een) De wettelijke etiketteringsvoorschriften voedsel op de lijst van ingrediënten, de vervaldatum en voedingsclaims zijn marktgedrag voorschriften in de zin van § 4 Nee.. 11 UWG.
b) De principes van het vrije verkeer van goederen per type. 34 Hoeft VWEU geen beletsel voor de toepassing van de nationale voorschriften inzake de etikettering van levensmiddelen, verplichten ons om een ​​specifieke taal-gebruik, Indien daarentegen het ook mogelijk, om een ​​gemakkelijk te begrijpen taal te gebruiken.
c) De Note “Ten minste houdbaar tot einde: Zie het pakket” niet aan de eisen, waarvan de etikettering van levensmiddelen regelgeving voorziet op citeert de datum van minimale houdbaarheid.
d) De principes van de oppositie van de merkhouder op de wijze. 13 Abs. 2 CTMR tegen de nieuwe verdeling van de gelabelde medicijnen zijn niet overdraagbaar zonder beperking op het re-etikettering van andere producten. De parallelle importeur van deze producten is niet vereist, om u een voorbeeld van het opnieuw geëtiketteerde product en deze doorgeven aan de producent-, die de heretikettering gemaakt.

ARREST BGH I ZR 72/11 van 22. November 2012 – Barilla

AEUV Art. 34; GMV Art. 9 Abs. 1 Zin 2 Zeker. een, Kunst. 13 Abs. 2; UWG § 4 Nee.. 11; LMKV § 3 Abs. 1 Nee.. 3 en 4 en Abs. 3, § 7 Abs. 2; NKV § 5 Abs. 7; LFGB § 53 Abs. 1 Zin 1, § 54 Abs. 1 Zin 1 Nee.. 1 en set 2 Nee.. 2

een) De wettelijke etiketteringsvoorschriften voedsel op de lijst van ingrediënten, de vervaldatum en voedingsclaims zijn marktgedrag voorschriften in de zin van § 4 Nee.. 11 UWG.
b) De principes van het vrije verkeer van goederen per type. 34 Hoeft VWEU geen beletsel voor de toepassing van de nationale voorschriften inzake de etikettering van levensmiddelen, verplichten ons om een ​​specifieke taal-gebruik, Indien daarentegen het ook mogelijk, om een ​​gemakkelijk te begrijpen taal te gebruiken.
c) De Note “Ten minste houdbaar tot einde: Zie het pakket” niet aan de eisen, waarvan de etikettering van levensmiddelen regelgeving voorziet op citeert de datum van minimale houdbaarheid.
d) De principes van de oppositie van de merkhouder op de wijze. 13 Abs. 2 CTMR tegen de nieuwe verdeling van de gelabelde medicijnen zijn niet overdraagbaar zonder beperking op het re-etikettering van andere producten. De parallelle importeur van deze producten is niet vereist, om u een voorbeeld van het opnieuw geëtiketteerde product en deze doorgeven aan de producent-, die de heretikettering gemaakt.
BGH, Arrest van 22. November 2012 – I ZR 72/11 – OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
– 2 –
De I. Civil Division van het Federale Hof gedateerd op de mondelinge behandeling 22. November 2012 door de voorzitter van de rechtbank Prof. Dr. Bornkamm en de rechters Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff en dr.. Loeffler
hierbij:
In hoger beroep van de verweerder is het oordeel van de 20. Civil Division van het Hof van Düsseldorf 5. April 2011 Om ingetrokken onder-afwijzing van verder beroep met betrekking tot de kosten en, als beroep van verweerder tegen veroordeling onder de actie verzoek om II 2 en – voor zover het verbod op een gebrek aan communicatie van een verpakking patroon is afhankelijk van het verzoek van de aanvrager – na Klagean bijdrage aan II 3 en maatregelen met betrekking tot deze aanvragen wordt afgewezen aanvragen tot III en IV.
De reikwijdte van de vrijstelling is in hoger beroep van de verweerder, de uitspraak van het 7. Commerciële kamer van de regionale rechtbank van Düsseldorf 29. Juli 2010 gewijzigd.
De toepassing is in het kader van de afstand en de toepassingen II 6 en 7 en verwierp de toepassingen in verband daarmee tot III tot en met V.
Van de kosten van de procedure, de aanvrager 3/10 en de gedaagde 7/10.
Rechtens
– 3 –
Feiten:
De aanvrager, een Italiaanse ingezeten vennootschap, produceert pasta en Nu-delsoßen. Het is de houder van de 3. Januari 2007 voor “Pasta” en “Sau-cen (Specerijen)” geregistreerd gekleurde figuratieve gemeenschapsmerk nr.. 3208758:
De verdachte, een in Duitsland gevestigde onderneming, betreft alle soorten van goederen, die zij verkoopt aan speciale markten. Het assortiment omvat voedsel.
Op 24. Oktober 2008 bood de verdachte pasta en pastasauzen de eiser, bestemd voor de Italiaanse markt en hun verpakkingen werden bedrukt met informatie in het Italiaans. Deze omvatten hierna weergegeven in de lijst van ingrediënten, de details van de minimale houdbaarheidsdatum en een tabel met informatie over voeding:
Anlage K 1a
Anlage N 1b
1
2
3
– 4 –
Anlage N 2b
Anlage N 4b
Op de verpakking van de verdachte in ieder geval voor een groot deel etiketten had aangebracht, Merk op dat de
Pasta
Harde tarwegries
Ingrediënten: Harde tarwegries
Houdbaarheid
einde: Zie het pakket.
bevatte en werden graag gelijmd blijkt uit de volgende cijfers:
4
– 5 –
Anlage K 2a
Anlage K 3
Anlage K 5
Anlage K 6
Anlage K 7
Anlage K 8
– 6 –
Ander, vervolgens gereproduceerd etiket met informatie over de bestanddelen en een verwijzing naar de uiterste datum was als volgt gelijmd:
Anlage K 4a
De etiketten waren deels onjuist en deels bevestigd ondersteboven op de verpakkingen. Sommige van de opschriften op de verpakking ook aan bod in zijn geheel of gedeeltelijk, verzoeksters merk. Een opmerking over de verweerder, die moest de labels kan plakken, ontbrak. De verdachte deed ook de aanvrager van het label applicatie niet op de hoogte.
De aanvrager heeft beweerd, de verdachte verkocht zonder verpakking en zelfklevende etiketten. De aanvrager heeft ook ingediend, de verdachte komen met de verkoop van de inbreukmakende producten aan de Duitse regelgeving inzake de etikettering van levensmiddelen en niet om de rechten van hun gemeenschap merk schenden.
De aanvrager heeft verzocht, verweerster op straffe van orde naar voren, om zich te onthouden,
5
6
7
8
– 7 –
Ik. Om noodle goederen en / of pastasauzen in de Bondsrepubliek Duitsland en / of het plaatsen van toepassing op de markt, te beschikken over specifieke en / of te verspreiden,
1. zijn om hun verpakkingen uitsluitend in het Italiaans de volgende informatie bevestigd:
– De lijst van ingrediënten van het eten en de kennisgeving daarvan (Anlage N 1b) en / of
– de verwijzing naar de uiterste gebruiksdatum (Anlage K 1a, b) en / of
– een tabel met informatie over voeding (Anlage K 1a, K 2b, K 4b) en / of
2. op de verpakking van de specificatie “Ten minste houdbaar tot einde: Zie het pakket” gemaakt, punt zonder, waar bepaald gebied van de verpakking, dit cijfer verwijst (Anlage K 2a, K 3, K 5, K 6, K 7, K 8);
II. Pasta goederen en / of pastasauzen onder het merk “Barilla” toe te passen in de Bondsrepubliek Duitsland en / of in de handel brengen, te beschikken over specifieke en / of te verspreiden,
1. op de verpakking ervan verkeerd geplakte stickers (d.h. Sticker, de-ing kanten niet evenwijdig aan de andere kant van de verpakking en / of tekens of afbeeldingen ten opzichte, die op de verpakking, zijn kop) (Anlage K 3, K 5, K 6, K 7, K 8) en / of de verpakking label overlappende (Anlage K 4a, K 5) en / of het teken “Barilla” en / of de benaming Pro (gedeeltelijk en / of volledig) maskeren sticker-over (Anlage K 2a, K 3, K 8) zijn bevestigd, en / of
2. worden op de verpakking etiket bevestigd, zonder vermelding op de sticker en / of verpakking, die (welke vennootschap) de sticker heeft bevestigd (Anlage K 2a, K 3, K 4a, K 5, K 6, K 7, K 8) en / of
3. op de verpakking (Anlage K 2a, K 3, K 4a, K 5, K 6, K 7, K 8) Zijn op de sticker met informatie over de voedingswaarde-etikettering en / of voedsel telkennzeichnung, in het bijzonder, de lijst van ingrediënten van het eten en de kennisgeving daarvan en / of de onthullingen van de hoeveelheid van een ingrediënt gebruikt bij de bereiding van het eten en / of verwijzing naar de uiterste datum, zonder de verweerder, de verzoeker daarover vooraf wordt ingelicht en moet een overeenkomstige verpakking patroon;
4. alternatief, in het geval, dat de voorstellen in II 1 en 2 worden niet geaccepteerd, ...
5. alternatief, in het geval, dat de toepassing van hoofdstuk II 3 worden niet geaccepteerd,
op de verpakking (Anlage K 2a, K 3, K 4a, K 5, K 6, K 7, K 8) Op de sticker met informatie over de voedingswaarde-etikettering en / of voedsel-
– 8 –
telkennzeichnung gehecht, in het bijzonder, de lijst van ingrediënten van het eten en de kennisgeving daarvan en / of de onthullingen van de hoeveelheid van een ingrediënt gebruikt bij de bereiding van het eten en / of verwijzing naar de uiterste datum, zonder de verweerder, de verzoeker daarover vooraf wordt ingelicht;
6. alternatief, in het geval dat de aanvraag voor deel II 2 worden niet geaccepteerd,
op de verpakking (Anlage K 2a, K 3, K 4a, K 5, K 6, K 7, K 8) Zijn op de sticker met informatie over de voedingswaarde-etikettering en / of voedsel telkennzeichnung, in het bijzonder, de lijst van ingrediënten van het eten en de kennisgeving daarvan en / of de onthullingen van de hoeveelheid van een ingrediënt gebruikt bij de bereiding van het eten en / of verwijzing naar de uiterste datum, te wijzen zonder da-up, die (welk bedrijf) de sticker is aangebracht en zonder dat de verdachte eerder heeft de aanvrager hiervan en heeft een product sample gestuurd;
7. alternatief, in het geval, dat de toepassing van hoofdstuk II 2 en 3 niet opgegeven plaats-is,
op de verpakking (Anlage K 2a, K 3, K 4a, K 5, K 6, K 7, K 8) Zijn op de sticker met informatie over de voedingswaarde-etikettering en / of voedsel telkennzeichnung, in het bijzonder, de lijst van ingrediënten van het eten en de kennisgeving daarvan en / of de onthullingen van de hoeveelheid van een ingrediënt gebruikt bij de bereiding van het eten en / of verwijzing naar de uiterste datum, te wijzen zonder da-up, die (welk bedrijf) de sticker is aangebracht en zonder dat de verdachte eerder heeft de aanvrager hiervan;
(gevolgd door de foto bijlage K 1 K-bus 8).
De eiser, de verweerder ook allemaal gebaseerd op het verzuim sungsanträge II en de daarin genoemde handelingen van informatie over de behandeling (Actie verzoek tot en met III) en de bepaling van de schadevergoeding (Klagean bijdrage IV), het alternatief, een verklaring dat de verplichting over te geven zonder dat de rechtsgrond Gained (Actie toepassing tot en met V) gemaakt.
De rechtbank heeft het beroep verworpen hoofdzakelijk gerechtvaardigd geacht en de verdachte, behalve voor het ontbreken Applications I 1 2. Streepje en ik 2 gedoemd te mislukken en informatie, en bepaald dat de aansprakelijkheid van de gedaagde tot schadevergoeding wegens de. Bij de aanvrage om een ​​bevel tot II 3 de rechtbank beperkt het verbod om te gaan, dat de overdracht van de
9
10
– 9 –
Verpakking patroon van een overeenkomstig verzoek van de kandidaat-afhankelijke (LG Düsseldorf, Arrest van 29. Juli 2010 37 De 9/09, juris). Gericht tegen het beroep van de verdachte heeft geen succes gehad. Op de aansluiting van het beroep, de aanvrager hof van beroep ook veroordeelde de verdachte in zoverre overeenstemming met de toepassing, als actie van de rechtbank met de Klagean contracten te I 1 2. Streepje en ik 2 ontslagen (OLG Düsseldorf, WRP 2011, 1361).
Met de door de Senaat goedgekeurde herziening, hun afwijzing vordert verzoekster, het nastreven van haar verzoek tot afwijzing, de verdachte verder.
Redenen:
Een. Dit Hof heeft, de aanvrager stond het dwangmiddel om smeekte ik de opluchting op grond van § gezocht 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nee.. 11 UWG wegens schending van de regels voor levensmiddelen en etiketteringsvoorschriften met de ingestelde vordering tot II 1 naar 3 ver-verbod gevolgd door het type. 102 Abs. 1 in samenhang met artikel. 9 Abs. 1 Zin 2 Zeker. een, Kunst. 13 CTMR. Hiervoor is uitgevoerd:
Drie van de verkochte door de verdachte pakjes zou alleen de toelichtingen in het Italiaans hebben gehad. De verweerder niet heeft voldaan aan § 3 Abs. 1 Nee.. 3 en 4, Abs. 3 de etikettering van levensmiddelen regelgeving (LMKV) beledigen. De verpakkingen hebben geen informatie over de ingrediënten en de datum van minimale houdbaarheid van producten in het Duits of een andere gemakkelijk te begrijpen taal binnenlandse tentoongesteld. De distributie van de producten in verpakkingen met voedingsclaims uitsluitend in Ital-ian taal schendt § 5 Abs. 7 Zin 1 en 2 de voedingswaarde-etikettering regelgeving (LMKV). Het pakket is op stickers-
11
12
13
– 10 –
verwezen naar de vervaldatum niet voldoet aan de eisen van § 7 Abs. 2 LMKV.
Met de ingestelde vordering tot II 1 naar 3 begeerde Unterlassungsansprü-tie gerechtvaardigd zijn wegens schending van de aanvrage om een ​​Gemeenschapsmerk. Dit zou verdere verhandeling van het product de markt gebracht door het in de Europese Economische Ruimte, door de gedaagde bij labels versehe-tie producten per type. 13 Abs. 2 Verzetten CTMR. In dat opzicht is de principes, vastgesteld door het Hof van Justitie van de Europese Unie om drugs herverpakken lelimportierter paral-, overeenkomstige toepassing. Van deze principes, had de verdachte geschonden. De etiketten waren geweest de naam van de verdachte en de bijgevoegde rommelig en-niet verdragen. Verweerder heeft verzoekster van herverpakking niet informeren.
B. Deze evaluatie beschouwt de herziening juridische beoordeling was niet in alle opzichten. De herziening is tevergeefs gericht tegen de veroordeling-ing van de vordering door de verweerder I 1 en 2 en de Klagean contracten II 1 en voor zover afhankelijk van het verbod van, dat verzoekster niet is geïnformeerd over de bevestiging van het label om II 3 en het gevolg dat daaraan verwantschap eigen applicaties tot en met III en IV van openbaarmaking en de toelating van aansprakelijkheid voor schade. Echter, het leidt tot het ontslag van de actie met de ingestelde vordering tot II 2 en voorzover het verbod op een gebrek aan communicatie van een verpakking patroon is afhankelijk II 3 en de extra verzoeken tot II 6 en 7 en van alle gerelateerde applicaties aan bijlage III tot en met V.
Ik. De herziening is tevergeefs gericht tegen de vaststelling van het Hof van Beroep, de aanvrager stond met de ingestelde vordering tot I 1 en 2 DBSI dwangmiddel krachtens § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nee.. 11 UWG in combinatie met § 3 Abs. 1 Nee.. 3 en 4, Abs. 3 Sets 1 en 2, § 7 Abs. 2 LMKV und § 5 Abs. 7 NAB aan.
14
15
16
– 11 –
1. De aanvrager heeft zijn voorlopige voorziening om de vordering voor I 1 en 2 over de verdeling van noodle packs op 24. Oktober 2008 ge-basis. De tijd voor het gewraakte gedrag van de aanvrager gel-dende wet tegen oneerlijke concurrentie van 3. Juli 2004 (Blad. Ik, S. 1414) het einde 2008 gewijzigd. De tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken dienen amendement is niet om het geschil relevante, omdat de richtlijn geen afbreuk doet aan de Unie en de lidstaten met betrekking tot de veiligheidsaspecten van producten beïnvloed Gesundheitsund (Kunst. 3 Abs. 3 van Richtlijn 2005/29/EG). Dienovereenkomstig, overeenkomstig de richtlijn, de toepassing van § 4 Nee.. 11 UWG bepalingen toegestaan, regelen de Gesundheitsund veiligheidsaspecten van producten in overeenstemming met het Unierecht. Dit is met betrekking tot de bepalingen van § 3 Abs. 1 Nee.. 3 en 4, Abs. 3 Sets 1 en 2 en § 7 Abs. 2 LMKV en § 5 Abs. 7 NKV to Fall. Deze bepalingen van de etikettering van levensmiddelen regelgeving en de voedingswaarde-etikettering regelgeving set zen-achtige. 3 Abs. 1 Nee.. 2 en 5, Kunst. 9 en het type. 16 Abs. 1 Richtlijn 2000/13/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen en de reclame als ook het type. 2 Abs. 2, Kunst. 4 en het type. 7 Abs. 2 Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen te.
2. Het Hof van beroep terecht naar rechts van was, dat de verdachte noedels en sauzen in verpakkingen met een lijst van ingrediënten (Bestel wilde ik 1 1. Inspringen), een vervaldatum (Klage-antrag u I 1 2. Inspringen) en een tafel van voeding infor- (Bestel wilde ik 1 3. Inspringen) is uitsluitend in het Italiaans verkocht. Dit volgt uit de niet uitgedaagd door de verdachten resultaat van de leiding van de rechtbank van het onderzoek, die het Hof van beroep haar beslissing gebaseerd is geplaatst. Naar aanleiding van de recente binnenlandse
17
18
– 12 –
Verkoop van noedels en sauzen in verpakkingen, waar de informatie in kwestie uitsluitend bestaande in het Italiaans vinden, de verdachte handelde oneerlijk in de zin van § § 3, 4 Nee.. 11 UWG.
een) De etikettering van de levensmiddelenwetgeving (§ 3 Abs. 1 Nee.. 3 en 4, Abs. 3 Sets 1 en 2, § 7 Abs. 2 LMKV, § 5 Abs. 7 NAB) zijn marktgedrag voorschriften in de zin van § 4 Nee.. 11 UWG. Ze dienen de in-vorming en educatie van consumenten over ernährungsund gezondheidsgerelateerde aspecten van voeding (VGL. Köhler in Köhler / Bornkamm, UWG, 31. Ed, § 4 Rn. 11.124 en 11.129; in. Jagow in Harte / Henning, UWG, 2. Ed, § 4 Nee.. 11 Rn. 102 f.; MünchKomm.UWG / Schaffert, § 4 Nee.. 11 Rn. 194).
b) Dit Hof heeft, de verdachte deed schenden § 3 Abs. 1 Nee.. 3 en Abs. 3, §§ 5, 6 LMKV schenden, by've bracht noodle packs op de markt, waar de lijst van ingrediënten waren uitsluitend gegeven in ita-lienischer taal. Het is bestand tegen de wettelijke Nachprü-toegevoegd.
aa) Onder § 3 Abs. 1 Nee.. 3 LMKV mogen worden gebracht commercieel voorverpakte levensmiddelen op de markt, als de lijst van ingrediënten op in overeenstemming met § § 5, 6 LMKV aangegeven. De informatie volgens § 3 Abs. 3 Sets 1 en 2 LMKV op de verpakking of met haar gelieerde label op een opvallende plaats, gemakkelijk te begrijpen, duidelijk en onuitwisbaar in het Duits of een andere taal gemakkelijk te begrijpen, door de voorlichting van de consument niet in gevaar wordt gebracht, worden aangebracht.
bb) Tegen deze labeling eis, heeft de verweerder een onjuiste rechtsopvatting door de bevindingen van de rechtbank geschonden. Op de pakketten kunnen worden gevonden voor de ingrediënten in het Italiaans-
19
20
21
22
– 13 –
taal gehouden informatie “Deegwaren van harde tarwegries”. Deze verpakking is de inscriptie binnenlandse gemiddelde consument niet onder-stand, omdat hij niet over de nodige kennis van de Italiaanse taal.
c) Het Hof van Beroep ook terecht overwogen dat, dat verweerder in strijd met § 3 Abs. 1 Nee.. 4 en Abs. 3, § 7 Abs. 2 Zin 1 LMKV heeft de vervaldatum vermeld op de noodle packs alleen in het Italiaans. Onder § 7 Abs. 2 Zin 1 Ist LMKV – onder § 7 Abs. 3 LMKV – de vervaldatum ongecodeerde met de woorden: “stabiel tot ten minste ...” met vermelding van de dag, Aangeven maand en jaar, in die volgorde-ge. De informatie moet voldoen aan de eisen van § 3 Abs. 3 Voldoen LMKV. Dit is niet het geval met uitsluitend Italiaanse tie gehouden als informatie. De binnenlandse gemiddelde consument zal niet over het hoofd bijzonder groot en opvallend Ongepast Datum. Maar na de onjuiste rechtsopvatting bevindingen van de rechter niet herkent, dat het de vervaldatum.
d) Het Hof van Beroep wordt verder uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting waarvan, dass die Beklagte gegen § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 7 NAB is mislukt, door duidelijk te maken noodle verpakkingen van voedingswaarde-informatie in het Italiaans alleen op de markt.
aa) Onder § 4 Abs. 1 NAB fabrikanten van voedingsmiddelen, is het in principe vrij, of voedingsclaims voor hun producten gebruik maken van de. Maar ze kiezen voor een dergelijke etikettering, ze zijn toegewijd om de voedingswaarde-etikettering in overeenstemming met de voedingswaarde-etikettering regelgeving. Inclusief, waar § 5 Abs. 7 NAB, dat voedingswaarde-etikettering hetzij in het Duits of in een andere voor de consument-
23
24
25
– 14 –
cher begrijpelijke taal wordt bevestigd. Dit komt overeen evenals de eisen aan de linguïstische representatie van de voedingswaarde-etikettering eisen van het type. 2 Abs. 2, Kunst. 4 en het type. 7 Abs. 2 Richtlijn 90/496/EEG (VGL. Rathke en Zipfel / Rathke, Eten Law, C 118, 129. LFG. Juli 2007, Vorbem. Nationaal Coördinatiecomite Rn. 17 f., § 4 Nationaal Coördinatiecomite Rn. 5 ff.). Bovendien, het type. 5 Abs. 2 Regeling (EG) 1924/2006 nährwertund over gezondheid-gerelateerde claims op voedsel, het gebruik van voedingsclaims alleen toegestaan, kan worden verwacht als de gemiddelde consument, hij dat het gunstige effect, zoals uiteengezet in de, begrijpt. De inhoud van de cursus is de taalkundige kennis van voedingswaarde beweert vooruit.
bb) Daarna werd de verdachte vereist in de distributie van levensmiddelen in geschil, de bepalingen van § 5 Abs. 7 Te merken NAB.
De herziening heeft tevergeefs gepleit, met de vrijwillige-matie, waaraan de voedingsclaims verwachting, het in de taal van het land van herkomst kunnen blijven.
Het Hof van Beroep recht te beschouwen was, de consument zal de verklaringen in de tabellen herkennen als voedingsclaims, hoewel ze werden gehouden in het Italiaans. Dit volgt wat de rechtbank reeds is buitengesloten van de gegevens in de tabellen “kcal” en “kJ”, erkent dat de gemiddelde consument als voorkomende afkortingen van kilocalorieën en kilojoules in verband met de aanwijzing van de energetische waarde van levensmiddelen. Th de colli, maar zichtbaar voedingsinformatie, is de keuze van het recht, dergelijke informatie, Gemaakt gebruiken. In dit geval, de informatie moet in § 5 Abs. 7 NAB eisen ge-NuGEN. Dit is niet het geval. De binnenlandse Durchschnittsverbrau-
26
27
28
– 15 –
cher erkent het belang van de Italiaanse woorden “vet” (Vet), “verzadigde vetzuren” (verzadigde vetzuren) en “voedingsvezels” (Vezel) niet. De voedingsclaims zijn dan niet in een andere gemakkelijk te begrijpen in de betekenis van de taal § 5 Abs. 7 Zin 2 Gehouden NAB.
en) De toepassing van § 3 Abs. 1 Nee.. 3 en Abs. 3, § 7 Abs. 2 LMKV und § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 7 NAB houdt in het onderhavige geval het risico, dat de handel tussen de lidstaten, in strijd met artikel. 34 VWEU is beperkt. De beginselen inzake het vrije verkeer van goederen kunnen worden – anders als de Re-vision meint – verwijzen niet toestaan ​​dat de verdachte, Om goederen te brengen zonder de voorgeschreven op basis van de secundaire wetgeving van de Unie etikettering binnenlandse markt van de Europese, Als de markering niet op zijn minst in een gemakkelijk te begrijpen voor de consument taal plaatsvindt. De beginselen van vrij verkeer van goederen per type. 34 VWEU verzetten tegen de toepassing van nationale bepalingen inzake de etikettering van levensmiddelen, het gebruik van een bepaalde taal voor de etikettering voorschrijven ben, niet in de weg, Als in plaats daarvan opent de mogelijkheid, met behulp van een eenvoudig te begrijpen taal (VGL. Europees Hof van Justitie, Arrest van 18. Juni 1991 C369/89, SLG. 1991, I2971 = EuZW 1992, 701 Rn. 16 Piageme; Arrest van 12. September 2000 C366/98, SLG. 2000, GRUR I6579 = Int. 2001, 55 Rn. 24 naar 28 Geffroy und Casino France; VGL. Rathke ook in tip / Rathke, ibid C 110, 145. LFG. Juli 2011, § 3 LMKV Rn. 45 ff.).
f) Betoogde tevergeefs dat de herziening, § op de 4 Nee.. 11 UWG, in combinatie met de eisen van de etikettering van levensmiddelen regelgeving en de voorschriften inzake voedingswaarde-etikettering op basis van voorlopige voorziening aanspraken am § 54 Abs. 1 Zin 1 Nee.. 1 LFGB teller. Die niet kan worden afgestemd op-. De bepaling is niet in geval van betwisting van toepassing.
29
30
– 16 –
aa) Onder § 53 Abs. 1 Zin 1 LFGB, producten, niet van toepassing in de nationale wettelijke regelingen van de Voedsel- en Feed-buchs, overeenstemming met de op grond van deze wet uitgegeven reglementen en is rechtstreeks toepasselijk maatregelen van de Europese Gemeenschap of de Europese Unie in het kader van deze wet, kan niet in het land worden geïmporteerd. Onder § 54 Abs. 1 Zin 1 Nee.. 1 LFGB KAN eten BE, die rechtmatig zijn vervaardigd in een andere lidstaat van de Europese Unie of legaal in de handel gebracht, in afwijking van § 53 Abs. 1 Zin 1 LFGB binnenland worden besteed en bracht hier in het verkeer, zelfs als ze niet voldoen aan de Bondsrepubliek Duitsland geldende voorschriften voor voedsel.
bb) Aus § 54 Abs. 1 Zin 2 Nee.. 2 LFGB resultaten, dat de bepalingen van § 54 Abs. 1 Zin 1 Nee.. 1 LFGB is niet in geval van betwisting van toepassing. § gilt zenuw deed 54 Abs. 1 Zin 1 Nee.. 1 LFGB niet voor producten, een voor het doel § 1 Abs. 1 Nee.. 1 LFGB, Ook in combinatie met § 1 Abs. 3 LFGB, niet overeen-ing neemt wetgeving. Deze omvatten wetgeving, om de bescherming van consumenten van voedsel te verzekeren, door het voorkomen van gevaren voor de menselijke gezondheid of afweren dergelijke gevaren (VGL. Rathke in Zipfel/Rathke aaO C 102, 140. LFG. Maart 2010, § 54 LFGB Rn. 28 f.). Voor dit doel, de telling van de etikettering van levensmiddelen regelgeving en Nutrition Labeling Verordening (VGL. Wehlau, LFGB, 2010, § 54 Rn. 12). Dit volgt uit de noodzakelijke consistente interpretatie van § 54 Abs. 1 Zin 2 Nee.. 2 LFGB. Beide § § 3 ff. LMKV en § § 4, 5 NAB het Unierecht toepassen, namelijk Richtlijn 2000/13/EG en Richtlijn 90/469/EWG. Deze richtlijnen voordat (Kunst. 16 Abs. 1 de richtlijn 2000/13/EG en Art. 7 Abs. 2 Richtlijn 90/469/EWG), dat de toelichtingen in een gemakkelijk te begrijpen taal zijn geschreven door de consument. Hetzelfde geldt voor typen. 9 Abs. 1 in samenhang met artikel. 15 Abs. 1 van
31
32
– 17 –
13. December 2014 bestaande regelgeving (EU) Nee.. 1169/2011 aanzien van informatie aan consumenten.
g) De herziening maakt tevergeefs betoogde, gevonden door het Hof van Beroep schendingen van § 3 Abs. 1 Nee.. 3 en 4, Abs. 3, § 7 Abs. 2 LMKV und § 5 Abs. 7 NAB ontbrak de concurrentie relevant in de zin van § 3 Abs. 1 Oneerlijke Mededingingswet en § 3 UWG 2004.
Het Hof van beroep terecht naar rechts van was, dat de inbreuken zijn geschikt, de belangen van de consumenten gevoeld in de zin van § 3 Abs. 1 Invloed UWG. Ze zijn niet alleen verwaarloosbaar in de zin van § 3 UWG 2004. Met betrekking tot de marketing van de drie uitsluitend gehouden in Italiaanse verpakking het hof gevonden, dat deze pakketten alleen zijn het resultaat van een steekproef. Het aantal overtredingen van de Voedsel Kennzeichnungsverord-tie en de voedingswaarde-etikettering regelgeving is dan ook niet zo iets, dat zij kunnen worden genegeerd (VGL. BGH, Arrest van 20. November 2008 I ZR 122/06, Tarwe 2009, 788 Rn. 24 = WRP 2009, 951 20% op alles). Het feit van het ontbreken van aanvullende etikettering op drie pakjes een voorbeeld toont hoe dan ook, dat de verdachte niet voldoende waarborgen heeft gemaakt tegen, die voorzien verpakking exclusief gemaakt in Italiaanse goederen in de verkoop ge-bereikte. Bovendien, het is een van de ontbrekende of niet begrijpelijke informatie over voeding- en gezondheidsaspecten van voeding tot essentiële informatie, met betrekking tot de commerciële en de communicatie niet mag worden ingehouden van Th aan consumenten onder de richtsnoeren recht van de Europese Unie. Indien dergelijke informatie niet wordt gegeven, -Hij is de eis van merkbare volgens § 3 Abs. 1 UWG of. de relevantie van § 3 UWG 2004 voldoet (VGL. BGH, Arrest van 4. Februari 2010 I ZR 66/09, Tarwe 2010, 852 Rn. 21 = WRP 2010, 1143 Gallardo Spyder).
33
34
– 18 –
3. Het Hof van beroep terecht naar rechts van was, Aan de uitgang “Ten minste houdbaar tot einde: Zie de verpakking ...” op op instigatie van de verdachte etiketten niet aan de eisen van de vervaldatum op grond van § 3 Abs. 1 Nee.. 4, Abs. 3 Zin 1 en 2, § 7 Abs. 2 LMKV voldoende (Bestel wilde ik 2). De informatie op de etiketten niet voldoende, omdat een verwijzing naar de specifieke locatie ontbrekende, waar vindt de minimale houdbaarheidsdatum. De niet-specifieke verwijzing naar het hele pakket niet voldoet aan § 7 Abs. 2 Zin 2 LMKV.
II. Het Hof van beroep terecht naar rechts van was, dat de partijen te II 1 voorlopige claim gerechtvaardigd. Hetzelfde geldt voor de actie ophouden verzoek II 3, gaat uit als het verbod op een gebrek aan de aanvrager. De goedkeuring van het Hof van Beroep, de aanvrager stonden voor hun CTM buiten dwangmiddel gezocht door de II 2 II en 3 naar, Anderzijds is de juridische toetsing niet doorstaan.
1. Het Hof van Beroep wordt verondersteld, ontwikkeld voor het ompakken van farmaceutische principes zijn ook van toepassing op het ompakken van voedsel. De legitieme belangen van de merkhouder zou negatief worden beïnvloed door, die beschadigd zijn door de etikettering van de oorspronkelijke toestand van het product en de reputatie van het merk en van de merkhouder. Al het aanbrengen van een sticker te zetten als heretiketteren, verwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie ompakken staat. De slordige en rommelige manier van aanbrengen van de sticker stichtte de hand liggende gevaar, dat consumenten zurechneten deze behandeling van de goederen van de aanvrager, omdat de verdachte niet aan te geven dat de consument, de stickers werden bevestigd door hun. Daarom consumenten ZOU KIEZEN ongunstige circuits met betrekking tot de zorg, door de aanvrager aan de productie-
35
36
37
– 19 –
levering van de goederen die. Daarnaast heeft de verdachte had de eiser niet dienovereenkomstig om de goederen parallelimportierter gevestigde beginselen van zijn plannen om herverpakken, verstrekt aan de aanvrager goederen met labels, informatie en te voorzien van niet een exemplaar van het omgepakte product.
2. Deze overwegingen houden herziening van het juridisch onderzoek was niet in alle opzichten.
een) Het Hof van Beroep recht om het te overwegen in de nek was, dat een derde per type. 13 Abs. 2 CTMR tegen aanspraken van de Mar-keninhabers soort. 102 Abs. 1, Kunst. 9 Abs. 1 Zin 2 Zeker. Een CTMR kan niet rekenen op de uitputting van het merkrecht door de herverdeling van rechtmatig, in de interne markt te Wa-ing, wanneer de goederen zijn gewijzigd of verslechterd. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie ompakking getroffen met een merkgeneesmiddel, zoals het specifieke voorwerp van het merk, is de, aan de oorsprong van de goederen te waarborgen met hun. Een herverpakking van het product door een derde zonder toestemming van de merkhouder kan reële risico's vast te stellen voor dat de garantie van oorsprong (VGL. Europees Hof van Justitie, Arrest van 23. April 2002 C143/00, SLG. 2002, I3759 = GRUR 2002, 879 Rn. 29 Boehringer Ingelheim / Swingward I; Arrest van 26. April 2007 C348/04, SLG. 2007, I3391 = GRUR 2007, 586 Rn. 15, 30 Boehringer Ingelheim / Swingward II). Valt onder het begrip ompakken en opnieuw etiketteren van verpakkingen (Europees Hof van Justitie, Tarwe 2007, 586 Rn. 28 Boehringer Ingelheim / Swingward II). Voor dit doel, regelmatig anticipeert op een etiket al toepassen met belangrijke informatie in de taal van het land van invoer. Een dergelijke verandering creëert zijn aard reële risico's voor de garantie van oorsprong van het merk, zonder te overwegen in dit verband reeds, de concrete gevolgen van de parallelle-
38
39
– 20 –
lelimporteur maakte actie heeft (VGL. Europees Hof van Justitie, Tarwe 2007, 586 Rn. 29 f. Boehringer Ingelheim / Swingward II).
De tegenstrijdigheid van de merkhouder tegen de verhandeling van omgepakte geneesmiddelen per type. 13 Abs. 2 GMV, geeft een afwijking van het beginsel van het vrije verkeer van goederen, onaanvaardbaar, indien de uitoefening van dit recht door de merkhouder of een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten in de zin van artikel. 36 Zin 2 Vertegenwoordigt VWEU (VGL. Europees Hof van Justitie, Tarwe 2007, 586 Rn. 16 Boehringer Ingel-heim/Swingward II; Arrest van 22. December 2008 C276/05, SLG. 2008, I10479 = GRUR 2009, 154 Rn. 23 Wellcome / Paranova). Zo'n verkapte beperking bestaat, waar de eigenaar door de uitoefening van zijn recht, te verzetten tegen de ompakking, tot kunstmatige afscherming van de markten tussen ex-lidstaten en de importeur maakt parallelimport herverpakking, rekening houdend met de legitieme belangen van de merkhouder. De eigenaar kan veranderen na, is door een herverpakking van een geneesmiddel zijn merk voorziene aangesloten en creëert voornamelijk een bijzondere waardevermindering van de oorspronkelijke mededeling van Bestuur van het geneesmiddel, balling, tenzij, zijn er vijf in het Hof van Justitie van de Europese Unie ontwikkelde de uitputting voorwaarden voordat (VGL. Europees Hof van Justitie, Arrest van 11. Juli 1996 C427/93, SLG. 1996, GRUR I3457 = Int. 1996, 1144 Rn. 79 Bristol-Myers Squibb / Paranova; Tarwe 2007, 586 Rn. 21 Boehringer Ingelheim / Swing-ward II, VGL. BGH ook, Arrest van 14. Juni 2007 I ZR 173/04, Tarwe 2007, 1075 Rn. 16 = WRP 2007, 1472 Stilnox).
Deze ontwikkeld voor de herverpakking van farmaceutische principes, het Hof van Justitie van de Europese Unie, echter alleen verzonden in een gewijzigde vorm op de herverpakking van andere producten (VGL. Europees Hof van Justitie, Arrest van 11. November 1997 C349/95, SLG. 1997, GRUR I6227 = Int. 1998, 145
40
41
– 21 –
Rn. 27, 47 naar 50 Loendersloot/Ballantine). Dan is de parallelimporteur in het re-etikettering van een ander product is niet verplicht als een drug, te laten de fabrikant op verzoek stuur een exemplaar van het omgepakte het product en, geef, wie heeft het ompakken pre-, omdat de rechtmatige belangen van de merkhouder zijn reeds voldoende beschermd door, dat de parallelimporteur aan de merkhouder vooraf in kennis gesteld van de verkoop van het opnieuw geëtiketteerde product (VGL. Europees Hof van Justitie, GRUR Int. 1998, 145 Rn. 49 en 50 Loendersloot/Ballantine).
b) Deze principes, het Hof van Beroep voor de interpretatie van de natuur. 13 Abs. 2 CTMR onvoldoende in casu gerespecteerd.
aa) Het Hof van beroep het in strijd met de revisie-ooit te overwegen, dat de toepassing van stickers met een lijst van ingrediënten en een verwijzing naar de datum van minimale houdbaarheid van de zaak is geschikt, Om bedreigingen voor de garantie van oorsprong van het merk te rechtvaardigen. Het is duidelijk, wanneer de labels zijn bevestigd, dat verzoeksters merk geheel of gedeeltelijk verduisterd. Het is vooral ligt, maar ook voor de rest, omdat de wettelijke infor-matie worden toegeschreven aan de labels van de aanvrager (tot onder marginale. 49).
bb) Het Hof van beroep terecht naar rechts van was, dat de uitoefening van de rechten van de CTM weldra zou veroorzaken van een kunstmatige afscherming van de markten, als een uitkering in Italië gevestigd in het goederenvervoer in eigen land is alleen toegestaan, indien zij voldoen aan de nationale voorschriften inzake voedseletikettering. Onder § 3 Abs. 3, § 7 Abs. 2 LMKV hebben zowel een verwijzing naar de datum van minimale houdbaarheid, alsmede de lijst van de ingrediënten in het Duits of andere zuren gemakkelijk te begrijpen taal in de zin van § 3 Abs. 3 Zin 2 LMKV ange-
42
43
44
– 22 –
worden ingevoerd (met het hoogste marginale. 21 en 23). Als bestemd voor de Italiaanse markt goederen niet voldoen aan deze eisen, de verdachte kan het pas na de bevestiging van de aanvullende aantekeningen op de binnenlandse markt voorwaarden te brengen. Om de verwijdering van controlenummers, in het besluit “Loendersloot/Ballantine” van Justitie van de Europese Unie was in verband met de kunstmatige afscherming van de markten van belang (GRUR Int. 1998, 145 Rn. 39 naar 43), het maakt niet uit in geschil.
cc) De partijen niet betwisten, dat de heretikettering van het geschil is niet geschikt verpakking, naar de oorspronkelijke toestand van de goederen die zich in de verpakking van invloed.
dd) Ook geen onjuiste rechtsopvatting, nam het Hof van Beroep, de wijze van aanbrengen van de label is ingericht, om de reputatie van het merk en de aanvrager schaden (Partijen te II 1).
(1) Inadequate presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Dit kan met name het geval zijn, Als de verpakking defect, is van slechte kwaliteit of slordig (VGL. Europees Hof van Justitie, GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 76 Bristol-Myers Squibb / Paranova; BGH, Tarwe 2007, 1075 Rn. 30 Stilnox). De evaluatie van, of men wordt opnieuw geplaatst in deze zin in geval van betwisting, is in wezen op tatrichterlichem gebied. Het hof is slechts controles moeten worden, of het hof van beroep toegepaste onjuiste juridische normen in haar beoordeling, wetten overtreden van gedachte en ervaring dossiers of materiële omstandigheden heeft miskend. Dergelijke juridische fouten zijn niet duidelijk.
45
46
47
– 23 –
(2) Het Hof van Beroep recht te beschouwen was, dat het onderscheid is geschikt etikettering, de reputatie van het handelsmerk rechtszaak te beïnvloeden. Bij wijze van etikettering is gevormd voor de gemiddelde consument de indruk, verzoekster als fabrikant geen belang hechten aan een goed pakket. De labels gedeeltelijk verkeerd en is bevestigd aan het stationaire deel van het hoofd of aan de rand van de verpakking. Sommige labels hebben betrekking op alle of een deel van het pak merk. Veroorzaakt door de indruk van de manier waarop de aanvrager met hun Wa-tie is schadelijk voor het imago van de actie op hun reputatie en merk van.
In tegenstelling tot het advies van de audit kan worden gebruikt voor de onderhavige zaak, niets anders dan de vergelijking met prijskaartjes en hebben Aktionshin-afgeleide, die meestal worden veroorzaakt-op productverpakkingen van de handel. De betwiste informatie over de samenstelling en de houdbaarheid van het voedsel, het verkeer op de fabrikant betrekking-duivin, ze meestal afkomstig uit de. De consument zal dan ook gaan naar de voor de hand liggende veronderstelling, de aanvrager zelf had de goederen voor het doel van het plaatsen in Duitsland later relabeled.
Het Hof van Beroep wordt ook aangenomen recht te overwegen, dat de reputatie van verzoeksters merk wordt beschadigd door, dat het in sticker deksel van de verdachte heeft gemaakt of een deel van het merk. Is voor zover, zoals terecht opgemerkt door de audit reactie, niet alleen de productie-arrival, maar ook van invloed op de reclame-functie van het merk, in het toepassingsgebied van art. 9 Abs. 1 Zin 2 Zeker. GMV is een beschermd (VGL. Europees Hof van Justitie, Arrest van 23. Maart 2010 C236/08 bis C-238/08, SLG. 2010, I2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 75 naar 77 Google France und Google; BGH, Arrest van 14. April 2011 I ZR 33/10, Tarwe 2011, 1135 Rn. 11 = WRP 2011, 1602 GROOT VOOR ALLE KEURINGEN).
48
49
50
– 24 –
ee) Niet vrij van fouten van de wet, echter, is de goedkeuring van het Hof van Beroep, aan de ene kant, is de verdachte verplicht, op de etiketten moet worden vermeld, wie heeft dit kunnen bevestigen (Partijen te II 2), Ten tweede, moet hij de aanvrager verstrekken, op verzoek van een proefexemplaar van het omgepakte product is beschikbaar (Partijen te II 3). Het Hof van Beroep heeft onvoldoende rekening gehouden met zo-, dat deze verplichting alleen de parallelimporteur van geneesmiddelen, maar niet die klappen, het onderhavige geval als de andere producten uit andere lidstaten van de Europese Unie in de binnenlandse dis-tributes. In een dergelijk geval worden de rechtmatige belangen van de merkhouder al beschermd, wanneer de parallelimporteur aan de merkhouder vooraf in kennis gesteld van de verkoop van opnieuw geëtiketteerde producten (VGL. Europees Hof van Justitie, GRUR Int. 1998, 145 Rn. 49 en 50 Loendersloot/Ballantine). Hier moet de parallelimporteur de eigenaren te informeren op een manier, dat deze enabled, het effect van herlabelen beoordelen.
Deze ruime opzet in de interpretatie van de natuur. 13 Abs. 2 GMV moet ook worden waargenomen in de onderhavige zaak. Zelfs met de re-etikettering van deegwaren en bereide sauzen wordt onvoldoende rekening gehouden met de legitieme belangen van de eigenaar van het handelsmerk met de informatie over de voorgenomen verkoop van het omgepakte of opnieuw geëtiketteerd goederen.
c) Een verwijzing naar het Hof van Justitie van de Europese Unie om een ​​prejudiciële beslissing per type. 267 Abs. 3 VWEU wordt niet gestart, in tegenstelling tot de herziening. Dat de gewijzigde principes van jurisprudentie is voor de ompakking van parallel ingevoerde goederen in kwestie aan het assortiment zijn overdraagbaar, spreekt, zodat er geen ruimte voor redelijke twijfel en een verwijzing naar het Hof van Justitie van de Europese Unie is niet vereist (VGL. Europees Hof van Justitie, Arrest van 6. Oktober 1982 C283/81, SLG. 1982, 3415 Rn. 16 = NJW 1983, 1257 C.I.L.F.I.T). Het Hof van Justitie van de Europese Unie worden de beginselen van markenrechtli toepassing-
51
52
53
– 25 –
weken van uitputting en parallelle invoer van producten herverpakt in het beginpunt, ongeacht de waarde van materiële goederen te (VGL. Europees Hof van Justitie, GRUR Int. 1998, 145 Rn. 27 Loendersloot/Ballantine). Er zijn in tegenstelling tot de aanname van de herziening is geen twijfel, dat de rechten van een merkhouder is niet de enige reden om verder continue te beperken, omdat de waarde waarvan het merk en herverpakt of opnieuw geëtiketteerde, elk product is laag. Ook de merkeigenaar, identificeert de soort met zijn merk, een legitiem belang, die wordt beïnvloed door de wijze van aanbrengen labels noch de oorsprong, noch garanderen dat de reputatie van het merk. Er is geen reden, dat deze interesse dan ook alleen moet terugtrekken, want zoals de herziening betekent een afweging van de juridische principes ontwikkeld om herverpakken maken de parallelle invoer van goedkoop voedsel niet rendabel zou zijn.
3. Voor zover de veroordeling van de vordering tot II 1 II en 3 blijft onderhouden, ter beschikking van de aanvrager in verband met de in die toepassingen van de orde bedoelde handelingen getracht felbegeerde III Onderzoek veeleisend op het type zijn. 102 Abs. 2 GMV, § 125b Nr. 2, § 19 Handelsmerk, § 242 BGB en de aanpak in de aanvraag voor een verklaring op schadevergoeding op grond van artikel IV. 102 Abs. 2 GMV, § 125b Nr. 2, § 14 Abs. 6 Handelsmerk. Het Hof van Beroep recht te beschouwen was, dat de verdachte heeft de merkrechten van de aanvrager verwijtbaar.
III. Na de uitspraak in hoger beroep moet worden vernietigd, wanneer de verweerder na de partijen te II 2 en zo ver als te zeggen het verbod op een mislukking om een ​​verpakking patroon verschaffen op verzoek van de aanvrager wordt uitgeschakeld nadat de partijen te II 3 en werd veroordeeld door de daarop betrekking hebbende Klageanträ-gen III en IV aan (§ 562 Abs. 1 ZPO). De Senaat kan in
54
55
– 26 –
Beslis merites, omdat de zaak rijp is voor een definitief besluit (§ 563 Abs. 3 ZPO).
1. Met de partijen te II 2 de aanvrager zich tegen, dat de gedaagde sticker is aangebracht op de verpakkingen, duidelijk te maken zonder, welk bedrijf het label is bevestigd. De Klagean bijdrage aan II 3 is gericht op het aanbrengen van de sticker betrokken, indien de verweerder niet voordat de aanvrager hiervan en zal een bijbehorende verpakking patroon doorsturen.
De partijen te II 2 is ongegrond. De aanvrager is van het type. 9 Abs. 1 Zin 2 Zeker. een, Kunst. 102 Abs. 1 GMV-ge geen verbod op het gebruik van etiketten zonder inachtneming van het bedrijf, waarvan de bevestiging gevraagd (dazu Rn. 51). De partijen te II 3 is deels ongegrond se, namelijk de mate, gaat uit als het verbod om een ​​gebrek aan trans-missie van een verpakking patroon van de aanvrager. Dit kan niet ver-lang, dat het wordt overgebracht door de verdachte, een packaging design (dazu Rn. 51).
De partijen te II 3 alleen worden ontslagen in deze mate. Dat het de aanvrager op de (geïsoleerd) Verbod komt in combinatie met de Un-terrichtungsverlangen, toont de subsidiaire vordering tot II 5, de bijdrage aan de Klagean II 3 komt overeen met het bedrag dat nu toegekende.
De actie op de verzoeken om II 2 en 3 gerelateerde verzoeken om informatie, Bepaling van de schade en, subsidiair, bij de publicatie van de He-aangekomen (Conclusies naar III tot en met V) worden dan ook niet op basis van de omvang van de afstand.
56
57
58
59
– 27 –
2. Op de subsidiaire vordering tot II 4 niet beslissen. Verzoeker maakte dit het geval, dat de vordering tot II 1 en 2 worden niet geaccepteerd. Deze voorwaarde heeft niet plaatsgevonden, omdat de veroordeling na de partijen te II 1 Achterstand.
3. Over de ingediende aanvraag als een hulpverzoek II 5 is ook niet te vinden. Met dit beroep vordert verzoekster, de gedaagde te verbieden, Bevestig de sticker in kwestie, zonder de aanvrager hiervan op eerder in kennis-nis te stellen. Deze claim is een verzoek te laten vallen de rechtszaak II 3 opgenomen en komt overeen met de partijen te II 3 gehandhaafd in de periferie.
4. De extra verzoeken tot II 6 en 7 en de actie daaraan verbonden zijn ongegronde verzoeken om III tot en met V.
De aanvrager kan niet eisen, dat u een product sample worden gestuurd en wees op de sticker op, die het beslag heeft geleid.
60
61
62
63
– 28 –
IV. De beslissing over de kosten is gebaseerd op § 92 Abs. 1 ZPO.
Bornkamm Buescher Schaffert
Kirchhoff Loeffler
Lagere rechtbanken:
LG Düsseldorf, Besluit van 29.07.2010 – 37 De 9/09 –
OLG Düsseldorf, Besluit van 05.04.2011 – I-20 in 135/10 –