Bond van Duitse Boek, Krant- en tijdschrift groothandelaren e. In. begaat concurrentiebeperkende horizontale beperking van de mededinging, als er een korting- en voorwaarden van de concurrentie tussen de pers groothandelaren en uitgevers of. Nationale distributeurs voorkomt

De Bond van Duitse Boek, Krant- en tijdschrift groothandelaren e. In. is het gevolg van een klacht van de boer Vertriebs KG verboden, voor pers groothandelaren in Duitsland uniforme Grosso termen u. een. in te stemmen met uitgevers en nodigen druk groothandelaren, individuelle Verhandlungen mit der Klägerin über… meer

Na betaling van de boete door de concurrentiebeperkende kartel van calciumcarbide innerlijke balans tussen de linker “Totaal debiteuren” open

Het Hof van Justitie van de Europese Unie op grond van artikel. 267 Abs. 1 en 3 AEUV folgende die Auslegung des Unionsrechts betreffenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Vraagt ​​de Commissie in een beschikking, met hen als gevolg van een schending van artikel. 101… meer