Typo domein zonder verwijzing naar originele zelfs concurrentiebeperkende § 4 Nee.. 10 UWG, Als er geen naam rechten worden, omdat de domeinnaam beschrijvende weer online

Federale Hof de juridische toelaatbaarheid van zogenaamde betwisten “Tippfehler-domeinen” Die onder andere verantwoordelijk is voor het mededingingsrecht I. Civil Division van het Federale Hof vandaag uitgesproken over de ontvankelijkheid van een domeinnaam, wordt bewust ingelogd een verkeerde spelling van een reeds geregistreerde domeinnaam. Die Klägerin betreibt… meer

Een bestraffende schade (bestraffende schade) Elke vordering tot schadevergoeding in de VS met levering aan het Verdrag van Den Haag in Duitsland schendt niet a priori tegen de essentiële principes van een liberale wet

Of de levering van een vordering wegens inbreuk op artikel. 2 Abs. 1 GG zou moeten worden weggelaten in verband met de beginselen van de rechtsstaat, zelfs, Als de gewenste actie met als doel uiteraard in tegenstelling tot essentiële beginselen van de liberale rechtsstaat, heeft… meer

“fluege” niet ingeschreven: Per type. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 zijn uitgesloten van het kenteken, "Die uitsluitend bestaan ​​uit tekens of benamingen, in de handel, tot aanduiding van soort, de aard, bedrag, bepalen, de waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten "

Per type. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 zijn uitgesloten van het kenteken, "Die uitsluitend bestaan ​​uit tekens of benamingen, in de handel, tot aanduiding van soort, de aard, bedrag, bepalen, de waarde, der geografischen Herkunft oder… meer

Als de drager van de naam als de annulering ongebruikte domeinnaamhouder zich door een overeenkomstige- of wetgeving inzake de etikettering heeft, kan ook in het buitenland bestaande naam- worden gebruikt en markering rechten

een) Das in Art. XXV Abs. 5 Zin 2 de Duits-Amerikaanse vriendschap, Handel- en de scheepvaart contract statuierte land van oorsprong-beginsel (Beginsel van wederzijdse erkenning) geldt alleen voor de partij- en proces vermogen van bedrijven gevestigd in de andere Verdragsluitende Staat. Für die Erlangung und Aufrechterhaltung… meer