Om overlast aansprakelijkheid te voorkomen, een file-hosting service nodig, de gebruikelijke zoekproces naar een klein aantal relevante collecties van links handmatig controleren

een) A-file hosting service, van het internet ruimte biedt, kan enkel aansprakelijk als een verstoorder zijn, als inbreukmakende bestanden worden beschikbaar publiekelijk door de gebruikers van zijn dienst gedaan, hoewel een indicatie van een duidelijke schending van de wet die hij heeft gekregen van de. Na een sol-chen Let op de File hosting service moet stoppen binnen de technische en economische redelijkheid, dat dezelfde of andere gebruikers hem name genoemd, bieden van derden auteursrechtelijk beschermd werk weer op zijn server.

b) De geschiktheid van een woord filter met handmatige follow-up van inbreuken op het auteursrecht te detecteren zal niet worden geëlimineerd door, dat hij Moegli-che inbreuken niet volledig kunnen begrijpen.

c) Om overlast aansprakelijkheid te voorkomen, een file hosting service ook ver-plicht, in de normale zoekpad om een ​​klein aantal relevante linkverzamelingen handmatig te controleren op, of ze bevatten verwijzingen naar specifieke inbreukmakende bestanden met hem gered.

BGH, Arrest van 12. Juli 2012 – I ZR 18/11 – OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Meer →

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: