1. Kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 Regeling (EG) Nee.. 1008/2008 het Europees Parlement en de Raad van 24. September 2008 betreffende gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap dient te worden uitgelegd, dat de uiteindelijke prijs als onderdeel van een elektronisch reserveringssysteem in het hoofdgeding te worden betaald, zoals die welke in elk van de prijzen voor luchtdiensten, met inbegrip van de initiële specificatie, getoond.

2. Kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 aldus moet worden uitgelegd, dat de uiteindelijke prijs als onderdeel van een elektronisch reserveringssysteem te worden betaald, zoals die aan de orde in het hoofdgeding, niet alleen voor de klant geselecteerde vlucht dienst, maar ook getoond worden voor elke vlucht dienst, waarvan de prijs wordt weergegeven.

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 15. Januari 2015 C-573/13

"Verzoek om een ​​prejudiciële beslissing - Verordening (EG) Nee.. 1008/2008 - Luftverkehrsdienste - Art. 23 Abs. 1 Zin 2 - Prijs Transparantie - elektronische reserveringssysteem - vliegtarieven - Altijd auszuweisender uiteindelijke prijs "

In zaak C-573/13

Betreffende krachtens artikel prejudiciële. 267 VWEU, van het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij besluit van 18. September 2013, ingekomen bij het Hof op 12. November 2013, in de werkwijze

Air Berlin PLC & Co. Luchtvaart KG

in de richting van

Federatie van consumentenorganisaties en consumentenorganisaties - Consumenten Federatie eV.

aannemen

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer)

bij de Kamer Voorzitter T. van Danwitz de rechter C. Vajda (Verslaggever), Een. Rozen, Het. Juhász en D. Kakkerlakken,

Advocaat-generaal: En. Bot,

Kanselier: Een. Calot Escobar,

de stukken,

gelet op de opmerkingen

- Air Berlin PLC & Co. Luchtvaart KG, vertreten durch die Rechtsanwälte M. Bud en A. Rolling,

- De Federatie van consumentenorganisaties en consumentenorganisaties - Consumenten Federatie eV, vertreten durch Rechtsanwalt P. Waterman,

- De Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en K. Petersen, als gemachtigden,

- De Belgische regering, door J.-C.. Halleux en T. Materne als gemachtigden,

- De Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan ​​door W. Ferrante, Landsadvocaat,

- De Nederland regering, vertegenwoordigd door M. Bulterman en J. Langer, als gemachtigden,

- De Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door C. Pesendorfer, als gemachtigde,

- De Europese Commissie, vertegenwoordigd door W. Molls en F. Wilman als gemachtigden,

als gevolg van de uitspraak gehoord de advocaat-generaal, om de zaak zonder conclusie van de zaak,

volgend

Oordeel

1 De prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 Regeling (EG) Nee.. 1008/2008 het Europees Parlement en de Raad van 24. September 2008 betreffende gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (ABl. De 293, S. 3).

2 Dit verzoek is ingediend in een geding tussen Air Berlin PLC & Co. Luchtvaart KG (beneden: Air Berlin), een luchtvaartmaatschappij, en de Federatie van consumentenorganisaties en consumentenorganisaties - Consumenten Federatie eV. (beneden: Federale Vereniging) van het type beeldscherm tarieven binnen het elektronische reserveringssysteem van Air Berlin.

Wettelijk kader

3 De 16. Considerans van verordening nr. 1008/2008 is:

"Klanten moeten in staat zijn, de prijzen van verschillende luchtvaartmaatschappijen voor luchtdiensten daadwerkelijk te vergelijken. Daarom is de uiteindelijke prijs die de klant betaald voor uit de Gemeenschap luchtdiensten moet altijd worden gemeld, inclusief alle belastingen, Vergoedingen en heffingen. De dragers van de Gemeenschap moeten ook worden aangemoedigd, geven de totale prijs voor hun luchtdiensten vanuit derde landen naar de Gemeenschap. "

4 Volgens artikel. 1 Abs. 1 beheerst door verordening nr. 1008/2008 de goedkeuring van de luchtvaartmaatschappijen van de Europese Unie, het recht van de dragers van de Unie, Zorg voor luchtdiensten binnen de Unie, en de prijszetting van luchtdiensten binnen de Unie.

5 Kunst. 2 ("Definities") van de verordening bepaalt:

"Voor de toepassing van deze verordening zijn de volgende definities van toepassing::

...

4. ,Flugdienst 'is een vlucht of een reeks vluchten met passagiers, Vracht en / of post;

...

18. ,Flugpreise 'worden uitgedrukt in euro's of in lokale valuta prijzen, moeten worden betaald voor het vervoer van passagiers op luchtdiensten aan luchtvaartmaatschappijen of hun agenten of andere ticketverkopers, en de eventuele voorwaarden, waaronder deze prijzen gelden, met inbegrip van de vergoedingen en voorwaarden, agentschappen en andere ondersteunende diensten worden aangeboden;

... "

6 Kunst. 23 ("Informatie en non-discriminatie") van verordening nr. 1008/2008 voorziet in paragraaf. 1:

"Het publiek beschikbare tarieven en vrachttarieven, in welke vorm dan ook - het internet - voor luchtdiensten vanaf een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat, waarop het Verdrag van toepassing applicatie, aangeboden of gepubliceerd, onder de geldende tariefvoorwaarden. De definitieve prijs te betalen wordt altijd aangegeven en omvat de toepasselijke tarief of het toepasselijke luchtvracht tarief en alle toepasselijke belastingen en heffingen, Toeslagen en vergoedingen, die onvermijdbaar en voorzienbaar op het moment van publicatie zijn, omvatten. In aanvulling op de uiteindelijke prijs die ten minste volgende wordt gespecificeerd:

een) het tarief of. Luchtvracht tarief,

b) belastingen,

c) luchthavenbelastingen en

d) andere vergoedingen, Toeslagen en vergoedingen, zoals, met betrekking tot de veiligheid of brandstof gerelateerde,

wat onder de letter b, c en d deze items, of het tarief. luchtvracht tarief werden toegevoegd. Optionele prijssupplementen om duidelijk te zijn, gecommuniceerd transparante en ondubbelzinnige wijze aan het begin van elk boekingsproces; de goedkeuring van de vrijwillige extra kosten als gevolg van de klant wordt gedaan, Opt-in 'basis. "

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

7 De boekhouding van Air Berlin tot het einde 2008 ontworpen zodanig, vorfand dat de klant na het selecteren van een vlucht bestemming en een datum in een tweede stap, een tafel, waarin de mogelijke vlucht aansluitingen voor de geselecteerde dag met vertrek- en aankomsttijden, en twee vluchten werden opgegeven voor elke vlucht. In een veld onder deze tabel gemaakt voor een geselecteerde vlucht plicht belastingen en brandstoftoeslag worden gegeven en al deze elementen inclusive "prijs per persoon" begrensd gemeld. Achter de doos een dubbelster bericht werd bevestigd, over de mogelijke aanval en de voorwaarden van de administratiekosten ("Servicekosten") is geadviseerd, die oorspronkelijk was opgenomen in de uiteindelijke prijs. Nadat de klant de vereiste gegevens in een derde stap boeking hadden ingevoerd, de laatste trip prijs inclusief de administratiekosten hem werd getoond in een vierde stap reservering.

8 De inwerkingtreding van verordening nr. 1008/2008 de 1. November 2008 Air Berlin veranderde de tweede stap van het reserveringssysteem te gaan van, dat in de tabel in kwestie op de vertrek- en aankomsttijden van het tarief voor de geselecteerde vliegdienst, - afzonderlijk gerapporteerd - belastingen en tarieven, de brandstoftoeslag en de som van de kosten voor componenten werden gespecificeerd. In een veld onder deze tabel gevormd van deze informatie en de prijs werden getoond van de administratiekosten en met inbegrip van de uiteindelijke prijs per persoon voor de geselecteerde vlucht.

9 Sinds de Federatie van uitzicht was, dat deze visie de prijzen niet aan de vereisten van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 correspondeert, hij nam Air Berlin rechter om een ​​verbod en op vergoeding van zijn vordering aldus veroorzaakte Abmahnkosten. De rechtbank de toepassing van de Federatie toegekend, en zijn straf werd in hoger beroep bevestigd. Daarentegen is Air Berlin beroep, waarmee de verwijzende rechter wordt genoemd.

10 Volgens de nationale rechter, het succes van de herziening is afhankelijk van de interpretatie van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 uit.

11 De nationale rechter is het hof van oordeel is, dat een verwerking vergoeding zoals die door Air Berlin als een soort bedoeld in. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 onvermijdelijk en voorspelbaar op het moment van publicatie is inbegrepen in de uiteindelijke prijs.

12 Toch meent de verwijzende rechter het geval van elektronische reservering systemen, zoals die welke in het hoofdgeding onder twee verschillende aspecten van de problemen in de uitlegging van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008. Eén daarvan is de exacte datum, op de uiteindelijke prijs van luchtdiensten in de context van het reserveringssysteem moet worden aangetoond, en ten tweede, de representatie van deze laatste prijs.

13 Ten eerste, het Hof van Beroep op het exacte tijdstip I, op de uiteindelijke prijs van luchtdiensten in de context van het reserveringssysteem moet worden gerapporteerd, beslist, dat het tarief details op reserveringssysteem van Air Berlin van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 had geschonden. In zijn visie, deze bepaling, na de definitieve prijs te betalen is "altijd" worden getoond, aldus worden uitgelegd, dat de uiteindelijke prijs moet worden opgegeven voor elke offerte. Het Hof van Beroep heeft overwogen deze voorwaarde niet is voldaan, Als in een tabel, alleen de prijzen van de verschillende, de selectiecriteria door de klant gekozen zou worden gepresenteerd bijbehorende Vluchten, zonder de administratiekosten die daarin is opgenomen of worden afzonderlijk getoond.

14 Volgens de nationale rechter verenigbaar is met artikel. 23 Abs. 1 van verordening nr. 1008/2008 om te overwegen het nastreven van het doel van bescherming van de consument, voortvloeien uit de 16. Overweging van deze verordening en uit de bewoordingen van deze bepaling, evenals de titel van artikel. 23 resulterende, juridische bar voor informatie en transparantie met betrekking tot de prijzen van luchtdiensten (Oordeel ebookers.com Duitsland, C-112/11, EU:C:2012:487, Rn. 13). Nadat de 16. Overweging van de verordening moet deze transparantie van de tarieven kunnen klanten, de prijzen van verschillende luchtvaartmaatschappijen voor luchtdiensten daadwerkelijk te vergelijken. Kunst. 23 werd geïntroduceerd, met het oog op een eerdere praktijk van aanbieders van luchtvaartdiensten tegen te gaan, Tarieven zijn exclusief belastingen, Om extra kosten of brandstoftoeslagen publiceren (zie S. 10 door het voorstel van de Europese Commissie, de Raad inzake gemeenschappelijke regels in de Gemeenschap ingediend voor een verordening van het Europees Parlement en voor de exploitatie van luchtdiensten, COM[2006] 396 finale, en de marginale. 8.1 en 8.4 het advies van het Europees Economisch- en Sociaal Comité van 31. Meer 2007 over dit voorstel [ABl. C 175, S. 85]).

15 De verwijzende rechter gaat op, noch artikel. 23 Abs. 1 van verordening nr. 1008/2008 noch enige andere bepaling van deze verordening bevat een nadere regeling van de vraag, werd gemeld waarna de uiteindelijke prijs. Echter Bepaal het type. 23 Abs. 1 Zin 4, optionele extra kosten die "aan het begin van elk boekingsproces" zijn op de hoogte. De wil van de wetgever van de Unie, om effectieve prijsvergelijking mogelijk, Men kan echter dit, het woord "altijd" in kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 op basis van het concept 16. Term die gebruikt wordt overweging "te allen tijde" moet worden geïnterpreteerd. Dan zou de uiteindelijke prijs in de zin van deze bepaling eerder worden getoond, zoals het soort. 23 Abs. 1 Zin 4 werd voorgeschreven door de verordening voor de optionele extra. Volgens deze interpretatie, de verplichting om een ​​eerste indicatie van de uiteindelijke prijzen krijgen voor luchtdiensten kunnen vereisen, dat de prijs die moet worden aangegeven op het moment van de eerste vertoning van de klant informatie die overeenkomt met de datum en flight service richten.

16 Ten tweede, de verwijzende rechter om de uiteindelijke prijs van luchtdiensten vertegenwoordigen van, dass Art. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 regelt deze vraag is niet uniek. Kunst. 23 Abs. 1 Zin 4 de verordening bepaalt alleen, dat optionele toeslagen op duidelijke, transparante en ondubbelzinnige wijze worden meegedeeld.

17 Zoals de rechtbank reeds gehad en het Hof van Beroep van het bepaalde in artikel. 23 Abs. 1 Sets 2 en 4 van verordening nr. 1008/2008 gesloten, dat de uiteindelijke prijs voor luchtdiensten altijd moet worden genoemd, of wanneer een prijsopgave, in een multi-step reserveringssysteem dus al bij de eerste indicatie van tarieven aan elke kant, de prijs informatie. In dit geval is de uiteindelijke prijs dan voor elk weergegeven in de tabel flight service en niet alleen voor de voorgeselecteerde van Air Berlin of de door te klikken op luchtdiensten zou aangeven geselecteerde klant.

18 Kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 kon echter worden uitgelegd op een manier die minder nauw, dat niet alleen aan het einde van het boekingsproces, maar vroege succes uiteindelijke prijs indicatie, want ze bieden Air Berlin voor elke vlucht die speciaal is geselecteerd, maakt het ook belangrijk dat de consument 'het ondersteunen van effectieve vergelijking met de prijzen met andere luchtvaartmaatschappijen te beschermen, zelfs als hij wellicht minder geschikt voor de consument.

19 Onder deze omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof, de procedure schorsen en de volgende vragen aan het Hof om een ​​prejudiciële beslissing:

1. Is de bepaling van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 worden geïnterpreteerd, dat de uiteindelijke prijs die moet worden betaald als deel van een elektronische reserveringssysteem in het eerste scherm van de prijzen voor luchtdiensten moet worden aangetoond?

2. Is de bepaling van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 worden geïnterpreteerd, dat de uiteindelijke prijs die moet worden betaald als deel van een elektronische reserveringssysteem getoond moet worden alleen voor de specifiek door de klantenservice gekozen, of voor elke weergegeven flight service?

De vragen

De eerste vraag

20 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter verzoekt het Hof, ob Art. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 aldus moet worden uitgelegd, dat de uiteindelijke prijs die moet worden betaald voor elk van de prijzen voor luchtdiensten, met inbegrip van de initiële specificatie, getoond.

21 Volgens Air Berlin, het antwoord op de eerste vraag hangt af van de interpretatie van de term "altijd" in kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 uit. Deze term is niet nodig, dat de uiteindelijke prijs die moet worden betaald, wordt ingedeeld in de eerste vertoning van de prijzen voor luchtdiensten, maar alleen, dat hij was te verdrijven, nadat de klant een specifieke vlucht heeft geselecteerd en voordat het verplicht invullen van de boeking contract.

22 Air Berlin handhaaft in deze, dat in de tabel, die zal verschijnen in de tweede stap van het online reserveringssysteem, kiest automatisch de goedkoopste verbinding wordt vooraf geselecteerd en het systeem van de uiteindelijke prijs in termen van kunst. 23 Abs. 1 van verordening nr. 1008/2008 ID-kaarten, van de prijs voor de geselecteerde vlucht, Belastingen en tarieven, de brandstoftoeslag en administratiekosten bevatten. Kies de klant een alternatief, Zo duur, Vlucht verbinding, als het systeem van de uiteindelijke prijs voor deze verbinding.

23 Zoals de Federatie, de Duitse, de belgische, Italiaanse, de Nederlandse en de Oostenrijkse regering te verhogen en de Europese Commissie, is niet deze interpretatie met de tekst van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 verenigbaar.

24 Kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 namelijk bepaald, dat de uiteindelijke prijs te betalen allen tijde worden aangegeven en het toepasselijke tarief of. de toepasselijke luchtvracht tarief en alle toepasselijke belastingen en heffingen, Toeslagen en vergoedingen, die onvermijdbaar en voorzienbaar op het moment van publicatie zijn, omvat.

25 Zoals blijkt uit de formulering van deze bepaling, wordt de definitieve prijs te betalen "altijd" worden getoond, zonder dat tussen de tijd, waarop dit tarief getoond voor het eerst, de tijd, die de klant kiest een bepaalde vlucht, of de datum van de bindende overeenkomst wordt aangegaan zou onderscheiden.

26 De bij die bepaling plicht, altijd worden getoond van de uiteindelijke prijs te betalen, houdt dus, dat deze prijs in het kader van een elektronisch reserveringssysteem, zoals die welke in het hoofdgeding in elk van de prijzen voor luchtdiensten, met inbegrip van de initiële specificatie, getoond.

27 Dit wordt bereikt door een systematische interpretatie van artikel. 23 Abs. 1 van verordening nr. 1008/2008 alsmede de strekking van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 bevestigd.

28 Zoals de Federatie, de Duitse en de aandacht vestigen op de Oostenrijkse regering en de Commissie, kan in feite uit de weg in. 23 Abs. 1 Zin 4 van verordening nr. 1008/2008 uitdrukking gebruikte materialen niet ontlenen "aan het begin van elk boekingsproces", dat de term "altijd" in Art. 23 Abs. 1 Zin 2 deze verordening moet worden uitgelegd, dat de uiteindelijke prijs is alleen weergave aan het begin van een proces van verantwoording.

29 De term "aan het begin van elk boekingsproces" in kunst. 23 Abs. 1 Zin 4 impliciete, dat de facultatieve extra kosten aan het begin van het eigenlijke reservering proces weergeven, zodat de klant kan beslissen, als hij wil de extra uitkering in kwestie te nemen daadwerkelijk gebruik (VGL. in die zin ebookers.com Duitsland, EU:C:2012:487, Rn. 15).

30 Sterven in kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 verplichte gevestigde, de uiteindelijke prijs, met inbegrip van de onvermijdelijke en voorspelbare kosten "altijd" worden getoond, Er is echter al vanaf de, de tarieven worden gepubliceerd in welke vorm, nog voor de start van boekingsproces.

31 De Federale Vereniging, de Duitse, de belgische, Italiaanse, Nederland en de Oostenrijkse regering en de Commissie terecht opmerken, dat deze interpretatie van de betekenis en het doel van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008, zoals hij zelf maakten hun 16. Overweging resultaten, consistent.

32 In 16. Considerans van verordening nr. 1008/2008 het, Klanten moeten in staat zijn, de prijzen van verschillende luchtvaartmaatschappijen voor luchtdiensten daadwerkelijk te vergelijken, en dus de uiteindelijke prijs die de klant voor luchtdiensten die vertrekken vanaf een luchthaven op het grondgebied van de EU betaald moet altijd worden gemeld, inclusief alle belastingen, Vergoedingen en heffingen.

33 Het Hof heeft tot nu toe een kans om het te verduidelijken, dat zowel uit de titel van artikel. 23 van verordening nr. 1008/2008 zo duidelijk voortvloeit uit de bewoordingen van de eerste paragraaf van deze bepaling, dat deze informatie en transparantie met betrekking tot de prijzen voor luchtdiensten en dus moet zorgen voor een bijdrage aan de bescherming van de klant, neemt deze diensten (Arresten ebookers.com Duitsland, EU:C:2012:487, Rn. 13, en Vueling Airlines, C-487/12, EU:C:2014:2232, Rn. 32).

34 Hieruit volgt dus uit de 16. Considerans van verordening nr. 1008/2008, dat de luchtvaartmaatschappij de verplichting opgelegd, de definitieve prijs te betalen "op elk moment" te verdrijven, noodzakelijk, het zal de prijzen van verschillende luchtvaartmaatschappijen te helpen voor luchtdiensten daadwerkelijk te vergelijken, volgens de aard van. 23 Abs. 1 Verordening nagestreefde doel de effectieve vergelijkbaarheid van de prijzen voor luchtdiensten (VGL. in die zin, Vueling Airlines, EU:C:2014:2232, Rn. 33).

35 Hieruit volgt dat het antwoord op de eerste vraag, dass Art. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 aldus moet worden uitgelegd, dat de uiteindelijke prijs als onderdeel van een elektronisch reserveringssysteem in het hoofdgeding te worden betaald, zoals die welke in elk van de prijzen voor luchtdiensten, met inbegrip van de initiële specificatie, getoond.

De tweede vraag

36 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter verzoekt het Hof, ob Art. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 aldus moet worden uitgelegd, dat de uiteindelijke prijs die moet worden betaald dient te worden aangetoond alleen voor door de klant service geselecteerd, of voor elke weergegeven flight service.

37 Air Berlin beschouwt, Kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 vraag niet, dat de uiteindelijke prijs voor elke weergegeven Flight word gedeporteerd, maar alleen, dat hij zou worden uitgezet om de door de klant gekozen vlucht. Een effectieve vergelijking in de zin van 16. Overweging van de verordening is alleen mogelijk, indien de klant een specifieke vlucht heeft geselecteerd, het verbinden van de luchthaven van vertrek op een bepaalde tijd met de luchthaven van aankomst. Bijgevolg kan er in kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 niet ingrijpen totdat gevestigde verplichting om de uiteindelijke prijs te geven, indien de klant gekozen voor een bepaalde vlucht, en alleen voor die vlucht.

38 Deze uitlegging kan niet worden aanvaard.

39 Zoals de Federatie, de Duitse, de belgische, het Nederlands en maken de Oostenrijkse regering en de Commissie terecht beweert, geldt in de Kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 verplichte gevestigde, de uiteindelijke prijs "altijd" worden getoond, voor enige vorm van bekendmaking van tarieven, waaronder het voor een aantal van luchtdiensten in tabelvorm aangeboden prijzen. Zo wordt de in deze bepaling verplicht gestelde voorwaarden niet alleen voldaan voor de geselecteerde vlucht door het specificeren van de uiteindelijke prijs.

40 Deze interpretatie wordt ondersteund door de in Rn. 31 naar 34 het bovenstaande is dit arrest betekenis en het doel van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 bevestigd.

41 De verplichting, moet de uiteindelijke prijs tonen moet worden betaald voor elke vlucht, waarvan de prijs wordt weergegeven, en niet alleen voor de geselecteerde vlucht, reclame kan de klant, volgens het type. 23 Abs. 1 van verordening nr. 1008/2008 de prijzen van verschillende luchtvaartmaatschappijen voor luchtdiensten daadwerkelijk te vergelijken nagestreefde algemene doelstelling van transparantie van tarieven voor luchtdiensten.

42 Air Berlin beschouwt, een interpretatie van artikel. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008, volgens welke de uiteindelijke prijs die moet worden betaald dient te worden vermeld in elk getoond Flight, zou leiden, dat alleen de uiteindelijke prijs moet worden gemeld, en zou leiden tot een algemeen verbod op het display van pure luchtvaarttarieven. Kunst. 23 Abs. 1 Zin 3 maar vereist, dat de pure tarief afzonderlijk wordt getoond bovenop de uiteindelijke prijs.

43 Dit argument is ongegrond dan elke afgewezen, zoals in Art. 23 Abs. 1 Zin 2 Verplichte opgericht Verordening, moet de uiteindelijke prijs tonen moet worden betaald voor elke weergegeven Flight, niet tot een ban, het tarief of. Luchtvracht tarief overeenkomstig Art. 23 Abs. 1 Zin 3 wordt getoond voor elk van deze vluchten.

44 Integendeel, het volgt uit de bewoordingen van artikel. 23 Abs. 1 Zin 3 van verordening nr. 1008/2008, dat de verplichting, tenminste de ritprijs of. Luchtvracht tarieven en belastingen, luchthavenbelasting en andere toeslagen, Toeslagen en vergoedingen - als zij of het tarief. werden toegevoegd aan de luchtvracht tarief - te verdrijven, Naast het type. 23 Abs. 1 Zin 2 resulterende verplichting om aan te geven de uiteindelijke prijs optreedt.

45 Hieruit volgt dat het antwoord op de tweede vraag, dass Art. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 aldus moet worden uitgelegd, dat de uiteindelijke prijs als onderdeel van een elektronisch reserveringssysteem te worden betaald, zoals die aan de orde in het hoofdgeding, niet alleen voor de klant geselecteerde vlucht dienst, maar ook getoond worden voor elke vlucht dienst, waarvan de prijs wordt weergegeven.

Kosten

46 De partijen in het hoofdgeding, een stap in het geding voor de nationale rechter; de beslissing over de kosten heeft te beslissen;. Anders dan de kosten van deze partijen die opmerkingen hebben ingediend bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking.

Om deze redenen heeft het Hof (Vijfde kamer) hierbij:

1. Kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 Regeling (EG) Nee.. 1008/2008 het Europees Parlement en de Raad van 24. September 2008 betreffende gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap dient te worden uitgelegd, dat de uiteindelijke prijs als onderdeel van een elektronisch reserveringssysteem in het hoofdgeding te worden betaald, zoals die welke in elk van de prijzen voor luchtdiensten, met inbegrip van de initiële specificatie, getoond.

2. Kunst. 23 Abs. 1 Zin 2 van verordening nr. 1008/2008 aldus moet worden uitgelegd, dat de uiteindelijke prijs als onderdeel van een elektronisch reserveringssysteem te worden betaald, zoals die aan de orde in het hoofdgeding, niet alleen voor de klant geselecteerde vlucht dienst, maar ook getoond worden voor elke vlucht dienst, waarvan de prijs wordt weergegeven.

Handtekeningen

Gelieve Beoordeel

2 thoughts on “Het moet altijd de uiteindelijke prijs van een elektronisch reserveringssysteem zijn – hier Fares – gespecificeerd.”

Reacties zijn gesloten.