand-

20

21

22 – 10 -

Detentie label zal niet een doorslaggevende invloed hebben karakteristieke gemeten op-.

Het verkeer is gewend, die hij tegenkomt op de etiketten van bierflesjes regelmatig picturale elementen met decoratieve karakter (VGL. BGH, Tarwe 2002, 167, 169 Bit / Bud). Ook in de afwijking van de kleur ontwerp van de picturale elementen heeft gezien herziening wettelijk bezwaarlijk wijze, geen verandering in de karakteristieke aard van het geschil, het Hof van Beroep merk. De goedkeuring van het Hof van Beroep, de kleur van het bier labels is voortgezet, Brouwerijen meestal verricht omdat hun gemeenschappelijke merknaam, afhankelijk van het soort bier gelabeld met verschillende kleur ontwerp, niet onverenigbaar is met praktijkervaring. Het feit, tie dat de gebruiker een ander lettertype en een andere tekstkleur dan het geregistreerde handelsmerk gebruikte vormen, is een normaal gebruik niet ook naar, als dit niet het onderscheidend vermogen van het merk geschil (VGL. BGH, Tarwe 2013, 68 Rn. 21 Castell/VIN CASTEL; Ströbele in Ströbele / Hacker AAO § 26 Rn. 141 f.). Dus het is ook in het geding zijn. De herziening beweert niet, die in het geding zijn, doopvonten of kleuren van het verkeer in termen van bier de goederen '” worden opgevat als ongebruikelijke of anderszins karakteriseren.

Het vonnis van de lagere rechter belet niet dat de omstandigheid, dat zowel de militaire als de merknaam gebruikt zijn ontworpen als een embleem. Er is geen empirisch propositie, volgens welke het woord verkeer- en beeldelementen, om hem entgegentre ste in de vorm van een embleem, altijd gezien als een teken (VGL. BGH, Besluit van 9. Juli 1998 Ik ZB 7/96, Tarwe 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 Karolus Magnus-; Besluit van 30. Maart 2000 Ik ZB 41/97, Tarwe 2000, 1038, 1040 = WRP

23

24 – 11 -

2000, 1161 Graanschuur; VGL. Ook Ströbele in Ströbele / hacker supra § 26 Rn. 132).

Tevergeefs daagt de herziening, deed het Hof van Beroep van de Se-nat in het besluit “Kappa” (Arrest van 20. Januari 2011 I ZR 31/09, Tarwe 2011, 824 = WRP 2011, 1157) geformuleerd empirische wet niet wordt toegepast, volgens welke een fonetische overeenstemming tussen de tekens als gevolg van de naleving van de verbale elementen door variaties in de beeldcompositie kan worden geneutraliseerd, wanneer de door het aangevraagde merk aangeduide regelmatig zou kopen alleen op zicht. Deze ervaring set komen ook in aanmerking in geval van betwisting, want bier wordt regelmatig aangeschaft om te bekijken.

Echter, de Eerste Kamer heeft in het besluit “Kappa” niet het opzetten van een dergelijk Hij-fahrungssatz, maar het liet openen, de vraag of bij het onderzoek van het verwarringsgevaar voor het geluid om bevestigend identiteit van gelijkenis of van tegengestelde karakters kunnen ook worden geneutraliseerd door afwijkingen in het beeld van een diploma, dat een personage gelijkenis en dus een gevaar van verwarring treedt af. Dergelijke neutraliserende komen – in het onderzoek van het verwarringsgevaar – vervolgens het best worden beschouwd, wanneer de door het aangevraagde merk aangeduide regelmatig zou alleen gekocht op zicht (VGL. BGH, Tarwe 2011, 824 Rn. 31 Kappa). Dat de cijfers in het onderzoek van verwarring overwegingen zijn niet aan de fundamentele vraag van een verworven recht in stand gebruik relevant (VGL. BGH, Besluit van 30. Maart 2000 Ik ZB 41/97, Tarwe 2000, 1039, 1039 = WRP 2000, 1161 Graanschuur; Ströbele in Ströbele / Hacker AAO § 26 Rn. 123). Bovendien, het is niet gevonden in het heden noch het Hof van Beroep argumenten die de partijen, dat de goederen zijn gemarkeerd met het handelsmerk geschil “Bier” wordt regelmatig alleen gekocht op zicht. In dit opzicht,, dat zoals bier zoals uiteengezet in ontvangst-

25

26 – 12 -

locaties zullen worden gevraagd om een ​​mondelinge bestelling, is een pertinente Een uitzondering wat meer afgelegen.

(3) De toevoeging van de uitdrukking “de legendarische” op de gebruikte bieretiket is het onderscheidend vermogen van het merk is niet goed bewapend tegen. De goedkeuring van het Hof van Beroep, voor zover het de toevoeging van een beschrijvende of anderszins niet duidelijk oorsprong karakteriseren termijn, niet fuseren met de geregistreerde woordmerk in een enkel karakter, herziening is onberispelijk, vooral niet met praktijkervaring.

cc) De herziening stelt ook, Het hof van beroep was het feit ten onrechte buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling, dat de naam “Duff Beer” Sinds haar oorsprong in de 1991 overgedragen zonder onderbreking op de Duitse televisie animatieserie “The Simpsons” en daar was het favoriete bier van de hoofdpersoon “Homer Simpson” karakteriseren. Tegen deze achtergrond is het grafisch ontwerp nodig, de vorm die in het label design gebruikt in de geanimeerde serie “Duff Beer” is veel meer vergelijkbaar dan in de gewapende Brand, eigen gezaghebbende karakteriseren uitwerking worden gegeven aan, omdat ze in staat het betrokken publiek de opdracht om de animatieserie. Deze klacht helpt ook de controle niet succesvol.

(1) In geval van betwisting, maar er is een speciale, dat het onderwerp van het geschil gemaakt merknaam “Duff Beer” heeft zijn oorsprong in een geanimeerde serie en in de manier waarop de “achteruit productplaatsing” Heeft gebruikt voor een verkochte goederen gevonden in de echte wereld (VGL. om dit fenomeen Slopek / Napiórkowski, Tarwe 2012, 337). Deze omstandigheid

27

28

29 – 13 -

Echter, in geval van betwisting heeft geen invloed op de vraag naar het normale gebruik van het handelsmerk geschil in de zin van § 26 Abs. 3 Zin 1 Handelsmerk.

(2) Hoewel de herziening van het desbetreffende punt, dat deze consumenten, de animatieserie de “The Simpsons” en er zich “Merk bier” weten, zal niet alleen gebaseerd op het verbale component van de gewapende handelsmerk en gebruikte vorm. Vanwege het specifieke karakter, dat een fictief product wordt overgenomen in de echte wereld, net als de grafische elementen van de betrokken tekens voor deze consumenten kunnen een betekenis hebben in het kader van de beoordeling van de algemene indruk. In tegenstelling tot de opvatting van het beroep, maar kan worden uitgeschakeld in het geding zijn bij het bepalen van het publiek niet alleen op de consument, die weten het fictieve merk uit de animatieserie.

(3) Bij het onderzoek naar het normale gebruik van een andere vorm van inschrijving van het merk in de zin van § 26 Abs. 3 Handelsmerk moet gebaseerd zijn op de perceptie van het publiek (VGL. BGH, Tarwe 2009, 772 Rn. 39 Augsburger; Tarwe 2010, 729 Rn. 17 MIXI; Tarwe 2011, 623 Rn. 55 Gluren & Cloppenburg II). Het kan worden gebruikt om het doelpubliek groepen waren, worden in het algemeen bepaald op basis van de omvang van de goed geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende sen gemiddelde consument en de regels voor het bepalen van de publieke perceptie van het gevaar voor verwarring ontwikkelde principes (VGL. Ingerl / Rohnke, Trademark Act, 3. Ed, § 26 Rn. 18).

Schakel vervolgens is aan het relevante publiek vast aan die klant-, vraag de specifieke goederen of diensten. De goederen of diensten zijn van hun generieke aard en dat hun objectieve kenmerken op basis van

30

31

32 – 14 -

plaats (VGL. BGH, Besluit van 21. Februari 2008 Ik ZB 24/05, Tarwe 2008, 710 Rn. 32 = WRP 2008, 1087 FACE; Ingerl / Rohnke AAO § 14 Rn. 447). Hier, het geschil merk is in de klasse van de goederen 32 de classificatie van Nice voor “Bier” opgenomen. Zij beweerden dat de bescherming voor een gewone alcoholische drank metallic, de volwassene door een breed publiek van consumenten, niet alleen kenners van de animatieserie “The Simpsons” wordt aangevraagd.

In het aangevoerde omstandigheid door de accountants, de ha-be verdachte bij de 2004 tot 13. Juli 2009 gebruikte label design gekozen, om een ​​associatie met de animatieserie te bereiken wanneer het verkeer, het maakt niet uit. Dergelijke marketing strategie “achteruit productplaatsing”, lijnt de betonnen assortiment voornamelijk aan de kenners van de serie, ist ohne Belang. De relevante soorten goederen moeten worden beoordeeld voor permanente eigenschap criteria en niet door reclame of marketing strategieën opvattingen, die op enig moment tie kan worden gewijzigd (VGL. BGH, Arrest van 12. Juli 2001 I ZR 100/99, Tarwe 2002, 340, 341 = WRP 2002, 330 Faberge).

Daarom is aan de volwassen geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende voor de beoordeling van oplettende gemiddelde consument begrijpt. Alle bestaande speciale vaardigheden zijn niet te worden beschouwd als slechts voor kleine delen van het trans-port (VGL. BGH, Worden resolutie van 28. September 2006 Ik ZB 100/05, Tarwe 2007, 321 Rn. 24 = WRP 2007, 321 COHIBA; Ingerl / Rohnke AAO § 14 Rn. 475).

