Farmaceutische consulting – ten laste – Call center is anti-concurrerend en jurisdictie is ongepast 5/5 (5)

ARREST BGH I ZR 40/11 van 19. Juli 2012 Farmaceutische advies over call center concurrentiebeperkende

UWG § § 3, 4 Nee.. 11; UKlaG § 1; AMG § 73 Abs. 1 Zin 1 Nee.. 1een; ApoG § § 2, 11een; ApothBetrO § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 4 Zin 2, § 17 Abs. 2een zin 1 Nee.. 7, § 20 Abs. 1; Burgerlijk Wetboek § 307 Abs. 1 Zin 2 D

een) Een apotheker kan vragen voor farmaceutische overleg met hun klanten geen telefoon-hotline op, die alleen kan worden genomen voor een vergoeding ge-.

b) Een van een buitenlandse post-order apotheek aan klanten in Duitsland, onder het kopje “Toepasselijk recht / bevoegde rechter” ver-keerde Algemene conditie, geldt immers gemaakt in verband met de zakelijke relatie meningsverschillen en geschillen alleen de wet van de staat, in de mail-order apotheek is gevestigd, kansarme klanten ten onrechte in Duitsland.

c) Een buitenlandse online apotheek niet wordt verhinderd, Activiteiten, die niet direct gerelateerd aan de aflevering van geneesmiddelen aan de klanten, zelfs huishoudelijk werk uitgevoerd door middel van haar bedrijf, of zelfs lopen, als het hier geen apotheek exploitatievergunning.

d) Een buitenlandse online apotheek kan oproepen van klanten in binnen-, willen de drug of een apotheker te bestellen, geen dienst telefoonnummer van een derde bedrijf entgegenneh-mannen en bewerkt.

BGH, Arrest van 19. Juli 2012 – I ZR 40/11 – OLG Stuttgart
LG Ulm
Meer →

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: