Bond van Duitse Boek, Krant- en tijdschrift groothandelaren e. In. begaat concurrentiebeperkende horizontale beperking van de mededinging, als er een korting- en voorwaarden van de concurrentie tussen de pers groothandelaren en uitgevers of. Nationale distributeurs voorkomt

De Bond van Duitse Boek, Krant- en tijdschrift groothandelaren e. In. is het gevolg van een klacht van de boer Vertriebs KG verboden, voor pers groothandelaren in Duitsland uniforme Grosso termen u. een. in te stemmen met uitgevers en nodigen druk groothandelaren, individuelle Verhandlungen mit der Klägerin über… meer

Na betaling van de boete door de concurrentiebeperkende kartel van calciumcarbide innerlijke balans tussen de linker “Totaal debiteuren” open

Het Hof van Justitie van de Europese Unie op grond van artikel. 267 Abs. 1 en 3 AEUV folgende die Auslegung des Unionsrechts betreffenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Vraagt ​​de Commissie in een beschikking, met hen als gevolg van een schending van artikel. 101… meer

Veroordeling van de leden van het grijs cement kartel door het Oberlandesgericht van Düsseldorf BGH bevestigde de stichting en verlaging van het bedrag, omdat de lange duur

een) Die Rücknahme des Einspruchs gegen einzelne Bußgeldfestsetzungen ist nur wirksam, voor zover deze onafhankelijke acties. Das Gericht hat bei der Prüfung, Als er inderdaad een uniform, einen Beurteilungsspielraum, der im Rechtsbeschwerdeverfahren nur einer eingeschränkten Prüfung unterliegt. b)… meer