Darlegungspflichten bei Urheberrechtsverletzung wegen illegalen Musikdownload verschärft und 200 EUR/Titel Schadensersatz höchstrichterlich genehmigt

Arresten 11. Juni 2015 – I ZR 19/14, I ZR 21/14 en I ZR 75/14 Der unter anderem für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute drei Urteile des Oberlandesgerichts Köln bestätigt, mit denen Ansprüche auf Schadensersatz… meer

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor gebrekkige Yellow Pages aanbiedingen, zelfs als hij niet draaien, van kennis van illegale binnenkomst

Maar een interferer al aansprakelijk voor schending van een concurrerende vervoer recht voor de foutieve vermeldingen van kennis van de illegaliteit. Het wordt niet betwist haar was omdat van de klacht door het ministerie begin 2013 bekend, dass die für sie geschalteten Einträge in den Verzeichnissen fehlerhaft… meer

Indien een belanghebbende de exploitant van een zoekmachine op internet met zoeken woordaanvulling functie om de voltooiing persoonlijkheid-inbreuk vordering termen sporen aan in, aansprakelijkheid van de exploitanten op de hoogte van de inbreuk.

een) Indien een belanghebbende de exploitant van een zoekmachine op internet met zoekfunctie om het woord supplement supplementen sporen aan persoonlijkheid-inbreukmakende voorwerpen bij het invoeren van de naam van de betrokken persoon recht, de aansprakelijkheid van de schade van de exploitant redelijkerwijs testen verplichtingen vereist. b) Der Betreiber ist grundsätzlich erst… meer

Met behulp van het domein advocaat-hannover.de een advocaat zorgt voor een misleidende reclame onder § 3 UWG a.F. geven. (Besluit overruled)

Het enkele gebruik van het domein advocaat-hannover.de een advocaat vertegenwoordigt een misleidende reclame door UWG. De beslissing van de OLG Celle van het jaar 2001 had inmiddels geleid tot braak het domein advocaat-hannover.de liggen, Hoewel het besluit, nämlich eine Kennzeichnung einer Kanzleihomepage… meer

Weergave in een van de resultaten duidelijk gescheiden en doelmatig zijn gekenmerkt reclame blok zal niet leiden tot trefwoord merkinbreuk

Als Internet-gebruikers door middel van een teken dat gelijk is aan het merk of verwarren-baren trefwoord een klacht van een derde weergegeven (Keyword-Advertising), wordt een bijzondere waardevermindering van de functie van herkomstaanduiding van het merk-grond categorisch uit te sluiten, wenn die Anzeige in einem von der Trefferliste ein-deutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock… meer

Om overlast aansprakelijkheid te voorkomen, een file-hosting service nodig, de gebruikelijke zoekproces naar een klein aantal relevante collecties van links handmatig controleren

een) A-file hosting service, van het internet ruimte biedt, kan enkel aansprakelijk als een verstoorder zijn, als inbreukmakende bestanden worden beschikbaar publiekelijk door de gebruikers van zijn dienst gedaan, hoewel een indicatie van een duidelijke schending van de wet die hij heeft gekregen van de. Nach einem sol-chen… meer

Persvrijheid rechtvaardigt ingrijpen in de algemene persoonlijke rechten

Professor onderworpen aan juridische stappen tegen Wikipedia, af te zien van haar inschrijving op het lidmaatschap van een broederschap, als gevolg daarvan, de vereiste afweging van belangen in een ware uitspraak van feite een onderdeel en het grondrecht van de vrijheid van de pers door Wikipedia ander deel, belangstelling informatie met betrekking tot de… meer

Resultaten in Google wijst niet op een ongeldige vermelding in de reclame op het internet

Een hit op Google rechtvaardigt niet zonder meer de conclusie dat, dat de daar genoemde handelaar een illegale reclame binnenkomst heeft veroorzaakt of op het internet gepubliceerd. LG Krefeld · Besluit van 15. November 2012 · De. 12 De 111/12

abmahnung anwalt hannover

Gerechtelijk bevel ondanks misbruik waarschuwing

Een misbruik waarschuwing voor schending van het auteursrecht niet altijd de geldigheid van de vordering tot voorlopige voorziening van § 97 Abs. 1 Auteurswet en de niet-ontvankelijkheid van een volgende actie. BGH, Arrest van 31. Meer 2012 - I ZR 106/10 – OLG Hamm LG Bielefeld

Bevel uitvoerbaar voor gemodificeerde omissie uitleg

Om de kans op herhaling te elimineren zou de indiening van een ernstig zijn, blijvend, zijn onvoorwaardelijk en voldoende imitator inzet vereist. Hoewel de verdachte een last onder dwangsom verklaring heeft afgegeven, deze verbonden, echter slechts een (Met-)Misdrijf door de verweerder. Die Störerhaftung stellt demgegenüber ein Aliud… meer