Schuessler zouten voor de zwangerschap is illegaal als misleidende reclame dan rechtsmiddelen, als drugs of therapeutische werkzaamheid effecten worden toegeschreven aan, dat zij niet 5/5 (5)

Toepassing van celzouten in verband met zwangerschap niet-ontvankelijk: Zelfs als de zwangerschap geen aanduiding in de zin van § 5 HWG is, dergelijke reclame is een aanbeveling van het geneesmiddel voor zwangere vrouwen, maar vanuit een andere rechtsvraag oneerlijke mededingingsrecht. Het is een geval van misleidende reclame van geneesmiddelen, zoals ook is vastgesteld, de rechtbank. De aanvrager heeft een claim onder § § 8 Abs. 1, 3, 4 Nee.. 11 UWG i.V.m. § 3 Nee.. 1 HWG aan. Voor een misleidende rechtsmiddelen reclame is niet toegestaan, als drugs of therapeutische werkzaamheid effecten worden toegeschreven aan, dat zij niet. Ook § 3 HWG is een marktgedrag regulering, gericht op de bescherming van de gezondheid van het individu en het publiek van de gevaren van onjuist zelfmedicatie en het onderwerp van een irrelevante reclame (VGL. Köhler / Bornkamm, UWG, 30. § editie 4 Rdn. 11.137). Een misleidende reclame van geneesmiddelen is niet toegestaan ​​door de Europese beginselen. Meer →

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: