“fluege” niet ingeschreven: Per type. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 zijn uitgesloten van het kenteken, "Die uitsluitend bestaan ​​uit tekens of benamingen, in de handel, tot aanduiding van soort, de aard, bedrag, bepalen, de waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten "

Per type. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 zijn uitgesloten van het kenteken, "Die uitsluitend bestaan ​​uit tekens of benamingen, in de handel, tot aanduiding van soort, de aard, bedrag, bepalen, de waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten ". In Art. 7 Abs. 2 van verordening nr. 207/2009 het is ook, dat "[d]ie Vorschriften des Absatzes 1 … auch dann Anwendung [Citaat], indien het slechts in een deel van de Gemeenschap ".

ARREST VAN HET HOF (Tweede Kamer)

14. Meer 2013(*)

„Gemeinschaftsmarke – Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke fluege.de – Absolute Eintragungshindernisse – Beschreibender Charakter – Fehlende Unterscheidungskraft – Durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft – Art. 7 Abs. 1 Zeker. b und c, 2 en 3 Regeling (EG) Nee.. 207/2009"

In zaak T-244/12

Unister GmbH gevestigd in Leipzig (Duitsland), Vertegenwoordigd: Advocaat H. Hug und Rechtsanwältin A. Kessler-Jensch,

Aanvrager,

in de richting van

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (Merken, Tekeningen en modellen) (BHIM), vertreten durch D. Walicka als Bevollmächtigte,

Verweerder,

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 14. Maart 2012 (Sache R 2149/2011‑1) inzake de inschrijving van het woordmerk als gemeenschapsmerk fluege.de

aannemen

DAS GERICHT (Tweede Kamer)

unter Mitwirkung des Präsidenten N. J. Forwood sowie der Richter F. Dehousse (Verslaggever) und J. Schwarcz,

Kanselier: Het. Coulon,

op basis van de 30. Meer 2012 bei der Kantoor des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

op basis van de 6. September 2012 bei der Kantoor des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

omdat, dat geen van de partijen binnen de termijn van een maand vanaf de kennisgeving, dat de schriftelijke procedure, heeft een aanvraag voor een hoorzitting, und des daher auf Bericht des Berichterstatters gemäß Art. 135a der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, te besluiten zonder mondelinge behandeling,

volgend

Oordeel

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 27. Januari 2011 de aanvrager meegedeeld, Unister GmbH, volgens Verordening (EG) Nee.. 207/2009 Tarieven van vom 26. Februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (ABl. De 78, S. 1) Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (Merken, Tekeningen en modellen) (BHIM) een Gemeenschapsmerk.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen fluege.de.

3 Die Marke wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 28, 35, 39, 41 en 43 de Overeenkomst van Nice 15. Juni 1957 geregistreerd op de internationale classificatie van de waren en diensten van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

4 Von diesen Waren und Dienstleistungen sind nur die folgenden Dienstleistungen der Klassen 35, 39 en 43 (beneden: betwiste diensten) Het onderhavige beroep:

– Klasse 35: "Reclame; Beheer; Bedrijfsbeheer; Kantoorwerk ";

– Klasse 39: "Vervoer; Verpakking en opslag van goederen; Reizen ";

– Klasse 43: "Diensten voor het verstrekken van voedsel en dranken; Diensten voor tijdelijke huisvesting ".

5 Bij besluit van de 22. Augustus 2011 wies die Prüferin die Anmeldung der Marke gemäß Art. 7 Abs. 1 Zeker. b und c und Abs. 2 van verordening nr. 207/2009 terug in verband met de betrokken diensten op grond, het beschrijvend en mangel aan hun onderscheidende.

6 Op 17. Oktober 2011 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Prüferin nach den Art. 58 naar 64 van verordening nr. 207/2009 Beschwerde ein.

7 Bij besluit van de 14. Maart 2012 (beneden: bestreden beschikking,) , De eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen op de grond, dat het merk beschrijvend was en het ontbreekt de kenmerkende.

Conclusies van partijen

8 Verzoekster concludeert,

– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

– dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

9 Das HABM beantragt,

– die Klage abzuweisen;

– der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Juridische analyse

10 Die Klägerin stützt ihre Klage auf drei Klagegründe, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009, zweitens einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Zeker. b dieser Verordnung und drittens die durch Benutzung der angemeldeten Marke erworbene Unterscheidungskraft geltend macht.

Het eerste middel, mit dem ein Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 ontleend

11 Die Klägerin wendet sich gegen die Feststellung der Beschwerdekammer, dat het merk beschrijvend was. De term "auto recycling" alsof het een woord formatie, De Duitse taal is vreemd, waarin wordt gesteld dat alleen de term "vlucht", van het hebben van de letter "u", waardoor, dat zal te wijten zijn aan de ongebruikelijke spelling van de term "auto recycling" de gemiddelde consument in het merk is om de commerciële herkomst aan te geven.

12 Der Durchschnittsverbraucher sei daran gewöhnt, zelfs in een domeinnaam van de tweede fase, het zal gevormd uit een generieke term, om een ​​internetportaal te vinden, die wordt geëxploiteerd door een commerciële aanbieder. In het onderhavige geval betreft de term "auto recycling" in het licht van de ongewone spelling niet eens een generieke uitdrukking. Het BHIM geen rekening had gehouden met, dat sinds 2004 Domeinnamen kunnen worden geregistreerd met behulp van speciale tekens, zoals de letter "u".

13 Selbst wenn die maßgeblichen Verkehrskreise die Anmeldemarke im Sinne eines auf eine deutsche Internetadresse hinweisenden Domänennamens verstehen würden, vluchten zou onder de aangeboden, had de services in een of. onvoldoende met betrekking tot het aanbod van vluchten naar. Im vorliegenden Fall bestehe kein Freihaltebedürfnis im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009.

14 Das HABM tritt der Auffassung der Klägerin entgegen.

15 Es ist daran zu erinnern, dat het type. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 zijn uitgesloten van het kenteken, "Die uitsluitend bestaan ​​uit tekens of benamingen, in de handel, tot aanduiding van soort, de aard, bedrag, bepalen, de waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten ". In Art. 7 Abs. 2 van verordening nr. 207/2009 het is ook, dat "[d]ie Vorschriften des Absatzes 1 … auch dann Anwendung [Citaat], indien het slechts in een deel van de Gemeenschap ".

16 Nach der Rechtsprechung verhindert Art. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009, dat de in dit artikel bedoelde tekens en aanduidingen is onderworpen aan inschrijving als merk vanwege hun ene bedrijf. De bepaling streeft dus een doel van algemeen belang, hetwelk, dat dergelijke tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord kunnen worden gebruikt door alle (Arrest van het Hof van 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C‑191/01 P, SLG. 2003, I-12447, Paragraaf. 31, Arresten van het Hof van 27. Februari 2002, Zij / HABM [ZE], T-219/00, SLG. 2002, II-753, Paragraaf. 27, en van 7. Juli 2011, Cree / HABM [TrueWhite], T-208/10, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, Paragraaf. 12).

17 Außerdem werden Zeichen oder Angaben, die kunnen dienen in de handel om de kenmerken van de waren of diensten, waarvoor de inschrijving is aangevraagd, gemäß Art. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 als ungeeignet angesehen, om de wezenlijke functie van het merk, is de, om de commerciële herkomst van de waren of diensten te identificeren, naar de consument toe, verwerft de goederen of diensten waarop het merk, zodat, om zijn beslissing te nemen op een latere aankoop hangt, als hij goede of slechte ervaringen heeft gehad (Arresten BHIM / Wrigley, oben en Randnr. 16 geciteerd, Paragraaf. 30, und TrueWhite, oben en Randnr. 16 geciteerd, Paragraaf. 13).

18 Folglich fällt ein Zeichen unter das in dieser Bestimmung aufgestellte Verbot, indien er een voldoende rechtstreeks en specifiek met betrekking tot de goederen of diensten, dat betrokkenen het publiek mogelijk maakt, een omschrijving van de goederen of diensten in kwestie of een van de functies onmiddellijk, zonder dat daarvoor verder nadenken (VGL. Oordeel TrueWhite, oben en Randnr. 16 geciteerd, Paragraaf. 14 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

19 Ob ein Zeichen beschreibend ist, kan ook alleen maar in termen van de perceptie met betrekking tot de betrokken waren en diensten worden bepaald door het relevante publiek (VGL. Arresten van het Hof van 27. Februari 2002, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL], T-34/00, SLG. 2002, II-683, Paragraaf. 38, und TrueWhite, oben en Randnr. 16 geciteerd, Paragraaf. 17).

20 Was die maßgeblichen Verkehrskreise angeht, richten sich – wie in den Randnrn. 12 en 13 het bestreden besluit in wezen is, juist zijn vastgesteld - de diensten in zowel de gemiddelde consument als professionals en het onderzoek van het beschrijvend karakter van het betrokken merk rekening houdend met de elementen van dat merk met betrekking tot het Duitse publiek, de belangrijkste. Of het merk een beschrijvende betekenis, daarom - zoals verzoekster niet betwist de rest - te overwegen in termen van de gemiddelde Duitse consument in de Europese Unie.

21 Wie die Beschwerdekammer ausgeführt hat, het merk bestaat uit onderling verbonden onderdelen "fluege" en. "en" samen, dat is de eerste van deze componenten wordt geleverd door een kleine letter en plaats van de letter "u" met de letters "ue" variant van de Duitse term "vluchten" en de tweede is een met een land of een onafhankelijke regio, Duitsland hier, gerelateerde topniveaudomeinnamen (landcode Top-Level Domain [ccTLD]) is.

22 Nach Auffassung der Beschwerdekammer war bei der Untersuchung des Bestandteils „fluege“ zu berücksichtigen, dat het publiek wordt gebruikt om bepaalde eigenaardigheden in het geval van internet-adressen. Behoren tot deze speciale, dat dergelijke adressen regelmatig zouden kleine letters, die speciale tekens, zoals de letter "a", "Ü", "Ö" en "ß" vaak door de string van letters "ae", "Ue", "Oe" en "ss" zou worden vervangen en dat deze personages niet beschikbaar zou zijn geweest om technische redenen of dragen. Omdat het verkeer weet dat deze eigenaardigheden, hij hen niet zien als afwijkingen van normaal gebruik.

23 Der Klägerin ist es nicht gelungen, aanpakken van deze overwegingen relevant bewijsmateriaal. In het bijzonder, hun vordering, de kamer van beroep voor de 2004 bestaande optie links ondoordachte, Umlauten (als de letter "u") voor gebruik in internetadressen, niet in tegenspraak met het feit waarop de kamer van beroep, dat de umlauten vaak werden vervangen door letter sequenties, en de evaluatie van deze kamer, waarin het begrip wordt ervaren "auto recycling" van het relevante publiek, zonder verder dan het internet is niet ongebruikelijk louter orthografische variant van de Duitse term "vluchten".

24 Dass dem Begriff „fluege“ in der angemeldeten Marke der Domänenname oberster Stufe „.de“ angefügt ist, niet, in tegenstelling tot wat de aanvrager, dat het relevante publiek dit concept besteed verhoogde aandacht.

25 Vielmehr spricht der Umstand, dat het merk kan worden waargenomen door dat publiek vanaf het begin als de domeinnaam en dus als een verwijzing naar een internetadres gezien haar einde. "nl", eerder dat, dat deze doelgroep, is dat de term "auto recycling" van een kleine letter en de letters "ss" wordt gevormd, zal aandacht besteden slechts een kleinere.

26 Zudem führt der Umstand, dat is een beschrijvende en niet-onderscheidende termijn een component toegevoegd, van een top-level domeinnamen (van. B. het top level domeinnamen. "nl") komt overeen met, niet, de resulterende tekens - - om een ​​onderscheidend vermogen te verlenen dat het relevante publiek gemakkelijk als de domeinnaam en dus kunnen identificeren als een verwijzing naar een internetadres. Het onderscheidende deel van zo'n domeinnaam is geen feit van de Top Level Domain, in voorkomend geval, bestaat uit een punt en een bijbehorende landspecifieke variant letters, maar in het beste geval het tweede niveau domeinnaam, is het hoogste niveau van de domeinnaam toegevoegd.

27 Soweit, net als de verzoekster in wezen, Vervolgens wordt betoogd,, dat een domein dat bestaat uit een merk, zelfs als het een beschrijvende term, dus voor bescherming in aanmerking moeten worden, want elke internet gebruiker weet, dat was om zichzelf te vinden achter een domeinnaam bestaande uit een beschrijvende term, het portaal van een enkele commerciële aanbieder, moet een dergelijk argument worden afgewezen.

28 Ein Domänenname als solcher verweist nämlich allenfalls auf eine Internetadresse, maar niet om de commerciële herkomst van de waren of diensten van een bepaalde fabrikant of de persoon die. Voor de geschiktheid van een domeinnaam, als gemeenschapsmerk worden ingeschreven, sind im Hinblick auf die absoluten Eintragungshindernisse der Verordnung Nr. 207/2009 die Praxis bei der Zuteilung der Domänennamen und deren Verwendung nicht ausschlaggebend.

29 In diesem Zusammenhang ist auf die Notwendigkeit hinzuweisen, tussen de verbonden met de registratie van een domeinnaamrechten enerzijds en de rechten, voortvloeien uit de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, te onderscheiden anderzijds. Het feit, dat een partij een domeinnaam als de domeinnaam "fluege.de", niet, dat deze domeinnaam dan ook als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven. Want het is in feite noodzakelijk, dass er sämtliche in der Verordnung Nr. 207/2009 insoweit aufgestellten Voraussetzungen erfüllt (Arrest van het Hof van 12. December 2007, Detentie Media / BHIM [suchen.de], T-117/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, Paragraaf. 44).

30 Daher geht jedes Argument, voorwaardelijke kan, dat als gevolg van een vermeende verworven in de domeinnaam in kwestie ontbrak exclusieve recht van een behoefte, in de leegte (VGL. in die zin suchen.de, oben en Randnr. 29 geciteerd, Paragraaf. 44).

31 Nach alledem konnte die Beschwerdekammer fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangen, dat het merk door het relevante publiek gemakkelijk zou worden opgevat als een domeinnaam, de instructies op het adres van een website op het gebied van luchtvaart en vluchten.

32 Die Klägerin macht weiter geltend, dat de betrokken diensten nog, indien het relevante publiek het merk in de zin van te begrijpen op een Duitse webadres wijzen domeinnaam, vluchten zou onder de aangeboden, of geen. had niet voldoende verband houden met het aanbod van vluchten.

33 Eine beschreibende Bedeutung könne der Anmeldemarke für die fraglichen Dienstleistungen nicht entnommen werden, noch met betrekking tot de diensten van 'reclame', "Bedrijfsbeheer" en "kantoorwerk" (Klasse 35), die in elk bedrijf activiteiten relevant zijn, noch met betrekking tot de "diensten verstrekken van eten en drinken" en de "diensten voor tijdelijke huisvesting" (Klasse 43), noch, gezien de loutere plaatsing van vluchten door de aanvrager, in Bezug auf die Dienstleistungen im „Transportwesen“, de "verpakking en opslag van goederen" en "Tour Operation" (Klasse 39).

34 Die Beschwerdekammer ist in der angefochtenen Entscheidung davon ausgegangen, dat het merk beschrijvend was van alle betrokken diensten.

35 In Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung hat sie insbesondere ausgeführt, dat de "reclame" de reclame voor vluchten en luchtvaartmaatschappijen omsluiten, dat de "bedrijfskunde" en "office werken" een speciale, zou kunnen hebben op de speciale eisen van luchtvaartmaatschappijen georiënteerde karakter, dat het "vervoer": het vervoer per vliegtuig omsluiten, dat de "verpakking en opslag van goederen" kon het grotere doel van het vervoer van goederen door de lucht dienen, dat de "organisatie van reizen" en de "diensten voor het verstrekken van voedsel en dranken" gebeurtenis waarbij keuzes van vliegreizen en catering voor gasten die reizen door de lucht, en ten slotte, dat konden dragen "diensten aan speciale behoeften van de reizigers rekening gasten tegemoet, zoals in het geval van luchthaven hotels.

36 Die angemeldete Marke vermittle den maßgeblichen Verkehrskreisen daher offensichtliche und direkte Informationen zur Art der streitigen Dienstleistungen (Paragrafen. 22 en 23 het bestreden besluit), weshalb sie für diese Dienstleistungen beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 was.

37 Diese Beurteilung durch die Beschwerdekammer ist entgegen dem Vorbringen der Klägerin nicht fehlerhaft.

38 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dat het merk door, dat zij door het relevante publiek gemakkelijk kan worden gezien als een domeinnaam, die wijst op het adres van een website op het gebied van het luchtvervoer en vluchten, voor diensten in de "transport" van de klas 39 und im Rahmen dieser Dienstleistungen insbesondere für Dienstleistungen des Transports per Flugzeug beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 is.

39 Insoweit ist der von der Klägerin geltend gemachte Umstand, hun specifieke activiteit niet bestaat in het vervoer per vliegtuig, maar in het regelen van vluchten, zonder enige betekenis. Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke im Hinblick auf das absolute Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 hängt nämlich keineswegs von der konkreten Tätigkeit des Markenanmelders, maar alleen op de vraag, of het merk voor de waren en diensten, zoals zij in de aanvraag worden genoemd, beschrijvend.

40 Bovendien, dat de inschrijving van een woordmerk ook kan worden afgewezen, als het slechts een deel van de goederen of diensten, zoals een in de inschrijving vermelde categorie beschrijvende. In een dergelijk geval moet ingevuld worden, het vraagteken voor die categorie als gemeenschapsmerk, zou zijn voorkomen door de eigenaar niets, om het ook te gebruiken voor de goederen of diensten in deze categorie, waarvoor beschrijvend (VGL. Arrest van het Hof van 9. Juli 2008, Reber / BHIM - Lindt Chocolade & Sprüngli [Mozart], T-304/06, SLG. 2008, II-1927, Paragraaf. 92 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en oordeel TrueWhite, oben en Randnr. 16 geciteerd, Paragraaf. 27).

41 Zu der weiteren Frage, of het merk betreffende diensten op de "Transportation" is beschrijvend aanvulling op de andere kwesties die in de aanvraag betrokken diensten, ist mit der Beschwerdekammer und aus den oben in Randnr. 35 angeführten Gründen festzustellen, dat deze andere, in de applicatie zeer uitvoerig omschreven alle diensten kunnen worden geleverd op het gebied van de luchtvaart en de luchtvaart-en met hen nauw verwante.

42 Da die Klägerin ihre Markenanmeldung in keiner Weise beschränkt hat, Om deze andere diensten worden uitgesloten van het toepassingsgebied, als ze worden verstrekt op het gebied van het luchtvervoer en vluchten, hat die Beschwerdekammer aus den insbesondere in den Randnrn. 20 naar 22 identificeerde de redenen die zijn bestreden beschikking, dass die angemeldete Marke im Hinblick auf diese weiteren streitigen Dienstleistungen beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 is (Arrest van het Hof van 8. Juni 2005, Wilfer / BHIM [ROCK BASS], T-315/03, SLG. 2005, II-1981, Paragraaf. 70; VGL. volgens het oordeel van 11. Februari 2010, Duitse BKK / BHIM [Duitse BKK], T-289/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, Paragraaf. 49).

43 Nach alledem ist der vorliegende Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Zeker. c, van verordening nr.. 207/2009 ontleend, ongegrond verklaard.

Het tweede middel, mit dem ein Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Zeker. b der Verordnung Nr. 207/2009 ontleend

44 Die Klägerin meint, dat het merk overweegt het ongebruikelijke karakter van de term "auto recycling" in de Duitse taal en de als gevolg van de uniciteit van de registratie van een internetdomein speciale aandacht van het relevante publiek, dat het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen heeft, om hun opname te rechtvaardigen.

45 Das HABM tritt der Auffassung der Klägerin entgegen.

46 Es ist darauf hinzuweisen, dat de overlap tussen de absolute weigeringsgronden impliceert in het bijzonder, dat een woordmerk, beschrijft de kenmerken van waren of diensten, Om deze reden, in relatie tot die waren of diensten kan het ontbreken van de kenmerkende, onverminderd andere redenen, kan dit gebrek aan onderscheidend vermogen te rechtvaardigen (VGL. Beslissing van het Hof van 18. Maart 2010, CFCMCEE / HABM, C‑282/09 P, SLG. 2010, I-2395, Paragraaf. 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

47 Im vorliegenden Fall ist festgestellt worden, dat de kamer van beroep heeft gevonden fout, dat het merk beschrijvend was voor de diensten in. In dit verband is opgemerkt name, dat het feit, dat een beschrijvende en niet-onderscheidende term, een punt en een opeenvolging van letters wordt toegevoegd, overeenkomend met een top level domeinnamen, veroorzaakt geen, de resulterende karakters, dat het relevante publiek kan identificeren zonder verder dan wijzen op een internet adres domeinnaam, Om een ​​onderscheidend vermogen te verlenen.

48 Folglich ist der vorliegende Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Zeker. b der Verordnung Nr. 207/2009 ontleend, ongegrond verklaard.

Het derde middel, met het verkregen door het gebruik van het aangevraagde merk onderscheidend vermogen wordt beweerd

49 Die Klägerin macht geltend, dat het merk onderscheidend vanwege hun gebruik in Duitsland was geworden en in de rest van het Duitse grondgebied van de Unie. Het specificeert documenten dit, en is afgeleid van hen, dat het merk in te schrijven en de bestreden beslissing was.

50 Das HABM beruft sich darauf, dat het onderscheidend vermogen door gebruik voor het Hof opgeworpen te laat en dat het in elk geval niet gedetecteerd.

51 Es ist darauf hinzuweisen, dass die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 65 van verordening nr. 207/2009 gerichtet ist. Volgens Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts können ferner die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern.

52 Im vorliegenden Fall ist der Akte zu entnehmen, het feit dat de aanvrager, dass die angemeldete Marke durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 3 van verordening nr. 207/2009 erworben habe, heeft niet in de procedure voor het BHIM zijn aangevoerd. Bijgevolg is de vraag, of de betrokken woordteken door gebruik, gezegd te zijn gemaakt door hem, Heeft inburgering, niet voor het BHIM besproken.

53 Hierzu ist darauf hinzuweisen, die een beroep op het onderscheidend vermogen door gebruik in zowel een ex-parte en in een procedure op tegenspraak, een onafhankelijke juridische vraag waarover is, of het bijzondere merk van huis, onderscheidend vermogen. Heeft dan ook geen partij in de procedure voor het BHIM beroepen op het verkregen onderscheidend vermogen van haar merk, Het BHIM is niet verplicht, ambtshalve of hun aanwezigheid (VGL. Arrest van het Hof van 10. Maart 2010, Boten / HABM [DE Schrob de FRONTEN], T-31/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, Paragraaf. 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

54 Daher steht es dem Gericht nicht zu, om te beslissen over deze kwestie, die geen deel uitmaken van de procedure voor de kamer van beroep was.

55 Der dritte Klagegrund ist daher zurückzuweisen.

56 Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

Kosten

57 Per type. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Aangezien verzoekster niet heeft, bent u in overeenstemming met het verzoek van het Bureau in de kosten.

Op deze gronden,

DAS GERICHT (Tweede Kamer)

onderkend en gekozen recht:

1. Het beroep wordt verworpen;.

2. Unister GmbH in de interne markt haar eigen kosten en de kosten van het Bureau voor harmonisatie dragen (Merken, Tekeningen en modellen) (BHIM).

Forwood Dehousse Schwarcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14. Meer 2013.

Handtekeningen

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: