Een bestraffende schade (bestraffende schade) Elke vordering tot schadevergoeding in de VS met levering aan het Verdrag van Den Haag in Duitsland schendt niet a priori tegen de essentiële principes van een liberale wet 5/5 (4)

Of de levering van een vordering wegens inbreuk op artikel. 2 Abs. 1 GG zou moeten worden weggelaten in verband met de beginselen van de rechtsstaat, zelfs, Als de gewenste actie met als doel uiteraard in tegenstelling tot essentiële beginselen van de liberale rechtsstaat, Het Federale Constitutionele Hof heeft nog niet besloten (VGL. BVerfGE 91, 335 <343& Gt;; 108, 238 <247& Gt;; BVerfGK 10, 203 <206& Gt;; 11, 312 <317& Gt;; 14, 202 <208& Gt;). Dergelijke overtreding kan worden over, wanneer de methode wordt gebruikt voor de buitenlandse rechter in een kennelijk onredelijk wijze, dwingen een vordering, de – in ieder geval in zijn hoogte – geen substantiële basis zou, de verweerder heeft natuurlijk niets te maken met de gewraakte gedraging of substantieel journalistieke druk wordt opgebouwd, om hem aandringen op een oneerlijke vergelijking (VGL. BVerfGE 108, 238 <248& Gt;; BVerfGK 10, 203 <206& Gt;; 11, 312 <321& Gt;; 14, 202 <208& Gt;). Bewijzen, dat de actie in deze zin voor de hand liggende misbruik van recht zou zijn, niet bestaan ​​echter.

Een bestraffende schade (bestraffende schade) gerichte vordering tot schadevergoeding niet in strijd essentiële beginselen van meet af aan tegen een liberale wet (VGL. BVerfGE 91, 335 <343 . ff & gt;; 108, 238 <247& Gt;). Zoals het Hof van Cassatie heeft gevonden, is een schending van de rechten van "B., Inc "niet door de klager uitgesloten. De beschuldiging, Indien de aanvraag is natuurlijk schromelijk opgeblazen, de klager kan in geen geval op basis van het veel lagere bedrag van de getekende van hun prestaties of de hoogte van het aanbod tot dading. Noch moet de schade correleren met het voordeel van de tortfeasor, noch wordt het bedrag van een betaling uit de schikking aangeboden de tortfeasor om geschillen te beslechten een indicatie van de schade toegebracht aan het slachtoffer. Het is niet de taak van de gevraagde dienst Duitse overheidsinstantie, onafhankelijk van een eventuele schadebedrag te bepalen en zet het in verhouding tot de schadelijke gebeurtenis of zelfs de economische prestaties van de geadresseerde (VGL. BVerfGK 11, 312 <321& Gt;; 14, 202 <208& Gt;).

Van toepassing kunnen zijn dat hoog voor een Amerikaanse civiele procedure en juridische kosten, de appellant zou dit ontvangen wordt zelf niet vervangen als ze winnen, doet ook een schending van wezenlijke constitutionele beginselen vormen, maar is een gevolg van zakelijke beslissing voor een grensoverschrijdende deelname aan de economie (VGL. BVerfGK 11, 312 <319& Gt;; ook verwijzingen weggelaten 118, 312 <325 f & gt.;).

Hoewel volgens de Amerikaanse wetgeving niet toegestaan ​​een grotere schaal parallelle geschillen voor diverse hoven verschilt van de Duitse wettelijke (VGL. § 261 Abs. 3 Nee.. 1 ZPO), maar ook niet te essentieel om de beginselen van de liberale rechtsstaat geacht, worden voorkomen vooral omdat volgens de Amerikaanse wet tegenstrijdige uitspraken in dezelfde zaak (VGL. bijv.. Er, US American Law, 5. Editie 2011, Rn. 201 ff.).
Meer →

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: