Eis van de scheiding van reclame door middel van informatie “Tonen” tegenover editorials Europees recht

In omstandigheden als die van het hoofdgeding, het is niet mogelijk, vergeleken met uitgevers op om Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11. Meer 2005 Oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) Nee.. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken) te roepen, zodat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dan in de gegeven omstandigheden, dat het zich niet verzet tegen de toepassing van een nationale bepaling, waarna uitgever druk van een publicatie in haar periodieke werken, waarvoor zij een vergoeding ontvangen, moeten specifiek herkennen - in dit geval de term "display" -, tenzij, door de opstelling en het ontwerp van de publicatie is om algemeen te herkennen, dat het een beeldscherm.
Meer →

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: