Een goedgekeurde bestrijdingsmiddelen verliest met het verwijderen van de verpakking de verkoopbaarheid – Insecticide met flonicamid

Goedgekeurd door het Federale Bureau van consumentenbescherming bestrijdingsmiddelen mogen niet opnieuw worden ingevoerd door het veranderen van de verpakking, zolang er geen goedkeuring voor de wederinvoer.

ARREST BGH I ZR 187/09 van 17. Januari 2013 – Flonicamid

UWG § 4 Nee.. 11; PflSchG 2002 § 11 Abs. 1 Zin 1; Richtlijn 91/414/EEG van de Kunst. 3 Abs. 1; Regeling (EG) Nee.. 1107/2009 Kunst. 28, Kunst. 31 Abs. 3 Zeker. e en i, Kunst. 52; PflSchG 2012 § 2 Nee.. 17

Een goedgekeurde bestrijdingsmiddelen verliest met de verwijdering van zijn (Pri-Mar-)Verpakking zijn verhandelbaarheid.

BGH, Arrest van 17. Januari 2013 – I ZR 187/09 – OLG Stuttgart
LG Ravensburg
Meer →

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: