Privacy wetgeving5/5(5)

Vanwege de hoge, gemakkelijke beschikbaarheid van data, hun voorspelbaarheid en verwerking in databases of andere geautomatiseerde systemen is een van de belangrijkste facetten Privacy huidige en toekomstige juridische realiteit zijn.

De bescherming van gegevens is niet alleen in orginären Privacy wetgeving, maar ook in vele andere gebieden van het recht, zoals het intellectuele eigendomsrecht en de Auteursrecht (onbevoegde download / upload beschermde werken, Databankenrecht), Toepassing.

Naast de algemene Privacy wetgeving er zijn veel regio-specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming in andere wetten. Dit zijn de algemene regels van de wet bescherming persoonsgegevens van elk land en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) voor ( § 1 Abs. 3 en 4 BDSG).

De bescherming staat van gegevens wetten van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door overheidsinstanties en andere openbare lichamen in het land en de lokale overheden en hun verenigingen. De BDSG is bij de meeste ondergeschikt in de openbare ruimtes (subsidiar) Toepassing, omdat het alleen van toepassing, soweit der Datenschutz nicht im gleichen Umfang durch ein Landesdatenschutzgesetz geregelt ist (dan geldt dit slechts). Maar: De BDSG en (veel) speciale wettelijke regels gelden ook voor bedrijven.

Voor rechtspersonen publiekrechtelijke instelling, of is organisatorisch onafhankelijke instellingen, die deelnemen aan de competitie, voor de economische ondernemingen van de gemeenten en provincies zonder rechtspersoonlijkheid (Eigenbetriebe) alsmede voor speciale doeleinden verenigingen, zien de meest economische taken, en openbare voorzieningen, beheerd in overeenstemming met de regels inzake Eigenbetriebe, van toepassing - met enkele uitzonderingen genoemd in de wet - de regels van de BDSG voor privéfeesten.

Privacy Wetten:

De volgende juridische kader kan U.A. in aanmerking genomen:

Privacy Juridisch Advies:

Als Advocaten wij bieden U.A. de volgende gegevensbescherming juridische adviesdiensten:

  • Privacybescherming Juridische ontwerpen business modellen in business en management, rekening houdend met de persoonlijke gegevens van klanten en medewerkers.
  • Voorlichting en vertegenwoordiging bij autoriteiten voor gegevensbescherming en de resolutie van datalekken.
  • Ontwikkeling praktisch haalbaar Privacybeleid- en Nakoming-Concepten.
  • Verstrekking van externe data protection officer

Extra onderwerpen gegevensbescherming:

  • Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG)
  • Privacybeleid
  • Voorvechters van privacy
  • Gegevensbescherming
  • Privacy wetgeving
  • Persoonlijke gegevens

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: