Einlösung von Gutscheinen der Konkurrenz auch bei ausdrücklicher Namensnennung der Konkurrenz wettbewerbskonform

OLG Stuttgart entscheidet über Einlösung von Rabattgutscheinen fremder Unternehmen Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart hat heute über die Zulässigkeit von zwei Werbemaßnahmen entschieden, in denen eine Drogeriemarktkette angeboten hatte, Rabattgutscheine anderer Unternehmen einzulösen.… meer

Reclame in drukkerij heeft als “Tonen” worden duidelijk gemarkeerd, “gesponsord door” onvoldoende.

Die onder andere verantwoordelijk is voor het mededingingsrecht I. Civil Division van het Federale Hof vandaag gehouden, dat een druk onderneming een van een bedrijf betaalde redactioneel artikel in een krant duidelijk met de term “Tonen” mark must. De aanvrager is de “Stuttgart wekelijks” heraus.… meer

Indien een opening reclame gecombineerd met een doorgestreepte prijs, dus er is een impliciete verkeerde voorstelling van zaken, namelijk de vermelding van een prijs voordeel in de zin van § 5 Abs. 1 Zin 2 Nee.. 2 UWG, echter niet het achterhouden van essentiële informatie in de zin van § 4 Nee.. 4 oder des § 5a Abs. 2 UWG, als het kan met de toepassing van een niet-tijdelijke "introductieprijs" van de zaak

Indien een opening reclame gecombineerd met een doorgestreepte prijs, dus er is een impliciete verkeerde voorstelling van zaken, namelijk de vermelding van een prijs voordeel in de zin van § 5 Abs. 1 Zin 2 Nee.. 2 UWG, nicht hingegen um die Vorenthaltung einer wesentliche… meer

De eis van § 5a Abs. 3 Nee.. 2 UWG, geef de identiteit en het adres van de marktdeelnemer, In de invoer, het bedrijf geëxploiteerd door de kantooradressen is niet genoeg.

De eis van § 5a Abs. 3 Nee.. 2 UWG, geef de identiteit en het adres van de marktdeelnemer, In de invoer, het bedrijf geëxploiteerd door de kantooradressen is niet genoeg. Nach § 5a Abs. 3 Nee.. 2 UWG muss „die Identität und… meer

voedsel regelgevende etiketteringsvoorschriften op de lijst van ingrediënten, de vervaldatum en voedingsclaims zijn marktgedrag voorschriften in de zin van § 4 Nee.. 11 UWG – Barilla

een) De wettelijke etiketteringsvoorschriften voedsel op de lijst van ingrediënten, de vervaldatum en voedingsclaims zijn marktgedrag voorschriften in de zin van § 4 Nee.. 11 UWG. b) De principes van het vrije verkeer van goederen per type. 34 AEUV stehen der Anwendung nationaler Vorschriften über die… meer

Een goedgekeurde bestrijdingsmiddelen verliest met het verwijderen van de verpakking de verkoopbaarheid – Insecticide met flonicamid

Goedgekeurd door het Federale Bureau van consumentenbescherming bestrijdingsmiddelen mogen niet opnieuw worden ingevoerd door het veranderen van de verpakking, zolang er geen goedkeuring voor de wederinvoer. ARREST BGH I ZR 187/09 van 17. Januari 2013 – Flonicamid UWG § 4 Nee.. 11; PflSchG 2002 §… meer

Farmaceutische consulting – ten laste – Call center is anti-concurrerend en jurisdictie is ongepast

ARREST BGH I ZR 40/11 van 19. Juli 2012 Pharmazeutische Beratung über Call-Center wettbewerbswidrig UWG §§ 3, 4 Nee.. 11; UKlaG § 1; AMG § 73 Abs. 1 Zin 1 Nee.. 1een; ApoG § § 2, 11een; ApothBetrO § 3 Abs.… meer

U kunt ook ter plaatse concurrentiebeperkende, als andere lof zorgeloos genieten van lichte producten

De LG Hamburg heeft de “Mag je”-Commercial voor concurrentiebeperkende: Anders dan verweerster betwist de reclameboodschap hier voor de consument begrijpelijk en niet als een louter reclame aanprijzen zelfs zonder feitelijke kern nog in hun onnauwkeurigheid betrouwbaar gedetecteerd. Auch wenn der werbeerfahrene… meer