Indien een belanghebbende de exploitant van een zoekmachine op internet met zoeken woordaanvulling functie om de voltooiing persoonlijkheid-inbreuk vordering termen sporen aan in, aansprakelijkheid van de exploitanten op de hoogte van de inbreuk.

een) Indien een belanghebbende de exploitant van een zoekmachine op internet met zoekfunctie om het woord supplement supplementen sporen aan persoonlijkheid-inbreukmakende voorwerpen bij het invoeren van de naam van de betrokken persoon recht, de aansprakelijkheid van de schade van de exploitant redelijkerwijs testen verplichtingen vereist.
b) De operator is over het algemeen alleen verantwoordelijk, wanneer het zich bewust wordt van de onrechtmatige schending van de persoonlijke rechten.
c) Wijst een betrokkene de exploitant om een ​​illegale inbreuk op zijn persoonlijke rechten door, de gebruiker is verplicht, toekomst om dergelijke verwondingen te voorkomen.

BGH VI ZR ARREST 269/12 van 14. Meer 2013 – Goolge autocomplete

ZPO § 32; EGBGB Art. 40 Abs. 1 Zin 2; Burgerlijk Wetboek § 823 Abs. 1 Ah, § 1004

een) Indien een belanghebbende de exploitant van een zoekmachine op internet met zoekfunctie om het woord supplement supplementen sporen aan persoonlijkheid-inbreukmakende voorwerpen bij het invoeren van de naam van de betrokken persoon recht, de aansprakelijkheid van de schade van de exploitant redelijkerwijs testen verplichtingen vereist.
b) De operator is over het algemeen alleen verantwoordelijk, wanneer het zich bewust wordt van de onrechtmatige schending van de persoonlijke rechten.
c) Wijst een betrokkene de exploitant om een ​​illegale inbreuk op zijn persoonlijke rechten door, de gebruiker is verplicht, toekomst om dergelijke verwondingen te voorkomen.
BGH, Arrest van 14. Meer 2013 – VI ZR 269/12 – OLG Köln
LG Köln
- 2 -
Er VI. Civil Division van het Federale Hof gedateerd op de mondelinge behandeling 26. Maart 2013 door de voorzittende rechter Galke, Rechter Wellner, Rechter Diederichsen, Pauge de rechter en de rechter van Pentz
hierbij:
Op hoger beroep van de eiser, de beslissing van 15. Civil Division van het Hof van Beroep van Keulen 10. Meer 2012 ingetrokken.
Het ding is voor een nieuwe hoorzitting en besluit, Ook over de kosten van deze hogere voorziening, terugverwezen naar de rechter in hoger beroep.
Rechtens
Feiten:
De aanvrager 1, een corporatie, het internet via een “Netwerk-marketing-systeem” Voedingssupplementen en cosmetica markten, en de eiser om 2, de oprichter en CEO, maken tegen de verdachte in de USA, onder het internetadres “www.google.de” exploiteert een zoekmachine op internet, Verbodshulp- en monetaire schadeclaims. Door het invoeren van trefwoorden in de zoekmachine gebruikers kan de verweerder te nemen om de toegang tot het internet ingesteld van een content van derden weergegeven op hitlijst. Seit april 2009 de verdachte heeft een “Autocomplete”-Functie geïntegreerd in hun zoekmachine-
1
- 3 -
geraspt, met de hulp van de internet gebruiker tijdens het invoeren van zijn zoektermen automatisch de volgorde van de letters variërend in een venster dat verschillende zoeksuggesties opent ingevoerd (“voorspellingen”) worden weergegeven in de vorm van woordcombinaties. Weergegeven in de context van deze aanvulling zoekfunctie zoekopdrachten worden bepaald op basis van een algoritme, de u.a. omvat het aantal zoekopdrachten die door andere groove financiële.
De eiser te 2 in mei 2010 strak, dat bij het invoeren van zijn naam heren r.s. waarbij in de “Autocomplete”-Openen raam functie als zoeksuggesties, de woordcombinaties “R.S. (voller Name) Weten-comiteprocedure” en “R.S. (voller Name) Bedrog” gepubliceerd. Zo is de eiser te zien in hun persoonlijke rechten en zakelijke reputatie gewond. Je hebt u.a. vorderingen, de appellant is op geen enkele manier gerelateerd aan Scientology is nog steeds van hem te beschuldigen van een fraude of een passend onderzoek is gestart tegen hem. In geen zoeker resultaat is een verbinding tussen de eiser en “Scientology” of. “Bedroeg” duidelijk.
De eisers in eerste instantie in een voorlopig besluit paden beschikbaar zijn vanaf 12. Meer 2010 verkregen, door de verdachte werd verboden, op de website van hun zoekmachine en voer de naam van de eiser om 2 als zoekterm in de context van “Autocomplete”-Functie, de complementaire combinatie van termen “Scientology” en “Bedrog” voorstellen. Volgens de instelling van het besluit ter beschikking van de voormalige administratieve contactpersonen Nerín de verdachte in Duitsland op 27. Meer 2010 niet langer de bezwaren hechtenis supplement suggesties verschenen. De verdachte heeft een slotverklaring geweigerd. In de onderhavige procedure aan de eisers beweren over de reeds aan het kort geding maakte gebracht
2
3
- 4 -
Dwangmiddel voorbij vervanging conservatoir Rechtsverfolgungskos-ste en de eiser 2 Bovendien is de betaling van een geldelijke vergoeding. De rechtbank heeft het beroep verworpen. Het hoger beroep tegen dit vonnis de eiser werd door het Hof van Beroep verwierp. Met de door het hof goedgekeurde herziening, de aanklagers te vervolgen hun verzoek om vrijstelling meer.
Redenen:
Ik.
Het Hof van Beroep (Gepubliceerde uitspraak u.a. in IIC-RR 2012, 486 en TO 2012, 987 m. Anm. Seitz) heeft zowel de internationale bevoegdheid en de toepasselijkheid van het Duitse recht bevestigt. Echter, is de actie niet gerechtvaardigd geacht, omdat de geautomatiseerde Suchergänzungsvor voorstellen in de zoekmachine van de verdachten in het invoeren van de naam van de eiser om 2 geen afzonderlijke verklaring moet worden gehecht aan de inhoud. De weergegeven zoektermen supplement “R.S. Scientology” en “R.S. Bedrog” bevatte geen (eigen) Verklaring van de verdachte met de inhoud, dass R, S. Lid van Scientology was deze sekte of op zijn minst positief te confronteren of daders of de deelnemers aan een fraude was. Het al twijfels tegenkomen, of het begrip combinaties op alle of een dergelijke connotatie. een ver uit zichzelf begrijpelijke betekenis kan worden bevestigd. Uiteindelijk kan dit leiden echter worden opengelaten, want het ligt ver naar de horizon van de ervaring van de gebruikers van de zoekmachine van de verweerder, om het geschil aanvullende zoektermen als uitdrukkingen begrijpen, die zou thematische verbanden tussen de ingevoerde zoekterm en weergegeven op de aanvullende voorstellen van de verdachte. Een andere evaluatie volgt noch uit de argumenten van de eisers manipulatie voren gebracht-
4
- 5 -
lationsversuchen zelfs van de pers van soortgelijke operaties in afwachting van de resultaten van door de eisers ingediend om het verkeer enquête bestand. Een reden voor het door eisers verkrijgen van een de-moskopischen deskundig advies niet bestond opluchting, omdat de leden van de Eerste Kamer voor de veeleisende doelgroep gericht, namelijk de onpartijdige en oplettende ontvanger van de betwiste supplement zoekopdrachten, opgenomen. Vanuit het perspectief van een dergelijke ontvanger, het gemiddelde scherm laten Ergänzungssuchbe behandelt alleen eigen getuigenis van de verdachte entneh maatregelen van de zoekmachine, dat andere vorige gebruiker had de geselecteerde combinaties van termen voor het zoeken getypt of dat het supplement zoekwoorden in elke gekoppelde inhoud van derden als zodanig kon lokaliseren. Deze uitspraak waar was en dus aan de aanvragers te accepteren '.
II.
De beroepsinstantie uitspraak niet in het bezit van een juridische audit beoordeling was.
1. Het hof van beroep heeft echter terecht beschouwd als de aanvraag ontvankelijk.
een) Van toepassing, het hof van beroep heeft de internationale bevoegdheid van de Duitse gerechten in de toepassing van § 32 ZPO bevestigend. Maar het is voldoende voor motivering van de Senaat van het Hof erkende de internationale bevoegdheid van de Duitse rechter in het kader van § 32 Niet ZPO, dat de eiser het centrum van zijn belangen in het land; is eerder vereist, dat de gewraakte als inbreukmakend
5
6
7
- 6 -
Vertonen inhoud objectief een duidelijke verwijzing naar de binnenlandse in de zin, dat een botsing van tegenstrijdige belangen – Belang van verzoeker met betrekking tot zijn recht op privacy enerzijds, Belang van de verdachte in het ontwerp van zijn website de andere kant, – op basis van de omstandigheden van het geval, vooral vanwege de inhoud van de specifieke boodschap, daadwerkelijk voorgedaan of zich kan voordoen in de binnenlandse (VGL. Senatsurtei-le uit 29. Maart 2011 – VI ZR 111/10, NJW 2011, 2059 en van 2. Maart 2010 – VI ZR 23/09, BGHZ 184, 313). Deze voorwaarden is voldaan in het geval van een geschil in overeenstemming met de bevindingen van het hof hieronder, als een erkenning van het bestreden search en aanvullende informatie in eigen land is veel dichterbij dan het geval zou zijn vanwege de loutere toegankelijkheid van de boodschap zou optreden en de vermeende inmenging van de eisers van hun recht op privacy bij het kennis nemen van de resultaten en de aanvullende informatie van de binnenlandse. Daarnaast is de bevoegdheidsregel die van toepassing in overeenstemming met § 39 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ook op basis van uiterlijk (VGL. BGH, Arrest van 13. Juli 1987 – II ZR 280/86, BGHZ 101, 296, 301).
b) Het Hof van Beroep heeft – het alternatief gebruik van de betwiste bepalingen aanvullen uitgebreid – Dwangmiddel bedoeld voor in de zin van voldoende beschouwd § 253 Abs. 2 Nee.. 2 ZPO. De herziening neemt als haar lage rug en ook ondervonden geen problemen.
2. De gegrondheid van het beroep, maar kan – in tegenstelling tot het oordeel van de rechtbank – niet worden ontkend vanwege eerdere bevindingen.
een) Het Hof van Beroep heeft geen onjuiste rechtsopvatting Duitse recht is toegepast. Per type. 40 Abs. 1 Zin 1 BGB onderworpen aan claims van ongunstige-
8
9
10
- 7 -
laubter actie principe, het recht van de Staat, waarin het onderwerp heeft gehandeld vervanging. De benadeelde partij kan echter, op het type. 40 Abs. 1 Zin 2 en 3 Bel BGB in eerste aanleg door het einde van de vroege eerste date of het einde van de schriftelijke voorlopige, dat wordt toegepast het recht van de staat in plaats van dit recht, waarbij het succes plaatsgevonden. Van deze mogelijkheid, hebben de eisers in geval van betwisting gemaakt. Van het type. 40 Abs. 1 Zin 2 Wetsontwerp van effect is relevant in Duits-land. Hier het respect van de aanvrager woonachtig is in Duitsland te 2 of. de aanvrager om 1 of bemoeid met het hoofdkantoor in Duitsland. risico (VGL. Senatsur deel van 8. Meer 2012 – VI ZR 217/08, VersR 2012, 994 Rn. 31 – Ook voor de niet-toepasselijkheid van de verordening Rome II (Rn. 22) en § 3 TMG als feitelijke en juridische beperkingen verbieden (Rn. 30)).
b) Het hof een bevel van de eiser, overeenkomstig § § 823 Abs. 1, 1004 BGB i.V.m. Artikelen. 1, 2 Ontkende GG tegen de verdachte als de exploitant van de internet zoekmachine gedwaald.
aa) In tegenstelling tot het oordeel van de rechtbank onder meer het zoeken woordaanvulling suggesties “Scientology” en “Bedrog” Voordat het in het- voor-en achternaam van de aanvrager om 2 in de zoekmachine op internet de verweerder waardevermindering van de persoonlijke rechten van de aanvragers, want ze bezitten een beledigende uitspraak inhoud.
(1) Van de term “Scientology” in samenhang met de naam van een werkelijk bestaand persoon-ner expressie betekenis kan worden – zoals reeds het Hof van beroep getrokken – voldoende specificeren dan, dat tussen deze sekte, het vervoer, niet in het minst door een eerdere berichtgeving in de media concrete ideeën be-staande, en de met name genoemde persoon is een verbinding. Deze
11
12
13
- 8 -
Compound geschikt, een zinvolle notie van zelf vervaardigde vorzurufen.
(2) Het Hof van Beroep kan niet worden aanvaard, als het wil omgaan met het laden van fraude ontkennen een materiële geldigheid op grond, dat deze term een ​​brede, Bedeutungsspekt-specifieke serum werd verbonden. Relevant zijn voor de interpretatie van een uiting, de bepaling van de objectieve zin, vanuit het perspectief van een onpartijdige en Verstaen-werkenden publiek (VGL. BVerfGE 93, 266, 295). Hoewel het waar kan zijn, dat van een gemiddelde internetgebruikers onder “Bedrog” niet de realisatie van een juridisch precieze specifiek strafbaar moet worden begrepen. Echter verbindt de gemiddelde lezer het gebruik van deze term tenminste een moreel verwerpelijke voordelen boven andere en geeft derhalve een voldoende concreet informatiegehalte (VGL. Grondwettelijk Hof, NJW 2012, 1643 Rn. 42).
(3) Het Hof van Beroep heeft het aanvullende zoeksuggesties weergegeven door de zoekmachine van de verweerder slechts de verklaring verwijderd, dat andere eerdere gebruikers hebben ingevoerd voor de geselecteerde combinaties van termen re-cherche of dat kan een aanvulling op de zoektermen te vinden in ver-derde linkten inhoud (VGL. Ook Härting K & R 2012, 633; Heckmann AnwZert ITR 18/2012 Anm. 1; Brosch AnwZert ITR 20/2012 Anm. 2; A.A. Weltig MMR 2011 Nee.. 12 Vf; Seitz OM 2012, 994, 995 f.; s. Ook Meyer K & R 2013, 221, 225 f. ook verdere verwijzingen naar de jurisprudentie van buitenlandse rechters te). Die niet kunnen toetreden tot de Senaat.
Het middel van de zoekmachine volgens verweerder voor informatie-dominante internetgebruikers verwacht van hem na het invoeren van de zoekterm scherm omgaan bijkomende zoeksuggesties nogal een inhoudelijke
14
15
16
- 9 -
Respecteer de gerelateerde zoekopdracht van hem, houdt hem toch mogelijk. Uit de “Oceaan Gegevens” Internet-gebruikers op zoek zijn naar geen x-complementaire zoeksuggesties gepresenteerd door de zoekmachine van de verweerder, de enige kans “Resultaten” verstrekken. De zoekmachine is, zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor internetgebruikers – en dus tot de commerciële klant van de verweerder zo breed mogelijk publiek te bieden – toegepast op de inhoud verder, verklarende aanvullende zoeksuggesties. Het algoritme-driven search programma verwijst de reeds ingediend en gepresenteerd aan internetgebruikers als een supplement suggesties vragen die woordcombinaties, die werden ingevoerd in de vraag meest trefwoord. Dit vindt plaats in de – bevestigd in de praktijk vaak – Verwachting, die al in het zoeken woordcombinaties – hoe vaak meer – de momenteel op zoek naar Internet-gebruikers kunnen nuttig zijn, omdat hij-gänzend voor het woord woordcombinaties weergegeven weerspiegelen thematische verbindingen. Deze verwachting heeft niet overwogen het Hof van Beroep in het bepalen van het salaris van de verklaring-getoond door de zoekmachine van de verdachte aanvullende zoeksuggesties. Het leidt in geval van een geschil aan, dat aan de ingang van Prior- Volledige naam van de aanvrager om 2 “automatisch” weergegeven supplement zoeksuggesties “r. s. scientology” en “r. s. was” de verklaring is te vinden op, tussen de eiser 2 en – negatieve connotaties – Algemene voorwaarden “Scientology” en / of “Bedrog” er is een feitelijke context.
bb) Deze beperking van de persoonlijke rechten van de eiser, de verweerder ook rechtstreeks toe te rekenen aan. Ze heeft analyseerde het gedrag van de gebruiker met de door hun computer programma en legt de voorstellen voor de gebruikers van de zoekmachine. De links zijn een van de voorwaarden van de zoekmachine van de verdachte en niet uit
17
- 10 -
Produceerde de derde. Zij zullen houden bereitge-door verweerder in het netwerk voor het ophalen en dus direct vanaf hun verkregen.
c) Dit betekent echter niet volgen, dat de verdachte aansprakelijk is voor enige persoonlijkheid lichkeitsrechtsbeeinträchtigung door zoeksuggesties.
aa) Hoewel de verdachte niet in overeenstemming met is geweest § 10 Telemediawet (toekomst: TMG) bevrijd van de verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun site wordt beheerd door.
Het Hof van Beroep, de verdachte van toepassing als dienstverleners (§ 2 Zin 1 Nee.. 1 TMG) gediplomeerd, houdt eigen informatie beschikbaar voor gebruik en dus in overeenstemming met § 7 Abs. 1 TMG onder de algemene wet – Daarom, ook onder § § 823 Abs. 1, 1004 BGB – verantwoordelijk (VGL. Senatsur deel van 23. Juni 2009 – VI ZR 196/08, BGHZ 181, 328 Rn. 13 f. s. Ook Heckmann, AAO; A.A. Brosch, AAO). De eiser, heeft verweerder geen rekening met de passage, Caching of opslag van externe informatie-, maar vanwege de eigen informatie te voltooien, bijzonder vanwege de zoekterm voltooiing suggesties weergegeven als resultaten van hun Autocomplete nut van de gebruikers van haar zoekmachine op internet. Het is dan ook een zoekmachine die door de verweerder “eigen” Inhoud en niet ter beschikking stellen en / of de presentatie van de buitenlandse inhoud, voor de dienstverlener in overeenstemming met § § 8 naar 10 TMG is slechts beperkt re-woordelijk.
bb) Maar het vereist vanwege de aard van de privacy van een kaderwet als een afweging van de conflicterende grondwettelijk beschermde belangen, in de bijzondere omstandigheden van het individuele geval en de relevante fundamentele rechten en waarborgen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te overwegen het uitvoeren van interpretatie (VGL. Het-
18
19
20
21
- 11 -
natsurteile uit 9. December 2003 – VI ZR 373/02, VersR 2004, 522, 523; van 11. Maart 2008 – VI ZR 189/06, VersR 2008, 695 Rn. 13 en – VI ZR 7/07, VersR 2008, 793 Rn. 12; van 3. Februari 2009 – VI ZR 36/07, VersR 2009, 555 Rn. 17; van 22. September 2009 – VI ZR 19/08, VersR 2009, 1545 Rn. 16; van 20. April 2010 – VI ZR 245/08, NJW 2010, 2728 Rn. 12; BVerfGE 114, 339, 348 BZN; 120, 180, 200 f.; Grondwettelijk Hof, NJW 2009, 3357 Rn. 17; Afp 2009, 480 Rn. 61). De inmenging in het recht op privacy is slechts onrechtmatig, wanneer het belang van de gegevens opweegt tegen de legitieme belangen van de andere kant (VGL. Vonnissen senaat 21. Juni 2005 – VI ZR 122/04, VersR 2005, 1403, 1404; van 17. November 2009 – VI ZR 226/08, VersR 2010, 220 Rn. 20 ff. BZN; van 15. December 2009 – VI ZR 227/08, BGHZ 183, 353 Rn. 11 – Onlinearchiv I; van 9. Februari 2010 – VI ZR 243/08, VersR 2010, 673 Rn. 14 – Online Archive II en de 20. April 2010 – VI ZR 245/08, AAO).
cc) Daarna is het belang van de eiser in de bescherming van hun persoonlijke rechten enerzijds en de onder Arts zijn. 2, 5 Abs. 1 en 14 GG-beschermde belangen van de gedaagde op vrijheid- en economische vrijheid aan de andere kant af te wegen. Het moet, dat zoekfunctie van verweerder werkt terwijl in hun eigen commercieel belang op de beschreven wijze, gebruikers binden vanwege de effectiviteit van de zoektocht zelf. Maar het aantrekken van de gebruikers draai het om een ​​bepaalde hand based zoeken naar gegevens en informatie voordeel. Ook de appellanten niet tegen, betekent dat de zoekmachine persoonsgegevens, zoals de naam van de aanvrager om 2 en haar relatie tot de aanvrager om 1, kan worden gevonden. Aan de eiser kant is van cruciaal belang voor de beoordeling, dat de gekoppelde concepten hebben een onware opgave inhoud, omdat de eiser 2 – die na de presentatie van de juridische herziening van de eiser om te gaan – kan niet worden gebracht in verband met een fraude of Scientology-of is zelfs dicht bij het luisteren. Onjuiste weergave van feiten must
22
- 12 -
wordt niet getolereerd (VGL. Vonnissen senaat 8. Meer 2012 – VI ZR 217/08, VersR 2012, 994 Rn. 37; van 30. Oktober 2012 – VI ZR 4/12, VersR 2013, 63, Rn. 12, verdere verwijzingen; Grondwettelijk Hof, Afp 2009, 480 Rn. 62 BZN; NJW 2012, 1500 Rn. 39).
d) Is dan ook van de bovenstaande principes kan worden aangenomen, dat de betwiste zoekwoord voltooiing suggesties schenden van de persoonlijke rechten van de eiser, kan niet van meet af aan als een verplichting van de verdachte Störerin worden ontzegd.
aa) Als een inmenging in de zin van § 1004 BGB – ongeacht, als hij een fout heeft begaan – iedereen te zien, heeft de fout of wier gedrag kan gevaar voor schade veroorzaakt. Met een handicap zijn meer mensen betrokken, is het niet relevant voor de vraag, of voorlopige voorziening wordt gegeven, principe, niet op de aard en omvang van de deelneming of het belang van elke partij bij de verwezenlijking van de storing op. In het algemeen, irrelevant, indien anderszins werden geacht door het soort betrokkenheid als dader of medeplichtige (VGL. Senaat, Arresten 3. Februari 1976 – VI ZR 23/72, NJW 1976, 799, 800; van 27. Meer 1986 – VI ZR 169/85, VersR 1986, 1075, 1076; van 9. December 2003 – VI ZR 373/02, VersR 2004, 522, 524). Als (Met-)Elke interferer kan ook aansprakelijk worden gesteld, die hebben deelgenomen aan een of andere manier moedwillig en adequaat causaal betrokken bij de totstandkoming van de wederrechtelijke, tenzij de vordering in Ge de legale manier om deze actie te voorkomen had gemaakt. De negatorischen dwangmiddel vormt geen beletsel, conclusie dat de gedetineerden niet over de kennis van het bestaan ​​van feiten die de illegaliteit en de omstandigheden die aanleiding geven. Evenzo wordt de fout niet vereist (VGL. Vonnissen senaat 30. Juni 2009 – VI ZR 210/08, VersR 2009, 1417 Rn. 13, van 9. December 2003 – VI ZR 373/02, AAO BZN; BGH, Oordeel
23
24
- 13 -
van 17. December 2010 – De ZR 44/10, NJW 2011, 753 Rn. 9 ff.; Diederichsen, FS Müller, 2009 S. 507, 523).
bb) Dit betekent niet, echter,, daarom, dat de verdachte is onbeperkt aansprakelijk en ongeacht redelijkheid criteria. Vanwege de bijzondere omstandigheden van het geschil, de focus van Vorwerf-vermogen ligt in een gebrek aan.
(1) De ontwikkeling en het gebruik van de zoeksuggesties uitwerking-grens software is de verdachte niet te verwijten; Hier is het veeleer een onder Arts. 2, 14 GG beschermde economische activiteit. De zoekmachines bieden de verweerder beoogt ook niet in het begin tot een overtreding van de wet door een verklaring gericht aan een bepaalde persoon onware verklaring van de feiten. Alleen door de toevoeging van het schoppen van een bepaalde groove zerverhaltens lasterlijke term verbindingen kunnen ontstaan. De TAE activiteit van de verweerder, aan de andere kant, niet alleen puur technische, automatische en passief karakter (het geval zou zijn: Google France/Louis Vuitton EuGH, Arrest van 23. Maart 2010 – C-236/08 bis C-238/08, NJW 2010, 2029 Rn. 114 en BGH, Arrest van 29. April 2010 – I ZR 69/08, BGHZ 185, 291 Rn. 39 – Miniaturen – elk voorrecht om het type hosten. 14 Abs. 1 van Richtlijn 2000/31/EG). Het is niet uitsluitend beperkt tot het verstrekken van informatie voor toegang door derden. De gedaagde in een apart programma eerder verwerkte de query gegevens van gebruikers, de belastingsfactor handgreep aansluitingen. Voor hun aanbod in de vorm van eigen zoekopdrachten, de verdachte is voornamelijk te wijten aan de ontwikkeling van verantwoorde toe te schrijven aan hun. De verdachte kan dus in principe beschuldigd alleen zijn de, geen adequate maatregelen te hebben genomen, voorkomen, dat wordt gegenereerd door de software zoekt de rechten van derden schendt.
25
26
- 14 -
(2) Inbreuken, een onrechtmatig verzuim als (Met-) Hebben veroorzaakt, is om te uitgebreid aansprakelijkheid te vermijden als een vallende-oordelende observatie vereist. De verantwoordelijkheid van de send-verzuim wordt beperkt door de criteria van de haalbaarheid en de redelijkheid van de succes-preventie.
Hier, kan de mogelijkheid van het verwijderen van een bijzondere waardevermindering het gevolg zijn van, dat de persoon bestuurt de bron van de storing of invloed iemand kan, het einde van de verslechtering van het (Erman/Ebbing, BGB, 13. Ed, § 1004 Rn. 120). Als dit het geval is,, de betrokkene kan een zittende plicht van toezicht van belang zijn om de redelijkheid van de opheffing van de storing worden (VGL. BGH, Besluit van 19. December 1960 – GSZ 1/60, BGHZ 34, 99, 108 f.).
Aanname van een aansprakelijkheid van de exploitant van een zoekmachine met de bijbehorende extra functie is derhalve als met de aansprakelijkheid van een host providers vanwege de verspreiding van een verklaring in een blog van een derde (VGL. Dit oordeel van de Senaat 25. Oktober 2011 – VI ZR 93/10, BGHZ 191, 219) een schending van auditing taken. Hun bestaan ​​als hun reikwijdte hangt in ieder geval na een afweging van alle betrokken belangen en relevante juridische beoordelingen. Oververtegenwoordigd benadrukt in het licht van eisen kan, dat het een wettig deelname aan het economisch verkeer, zijn niet voorzien. Volgens de ontwikkelde fout rerhaftung beginselen is essentieel, of en in hoeverre de vordering onredelijk is in de gegeven omstandigheden gearresteerd nadat een examen (VGL. BGH, Arresten 12. Juli 2007 – I ZR 18/04, BGHZ 173, 188 Rn. 38; van 10. Oktober 1996 – I ZR 129/94, NJW 1997, 2180, 2181 f. = WRP 1997, 325 – Architectural Competition; Arrest van 17. Meer 2001 – I ZR 251/99, BGHZ 148, 13, 17 f. – ambiente.de; Arrest van 11. Maart 2004 – I ZR 304/01,
27
28
29
- 15 -
BGHZ 158, 236, 251 – Internet Auction I, van 17. December 2010 – De ZR 44/10, NJW 2011, 753 Rn. 9 ff., verdere verwijzingen).
De exploitant van een zoekmachine is dan in principe niet verplicht, Om het gegenereerd door een software zoeken en aanvullende informatie gegenereerd rell voorbaat voor mogelijke inbreuken controleren. Dit zou de werking van een zoekmachine met een snel onderzoek van de gebruiker maakt de zoektocht nenden-completion functie, zo niet onmogelijk, niettemin onredelijk bemoeilijkt. Hoewel een overeenkomstige preventieve filterfunctie kan worden gebruikt voor specifieke gebieden, zoals kinderporno, noodzakelijk en haalbaar, Ze kunnen echter niet alle denkbare gevallen persoonlijkheid lichkeitsrechtsverletzung voorkomen. Daarom is de exploitant van een zoekmachine op internet is in beginsel slechts een wettelijke controle vereist, wanneer het zich bewust wordt van de inbreuk. Wijst een betrokkene de exploitant van een zoekmachine op internet om een ​​onrechtmatige inbreuk op zijn per-sönlichkeitsrechts out, wordt de zoekmachine exploitant, toekomst om dergelijke verwondingen te voorkomen (VGL. Divisie beslissing van 27. Maart 2012 – VI ZR 144/11, VersR 2012, 992 Rn. 19).
3. Het Hof van Beroep – logisch vanuit zijn gezichtspunt – een juridische beoordeling van de oppervlakte van het punt van de schade aan een onderzoek verplichtingen zo weinig gemaakt vanaf het punt van – Alleen in en-ties grenzen te kennen (VGL. Divisie beslissing van 20. Maart 2012 – VI ZR 123/11, VersR 2012, 630 Rn. 15 BZN) – Recht op vergoeding in contanten en
30
31
- 16 -
het recht op pro forma-juridische kosten vervangen. Dit zal hebben om het te vangen.
Galke Wellner Diederichsen
Pauge von Pentz
Lagere rechtbanken:
LG Köln, Besluit van 19.10.2011 – 28 De 116/11 -
OLG Köln, Besluit van 10.05.2012 – 15 U 199/11 -

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: