Die von einem Unternehmer dem Handelsvertreter übermittelten Preisdaten stellen erforderliche Unterlagen im Sinne des § 86a Abs. 1 HGB dar.

Die von einem Unternehmer dem Handelsvertreter (Tankstellenhalter) per Daten-fernübertragung übermittelten Preisdaten betreffend Agenturwaren stellen erforderliche Unterlagen (Preisliste) im Sinne des § 86a Abs. 1 HGB dar. Bedient sich der Unternehmer zur Übermittlung solcher Preisdaten eines bestimmten, hierfür eingerichteten Systems, de… meer

Heeft de agent overtrad een niet-concurrentiebeding, kan de ondernemer recht op een recht van toegang tot het verbod ongrondwettig voor concurrenten bemiddelde verrichtingen

Heeft de agent overtreden een bestaand gedurende de looptijd van de agentuurovereenkomst concurrentiebeding, kan de ondernemer te verstrekken aan de vordering tot vergoeding van gederfde winst, een vordering op grond van § bereiden 242 BGB gegen den Handelsvertreter auf Auskunft über die verbotswidrig für Konkurrenzunternehmen… meer

Er Handelsvertretervertrag (Types van commerciële agentschap, Rechten, Verplichtingen, Einde, Schadevergoeding)

Handelsvertretervertrag Handelsvertreterverträge können mündlich geschlossen werden. Om verwarring te voorkomen en om redenen van het bewijs van de overeenkomst moeten schriftelijk worden. Het ontwerp contract is vaak moeilijk. Musterverträge können bei der konkreten Gestaltung ein Anhaltspunkt für die Vertragsparteien sein. Verschillende soorten commerciële agentschap… meer