Bewerbung von Zimtextraktkapseln mit Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel wettbewerbswidrig (HCVO)

Bei den Werbeaussagen der Beklagten betreffend die Wirkung der Zimtextraktkapseln der Beklagten, die unter der Bezeichnung E. of. Het. PLUS vertrieben werden, auf den Blutzuckerspiegel handelt es sich um gesundheitsbezogene Angaben gem. Kunst. 2 Abs. 2, 5 HCVO. Danach ist… meer

Filesharing: LG verwerpt ook de claim van Bielefeld, Als andere gebruikers toegang tot het internet in een huishouden

LG Bielefeld, 20 S 76/14, van 07.10.2014 Beslissing … Het beroep van verzoekster tegen de 24.04.2014 kondigde het vonnis van de rechtbank van Bielefeld (De. 42 C 80/14) wordt afgewezen. De aanvrager moet de kosten van de hogere voorziening. Het meest 24.04.2014 verkündete Urteil… meer

Schuessler zouten voor de zwangerschap is illegaal als misleidende reclame dan rechtsmiddelen, als drugs of therapeutische werkzaamheid effecten worden toegeschreven aan, dat zij niet

Toepassing van celzouten in verband met zwangerschap niet-ontvankelijk: Zelfs als de zwangerschap geen aanduiding in de zin van § 5 HWG is, ist eine solche Werbung mit einer Empfehlung der Arzneimittel für Schwangere aber aus einem anderen rechtlichen Gesichtspunkt wettbewerbsrechtlich unlauter.… meer

abmahnung anwalt hannover

Gerechtelijk bevel ondanks misbruik waarschuwing

Een misbruik waarschuwing voor schending van het auteursrecht niet altijd de geldigheid van de vordering tot voorlopige voorziening van § 97 Abs. 1 Auteurswet en de niet-ontvankelijkheid van een volgende actie. BGH, Arrest van 31. Meer 2012 - I ZR 106/10 – OLG Hamm LG Bielefeld