Indien een opening reclame gecombineerd met een doorgestreepte prijs, dus er is een impliciete verkeerde voorstelling van zaken, namelijk de vermelding van een prijs voordeel in de zin van § 5 Abs. 1 Zin 2 Nee.. 2 UWG, echter niet het achterhouden van essentiële informatie in de zin van § 4 Nee.. 4 oder des § 5a Abs. 2 UWG, als het kan met de toepassing van een niet-tijdelijke "introductieprijs" van de zaak

Indien een opening reclame gecombineerd met een doorgestreepte prijs, dus er is een impliciete verkeerde voorstelling van zaken, namelijk de vermelding van een prijs voordeel in de zin van § 5 Abs. 1 Zin 2 Nee.. 2 UWG, nicht hingegen um die Vorenthaltung einer wesentliche… meer

Schuessler zouten voor de zwangerschap is illegaal als misleidende reclame dan rechtsmiddelen, als drugs of therapeutische werkzaamheid effecten worden toegeschreven aan, dat zij niet

Toepassing van celzouten in verband met zwangerschap niet-ontvankelijk: Zelfs als de zwangerschap geen aanduiding in de zin van § 5 HWG is, ist eine solche Werbung mit einer Empfehlung der Arzneimittel für Schwangere aber aus einem anderen rechtlichen Gesichtspunkt wettbewerbsrechtlich unlauter.… meer

abmahnung anwalt hannover

Gerechtelijk bevel ondanks misbruik waarschuwing

Een misbruik waarschuwing voor schending van het auteursrecht niet altijd de geldigheid van de vordering tot voorlopige voorziening van § 97 Abs. 1 Auteurswet en de niet-ontvankelijkheid van een volgende actie. BGH, Arrest van 31. Meer 2012 - I ZR 106/10 – OLG Hamm LG Bielefeld