Het hof van beroep heeft niet gevonden, geïnformeerd dat de normale gemiddelde consument weet, die met “Duff Beer” de voorkeur Bierge-verzadigen van de hoofdpersoon in de animatieserie “The Simpsons” wordt genoemd en het label ziet er zo uit fictief product. De herziening is niet klaagt,

33

34

35 – 15 -

dat het Hof van Beroep met betrekking tot de vaststelling van de opvatting van de kwesties die door een bieretiket voor de gemiddelde consument wat de eiser niet heeft beschouwd als een fout van de procedure. Bezwaren det is slechts, dat het hof niet verwijzen naar die consumenten, de serie en de “Cult bier” weten. Maar het gaat om dit deel zoals uiteengezet niet om juridische redenen.

d) Zonder succes, zal de herziening van toepassing op de vaststelling van het Hof van Beroep, it'm een ​​normaal gebruik van het handelsmerk geschil sluit niet uit dat de omstandigheid, dat voor de eiser om 2 met het Duitse woord-en beeldmerk nr.. 302 009 021 478 een merk van “Bier” ingevoer-was, wat overeenkomt met de bevindingen van de rechter van het formulier wordt gebruikt door de verweerder. Zoals het Gerecht van de Europese Unie om de overeenkomstige vraag van de Senaat (VGL. Besluit van 17. Augustus 2011 I ZR 84/09, Tarwe 2011, 1142 = WRP 2011, 1615 TEGEN) beslist, Het is de eigenaar van een geregistreerde merknaam wordt niet ontkend, voor de detectie van hun gebruik in de zin van artikel. 10 Abs. 2 Zeker. een feit van TMD benoemen, dat wordt gebruikt in een van hun binnenkomst afwijkende vorm, zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen, het onderscheidend vermogen van het merk, en ongeacht welke, dat de andere vorm zelf als een geregistreerd handelsmerk (VGL. Europees Hof van Justitie, Arrest van 25. Oktober 2012 C553/11, Tarwe 2012, 1257 Rn. 30 = WRP 2012, 1514 Rintisch). Het, of de registratie van het Duitse woord-en beeldmerk nr.. 302 009 021 487 uitgevoerd tegelijk, waarop de verdachte geschil het merk al niet meer gebruikt in deze vorm als geregistreerde heeft, het maakt niet uit.

3. Het gebruik van het handelsmerk geschil is eindelijk serieus neemt.

36

37 – 16 -

een) Een merk wordt vervolgens serieus gebruikt, wanneer op basis van hun hoofdfunctie, identificeren van de oorsprong van goederen of diensten aan garantie-, waarvoor het ingeschreven, wordt gebruikt, open te stellen voor deze goederen en diensten een markt of te beveiligen. Uitgesloten zijn de gevallen, waarin het merk is het maar symbolisch gebruikt, om de rechten van verleende waarborgen. De ernst van het gebruik van het merk wordt gebruikt om alle feiten en omstandigheden te beoordelen, door vastgesteld dat de commerciële exploitatie van het merk in de handel zijn de kan. Te verwachten in het bijzonder de omvang en frequentie resultaten van het gebruik (VGL. Europees Hof van Justitie, Arrest van 13. September 2007 C234/06, SLG. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 72 = WRP 2007, 1322 – The Bridge Financial / BHIM [BAINBRIDGE]; BGH, Tarwe 2010, 729 Rn. 15 MIXI; Tarwe 2012, 832 Rn. 49 ZAPPA). Vraag, of gebruik is voldoende hoeveelheid, bestel te behouden of te creëren marktaandelen voor de door het handelsmerk beschermde waren of diensten rechten, dus afhankelijk van verschillende factoren en van een individuele beoordeling (VGL. Europees Hof van Justitie, Tarwe 2008, 343 Rn. 73 De Pon-zelf financieel / BHIM [BAINBRIDGE]; BGH, Tarwe 2012, 832 Rn. 49 ZAPPA).

b) Dit Hof heeft, dat gebruik van het handelsmerk geschil, althans in de jaren 2007 en 2008 wordt serieus gedaan. Waren in de twee jaar 13.500 en 15.000 Verkocht flessen, die waren voorzien van de Duff Beer Label. Op deze schaal werd ook rekening houdend met het feit, dat de verkoop van gebotteld bier was een massamarkt, geen aanwijzingen gegeven voor het, dat slechts een schijnvertoning gebruik werd gemaakt. Dit uitgaande van het toepasselijke rechtsbeginselen het Hof van Beroep uitspraak, haar feitelijke vaststellingen niet zo ver van de herziening wordt rekening gehouden met twijfel, is geen bezwaar op juridische gronden.

38

39 – 17 -

III. Na de herziening van de kosten van de eiser met het gevolg van § 97 Abs. 1 ZPO ontslagen.

Bornkamm Schaffert Kirchhoff

Koken Loeffler

Lagere rechtbanken:

LG Nürnberg-Fürth, Besluit van 03.11.2010 – 3 De 671/10 -

OLG Nürnberg, Besluit van 05.07.2011 – 3 U 2534/10 -

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: