Niet alleen het instellen van verboden, sondern Abwerbeverbote, juridisch afdwingbare afspraken barrière in de zin van § 75f HGB

een) Fundamenteel, niet alleen het instellen van verboden, maar ook overeenkomsten tussen ondernemers, niet voor werknemers pocheren, juridisch afdwingbaar slot overeenkomsten in de zin van § 75f HGB.

b) Een dergelijke benadering, maar niet onder de werkingssfeer van § 75f HGB vallen, indien zij slechts bijkomstig bepalingen van de overeenkomst en rekening te houden met bijzondere vertrouwensrelatie tussen de partijen of een bijzondere bescherming verleend meagerness van de twee partijen.

c) Een tussen twee bedrijven in termen van een gezamenlijke distributie ver-afgesproken doelstelling relatiebeding wordt in beginsel niet meer bedragen dan een periode van twee jaar na beëindiging van de samenwerking.

ARREST BGH I ZR 245/12 van 30. April 2014 – Abwerbeverbot

HGB § 75f; Burgerlijk Wetboek § 339 Meer →

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: