Typo domein zonder verwijzing naar originele zelfs concurrentiebeperkende § 4 Nee.. 10 UWG, Als er geen naam rechten worden, omdat de domeinnaam beschrijvende weer online

Federale Hof de juridische toelaatbaarheid van zogenaamde betwisten “Tippfehler-domeinen”

De onder meer voor de Mededingingsrecht verantwoordelijk I. Civil Division van het Federale Hof vandaag uitgesproken over de ontvankelijkheid van een domeinnaam, wordt bewust ingelogd een verkeerde spelling van een reeds geregistreerde domeinnaam.

De aanvrager opereert onder de domeinnaam “www.wetteronline.de” het internet een weerdienst. De verdachte is de eigenaar van de domeinnaam “wetteronlin.de”. Gebruiker, het bereik van een typo op de website van de verweerder, van daaruit worden doorgestuurd naar een website, geadverteerd op de particuliere ziektekostenverzekering. Voor elke aanroep van deze website, zal de verweerder aandacht worden besteed. De aanvrager geclaimde, het zou daarbij, dat de respondent geïnteresseerd, die wilden naar hun pagina, omleiden naar een andere website, Uitgeschakeld in een oneerlijke wijze en tegelijkertijd haar naam recht wordt geschonden. Het heeft de verdachte daarom stopzetting van het gebruik en de toestemming voor de annulering van de domeinnaam “www.wetteronlin.de” genomen en om informatie te verstrekken om te voltooien en zocht een verklaring dat de aansprakelijkheid voor schade.

De rechtbank veroordeelde de verdachte in wezen overeenkomstig de aanvraag,. De aantrekkingskracht van de verdachte was niet succesvol. Dit Hof heeft, de beweerde vorderingen bestond zowel in termen van een mededingingsbeperkend handicap alsmede wegens schending van het recht op de naam van de aanvrager.

Op hoger beroep van de verweerder, de Federale Hof, wordt het vonnis hoger beroep vernietigd en het beroep verworpen, Voor zover de vorderingen van verzoekster waren gebaseerd op de schending van het recht op een naam. Het Federale Hof heeft een gewenste naam voor de naam beschermende uniform onderscheidend vermogen van de naam “WetterOnline” negatief, omdat het een zuiver beschrijvende term. Met “WetterOnline” is het zakelijke doel van verzoekster genoemde, “online” Informatie en diensten met betrekking tot “Weer” aanbod.

In tegenstelling, heeft het Federale Hof aanvaard, dat het praktisch gebruik van de “Typo domein” vanaf het punt van de interceptie van de klant tegen het verbod op oneerlijke beperking in overeenstemming met § 4 Nee.. 10 UWG schendt, als de gebruiker niet meteen duidelijk en wees naar de opening website op het feit, dat hij niet op de pagina “wetteronline.de” is. De oppositie is gebaseerd op een oneerlijke handicap aanvraag voor toestemming voor de annulering van de domeinnaam “wetteronlin.de” het Bundesgerichtshof afgewezen, omdat een wettelijk toegestane gebruik mogelijk is en de loutere registratie van de domeinnaam, dat verzoekster niet oneerlijk gehandicapt.

Arrest van 22. Januari 2014 – I ZR 164/12 – wetteronline.de

LG Köln – Arrest van 9. Augustus 2011 – 81 De 42/11,

juris

OLG Köln – Arrest van 10. Februari 2012 – 6 U 187/11,

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: