Heeft de agent overtrad een niet-concurrentiebeding, kan de ondernemer recht op een recht van toegang tot het verbod ongrondwettig voor concurrenten bemiddelde verrichtingen 5/5 (22)

Hat der Handelsvertreter ein während der Laufzeit des Handelsvertretervertrags bestehendes Concurrentiebeding gewond, kan de ondernemer te verstrekken aan de vordering tot vergoeding van gederfde winst, een vordering op grond van § bereiden 242 BGB recht de vertegenwoordiger om informatie over het verbod ongrondwettig voor concurrenten bemiddelde transacties verkrijgen, Sinds het verbod ongrondwettig voor concurrenten bemiddelde omzet als de basis van een raming van de schade in overeenstemming met § 287 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan dienen (Na BGH, Arrest van 3. April 1996 – VIII ZR 3/95, NJW 1996, 2097, 2098).

De werkgever heeft in dit geval geen aanspraak op het benoemen van namen en adressen van polishouders, zelfs niet met de beperking van de accountants van de titel, die verzekeringscontracten met de concurrerende bedrijven hebben gekregen om een ​​verbod ongrondwettig.

Informatie kan worden verkregen over dergelijke verzekeringscontracten, verwezen door veldmedewerkers, die de agent niet wordt ingelijfd in de concurrerende onderneming, maar zorg.

BGH VONNIS VII ZR 227/12 van 26. September 2013

HGB § 86; Burgerlijk Wetboek § 242 Een Meer →

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: