GEMA-/ GVL- Vergoeding voor het gebruik van muziek in dansscholen

De u.a. Ik verantwoordelijk voor het auteursrecht. Civiele Senaat van het Bundesgerichtshof te maken gehad met drie methoden door het Hof van München algemene afspraken over beloning in hoger vastgesteld voor het gebruik van muziek in danslessen en balletlessen. Die drei Beklagten sind… meer

Na betaling van de boete door de concurrentiebeperkende kartel van calciumcarbide innerlijke balans tussen de linker “Totaal debiteuren” open

Het Hof van Justitie van de Europese Unie op grond van artikel. 267 Abs. 1 en 3 AEUV folgende die Auslegung des Unionsrechts betreffenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Vraagt ​​de Commissie in een beschikking, met hen als gevolg van een schending van artikel. 101… meer

Waarschuwing Emptor een actie schendt § huis 309 Nee.. 7 Zeker. een BGB, die in algemene bewoordingen de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit schending van leven, het lichaam of de gezondheid, gebaseerd op een nalatig plichtsverzuim van de gebruiker, zijn niet effectief

Het Federale Hof heeft in een beschikking de kwestie, of een beding in de veilingvoorwaarden van een veilinghuis is effectief, die grotendeels sluit de aansprakelijkheid van het veilinghuis voor gebreken. De verdachte is een publiek benoemd en beëdigd veilingmeester. In een… meer

Hoge Raad stelt het Hof van Justitie op de vraag van de waarborgen te beschermen voor videospelletjes, de vraag of videospelletjes moet worden behandeld overeenkomstig § 95a van de Auteurswet en / of op grond van § 69a ff UrhG

Bundesgerichtshof legt Europäischen Gerichthof Frage zum Schutz von Schutzmaßnahmen für Videospiele vor Der u.a. Ik verantwoordelijk voor het auteursrecht. Civil Division van het Federale Hof aan het Hof van Justitie de vraag van de Europese Unie, nach welchen Regeln sich der Schutz technischer Maßnahmen zum… meer