Weergave in een van de resultaten duidelijk gescheiden en doelmatig zijn gekenmerkt reclame blok zal niet leiden tot trefwoord merkinbreuk 5/5 (8)

Als Internet-gebruikers door middel van een teken dat gelijk is aan het merk of verwarren-baren trefwoord een klacht van een derde weergegeven (Keyword-Advertising), wordt een bijzondere waardevermindering van de functie van herkomstaanduiding van het merk-grond categorisch uit te sluiten, wenn die Anzeige in einem von der Trefferliste ein-deutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält (Fortführung von BGH, Arrest van 13. Januari 2011 - I ZR 125/07, Tarwe 2011, 828 = WRP 2011, 1160 Bananabay II; Arrest van 13. Januari 2011 - I ZR 46/08, MMR 2011, 608).
Meer →

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: