Gerechtelijk bevel ondanks misbruik waarschuwing

Beledigend Waarschuwing voor schending van het auteursrecht in principe leidt niet de vordering tot voorlopige voorziening onder § ongeldig 97 Abs. 1 Auteurswet en de niet-ontvankelijkheid van een volgende actie.

BGH, Arrest van 31. Meer 2012 - I ZR 106/10 - OLG Hamm

LG Bielefeld

BGH verstekvonnis I ZR 106/10 van 31. Meer 2012 - Vakantie luxe appartement

De I. Civil Division van het Federale Hof van de mondelinge onderhandelingen 31. Meer 2012 door de voorzitter van de rechtbank Prof. Dr. Bornkamm en rechters Pokrant, Dr. Kirchhoff, Dr. Cook en dr.. Loeffler
hierbij:
Op hoger beroep van de eiser, de beslissing van 4. Civil Division van het Hof van Hamm Oberlandesgericht uit 22. September 2009 ingetrokken.
Het ding is voor een nieuwe hoorzitting en besluit, Ook over de kosten van de herziening, terugverwezen naar het Hof van Beroep.
Rechtens
Feiten:
Verweerder 3 markten en biedt appartementen van In-sel Usedom. De verdachte aan 2 is één van de twee gedelegeerd bestuurders. Hij-afgestudeerd in 2007, bepaalde Appartementen op het eiland Usedom, die voorheen mede-beheerd een hotel complex, vanaf januari 2008 op de website "ferienluxuswohnung.de" self-bevordering. Verweerder 3 was de eigenaar van de domeinnaam. De verdachte aan 1 deelgenomen als eigenaar van een appartement in het project.
1
- 3 -
De eiser nam het ontwerp van de website. Hij maakte de Dar-positie van de appartementen en hun omgeving op drie foto's, hij in november 2007 samen met andere foto's op de website "ferienluxuswohnung.de" set. Verzoeker merkte in februari 2008, dat hij ontworpen website inclusief foto's kunnen ook worden benaderd via vier andere websites; de verwerende partij tot 1 en de gedaagde 2 elke eigenaar van twee van deze internetpagina's.
Verzoekster betoogt,, de verdachten geüpload door hem ontworpen Websei ste waaronder de drie foto's op hun website. Hij beschouwt, ze had zijn rechten op de foto's geschonden. De door verweerder verzocht eiser - als het herzieningsproces nog relevant - te onthouden, om de producten vervaardigd verspreiden door hem drie foto's op de bovenstaande domeinnaam, reproduceren of Ver-publiek, zonder hem te bellen als auteur, zonder hem geen geld te betalen en zonder de toestemming. Hij neemt ook de verdachten uit het verstrekken van informatie, Vinden dat de betaling van de schadevergoeding en betaling van een waarschuwing in de hoeveelheid 2.853,03 € plus rente vordering.
De rechtbank verleende de vordering. Het hof van beroep het beroep verworpen (OLG Hamm, TO-RD 2010, 135). Met zoals goedgekeurd door de Senaat herziening, gelden voor de afwijzing van de verweerder, Ver-volgt de klacht van de eiser vraagt ​​verder. De behoorlijk opgeroepen Be-verdachten werden op de datum hoorzitting voor de Revisionsge-rapport niet vertegenwoordigd. Verzoekster stelt, om te beslissen over zijn beroep door Ver-party standaard.
2
3
4
- 4 -
Redenen:
Ik. Dit Hof heeft, het beroep niet-ontvankelijk, omdat de verdachte uitgedaagd op bezwaar van misbruik van recht zou th. Hiervoor is uitgevoerd:
De actie van de eiser stel al met het oog op de juridische claims tegen de verdachte als een relatief gematigde gegeven. Alle drie de verdachten waren bezig met een actie om te voltooien. Het niet langer gaat om de inbreuk op het auteursrecht op de website ontworpen door de aanvrager, son-landen alleen de rechten om drie foto's, door § 72 GENIET Copyright Act foto bescherming.
Echter, voor de kwestie van misbruik van recht te komen in Auteursrecht - Zoals in de Mededingingsrecht - Niet alleen over de juridische claims tegen, maar ook, en inderdaad cruciale, op de Waarschuwing een. Schrijf Abmah-voltage misbruik, uit te gaan van een voorlopige. Een Unterlas-sungsklage was in dit geval voor het ontbreken van procesbevoegdheid zelfs niet-ontvankelijk, als het alleen wordt geheven op beperkte schaal.
In geval van geschil was de Waarschuwing is het gebruik van de verweerder, miss-door de eiser, omdat de eiser, maar de rente, om de verdachten met de kosten in rekening brengen, hebben in de voorhoede geweest. Dit volgt uit het simpele feit, dat als gevolg van de bijzondere Waarschuwing de drie verdachten aanzienlijk hogere kosten zijn gemaakt als tijdens een gezamenlijke waarschuwing alle verdachten. Voor misbruik rentekosten last spreken au-ßerdem, dat de eiser in alle drie de gevallen hadden geklaagd, met de waarschuwing meer Verlet tie procedures, toen hij het onderwerp van de actie gemaakte ha-be.
5
6
7
8
- 5 -
II. Is op de accountants, omdat de verdachten niet vertegenwoordigd waren, hoewel zij regelmatig La-mest in het proces in beroep, om te beslissen over het verzoek van de aanvrager-gers een vonnis tegen. Echter, de uitspraak is niet een gevolg van verzuim, maar op basis van een onderzoek (VGL. BGH, Arrest van 4. April 1962 - De ZR 110/60, BGHZ 37, 79, 81).
III. De herziening is succesvol. Met de door het Hof van Beroep redenen kan de actie niet worden afgewezen.
1. Dit Hof heeft, voor de afgifte van de rechter-misbruik te komen in Auteursrecht - Zoals in de Mededingingsrecht - Niet al-lein over de juridische claims tegen, maar ook, en inderdaad beslissende-Dend, de waarschuwing. Wees de waarschuwing misbruik, uit te gaan van een dwangmiddel en een bevel was gebrek Klagebefug-nis, zelfs niet-ontvankelijk, als het alleen wordt geheven op beperkte schaal.
2. Dit kan niet worden aanvaard. In tegenstelling tot het advies van het Hof Beru-fung leidt een gewelddadige waarschuwing voor een inbreuk op het auteursrecht van de rechten over het algemeen niet de Unterlassungsan-recht en de niet-ontvankelijkheid van een volgende actie ongeldig.
een) De Auteurswet niet de gevolgen van missbräuchli-chen gelden van aanspraken te reguleren.
b) Een overeenkomstige toepassing van § 8 Abs. 4 UWG in Auteursrecht kan niet worden beschouwd, omdat geen plan anti maas in de wet. Onder § 8 Abs. 4 UWG is de bewering in § 8 Abs. 1 UWG aangewezen Claims voor reparatie en defecten als gevolg van een op grond van § 3 UWG en § 7 UWG illegale zaken beroep niet-ontvankelijk, als het wordt misbruikt, rekening houdend met alle omstandigheden, vooral
9
10
11
12
13
14
- 6 -
indien vooral gebruikt, naar de-stand voor de vergoeding van onkosten of kosten van een gerechtelijke procedure tegen de dader een on-claim. De Federale Orde van Advocaten in het wetgevingsproces wordt gebruikt om de handhaving richtlijn uit te voeren had opgewonden, in het auteursrecht nogal misbruik bepaling in de trant van § 8 Abs. 4 Introduceren UWG (BRAK Advies nr. 38/2007, S. 6). De wetgever heeft niet voldaan aan de.
c) Echter, de algemene regel verbiedt oneigenlijk uitoefening van rechten geldt ook voor aanspraken auteursrecht onder § 242 BGB. Ontwikkeld in het mededingingsrecht voor het onjuist gelden van aanspraken rechtsbeginselen zijn ook gebaseerd op het idee van uitsluiting. U kunt dus in principe aan de Auteursrecht zijn vruchtbaar (J. B. Nordemann in Fromm / Nordemann, Auteursrecht, 10. Ed, § 97 Copyright Act Rn. 189 ff. BZN; natuurlijk., WRP 2005, 184, 189 f.; Kefferpütz in Wandtke / Bullinger, Auteursrecht, 3. Ed, § 97 Copyright Act Rn. 18 ff.; Trio in trio / Schulze, Copyright Act, 3. Ed, § 97a Rn. 8). In dit geval echter de verschillen tussen beide jurisdicties verschillen waargenomen.
In Mededingingsrecht voert in de zin van § 8 Abs. 4 UWG miss-bräuchliche buitengerechtelijke inning van de vordering tot voorlopige voorziening als het Hof van de Federale Hof, dat de Unterlas-vereiste snelheid kan ook niet in de rechtbank en de daaropvolgende worden ingediend - op zichzelf niet onrechtmatig - Actie unzuläs sig is (VGL. naar § 13 Abs. 5 UWG BGH, Arrest van 20. December 2001 I ZR 215/98, Tarwe 2002, 715, 717 = WRP 2002, 977 - Scanner Advertising; Arrest van 17. Februari 2002 - I ZR 241/99, BGHZ 149, 371, 379 f. - Miss-bräuchliche Mehrfachabmahnung; Arrest van 17. November 2005 - I ZR 300/02, Tarwe 2006, 243 Rn. 22 = WRP 2006, 354 - MEGAVERKOOP; naar § 8 Abs. 4 UWG
15
16
- 7 -
BGH, Arrest van 15. December 2011 - I ZR 174/10, Tarwe 2012, 730 Rn. 47 = WRP 2012, 930 - Bauheizgerät).
Dit beginsel kan worden gedragen over-the copyright gemakkelijk. De bepalingen van § 8 Abs. 4 UWG komt naast de taak van het bestrijden van misstanden in de vervolging van-concurrentiebeding-pieken ook functioneren als een correctief tegen de bepalingen brede Een in aanmerking komen onder § 8 Abs. 3 UWG. Onder § 8 Abs. 3 UWG, één en dezelfde inbreuk op het mededingingsrecht worden door een verscheidenheid van Anspruchsberechtig th nagestreefd. Hoewel dit vergemakkelijkt de vervolging in het belang van het grote publiek; de volheid van de in aanmerking komende begunstigden, maar laadt de verdachte voor een groot deel, dus in het bijzonder door, dat als de inbreuk op het onderwerp van een aantal waarschuwingen en juridische procedures kunnen worden gemaakt. Belangrijker, dat de bepalingen van § 8 Abs. 4 UWG biedt altijd de middelen om, wanneer het wedden mededingingsrechtelijke beweert te elimineren of nalaten maakte misbruik-lich aanspraken, vooral wanneer vreemde doelen de EIGENAAR-Liche bestuurder en het dominante thema van initiatie beeltenis-len (VGL. naar § 13 Abs. 5 UWG aF BGHZ 144, 165, 169 f. - Oneerlijke meerdere volgen; BGH, Tarwe 2001, 260, 261 - Vielfachabmahner; naar § 8 Abs. 4 UWG BGH, Tarwe 2012, 730 Rn. 14 - Bauheizgerät). De publieke belangstelling voor de doeltreffende vervolging van inbreuken op de mededingingsregels zijn niet ernstig aangetast. Wanneer een individu eiser uitgesloten van de bewering van Unterlassungsan-recht van misbruik, kan het verbod toch worden gemaakt van een wiens begunstigden beweerde.
Wanneer een schending van het auteursrecht of andere na de oorspronkelijke lift direct wet beschermd recht is echter alleen de gewonde persoon genomen BEREKENING, Om vorderingen te streven (§ 97 Copyright Act). Het recht op Verfol-
17
18
- 8 -
tie van schending van het auteursrecht bestaat niet in het belang van alle goddeloosheid, maar uitsluitend in het belang van de benadeelde. Had een gewelddadige Liche-waarschuwing resultaat, dat de benadeelde zijn beweringen niet eens kon brengen voor de rechter en de daaropvolgende actie zou unzuläs sig, zou hij eindelijk accepteren de inbreuk. Voor zo'n uitgebreid beperkingen van rechten, is er geen objectieve reden. In het bijzonder is geen van de auteursrechten corrigerende nodig verregaande geschiktheid van verschillende Anspruchsberechtig th.
IV. Daarna moet de beslissing beroep worden gereserveerd voor de herziening en de zaak voor een nieuw proces en besluitvorming, Ook over de kosten van de herziening, terugverwezen naar het Hof van Beroep. Voor verdere procedurele apparatuur zal bewust worden gemaakt:
1. Dat opgeëist door de aanvrager recht op vergoeding van de noodzakelijke kosten voor de waarschuwing van de verdachte is in overeenstemming met § 97a para. 1 Zin 2 Copyright Act vereist, dat de waarschuwingen recht hadden. Deze voorwaarde is niet voldaan, als de waarschuwingen waren misbruik (VGL. naar § 8 Abs. 4 UWG BGH, Tarwe 2012, 730 Rn. 13 - Bauheizgerät, BZN).
2. Een copyright waarschuwing is vooral gebruik kwade wil is,, indien vooral gebruikt, naar de-stand voor de vergoeding van onkosten of kosten van de vervolging tegen de inbreukmaker een on-claim (VGL. § 8 Abs. 4 UWG; J. B. Nordemann supra § 97 Rn. 191 f.). De bevindingen tot nu toe door het hof van beroep heeft steeds maar de veronderstelling niet rechtvaardigen, In geval van betwisting, het waarschuwen van de gedaagde door de eiser was een misbruik, omdat de eiser, maar de rente, om de verdachten met de kosten in rekening brengen, hebben in de voorhoede geweest.
19
20
21
- 9 -
een) Dit Hof heeft, misbruik Kos tenbelastungsinteresse volgt uit het simpele feit, dat als gevolg van de afzonderlijke waarschuwing van de drie verdachte door de eiser waren significant hogere kosten ent-zijn dan in een gewone waarschuwing alle verdachten. De aanvrager zou in ieder geval de verdachte aan 3 en de gedaagde 2 kan nemen als partijen worden geclaimd zonder enige nadeel, sinds ze zijn het nemen van een lager dan en CEO onderling verbonden en de eiser aan de verweerder 3 veronderstel dat de enige reden om te beweren, omdat ze aan de verweerder 2 in staat had gesteld, over te dragen allemaal ontworpen door de aanvrager op zijn website websites en ter beschikking van het publiek. Hetzelfde geldt voor de verweerder 1, omdat deze de verdachte aan 2 en 3 in het gezamenlijke project van de onafhankelijke Rentals is sociaal-wet verbonden.
Deze beoordeling kan niet worden samengevoegd. In tegenstelling tot het advies van de lagere rechter is van verkeerde kostenlast belang van de eiser daarin niet tot uitdrukking, dat hij niet de gedaagden hoofdelijk, maar heeft apart gewaarschuwd. De aanvrager heeft ingediend, De foto's werden gemaakt door hem - elk met steun van de verwerende partij tot 3 - Van de respondent aan 1 en de respondent aan 2 werden elk vastgesteld op de twee onderling netseiten, door hen gehouden. Hij maakt dus elke afzonderlijke overtredingen van zijn prestaties rechten op het licht-geïllustreerd door de gedaagden. Het is niet verkeerd, dat de aanvrager out-ger-speciale waarschuwingen heeft gesproken voor onafhankelijke schendingen. Van ingeroepen door het Hof van beroep de beslissing van het Federale Hof in de zaak "MEGA SALE" naar § 8 Abs. 4 UWG (BGH, Tarwe 2006, 243 Rn. 15 ff.) anders bepaalt. Daar, het ging niet over de waarschuwing van verschillende onafhankelijke wettelijke overtredingen, maar de ex-herinnering van een enkele inbreuk op het mededingingsrecht overtreders meer, jaar-
22
23
- 10 -
de Lich - concurrerende - Community Adverteer drie Gesell eigenschappen van een groep.
b) Het Hof van Beroep ook gevonden dat, voor een missbräuchli-ches kostte last van belang ook te spreken, dat de eiser in alle drie de gevallen hadden geklaagd, met de waarschuwing meer daden van inbreuk, alsof hij het voorwerp van de actie had. Voor de - meestal niet-groene Deten - waarschuwingen waren gewapend waarden van elk 150.000 € gebaseerd op, in vergelijking met die in de rechtszaken geschil-waarden van elk 10.000 Werden opgeblazen €. Daarnaast heeft de aanvrager heeft de verwerende partij 3 tweemaal gewaarschuwd afzonderlijk vanwege ongerechtvaardigde beëindiging van de contractuele relatie en voor dit doel de honoraria van de advocaten van de hoeveelheid 1.505,35 € vereist. Als gevolg hiervan, de eiser had als gevolg van ge-er gescheiden en herhaald gebruik van waarschuwing kosten van verweerder in het bedrag van 10.064,44 € (3 keer 2.853,03 € plus een tijd 1.505,35 €) worden geteld en hersteld, hoewel hij slechts een gedeelte van de Abgemahnt Verlet tie procedures had gemaakt voor de oorzaak van de actie.
24
- 11 -
Ook kan het niet worden aanvaard. Het feit, dat de eiser in alle drie de gevallen heeft beweerd, met de waarschuwing meer daden van inbreuk, zoals hij het onderwerp van de actie gemaakt, geeft niet aan een miss-bräuchliches kostenlast van belang. Wat de andere ex-vermaningen waren ongegrond, heeft geen recht op restitutie van de ex-incassokosten en creëert dus geen financiële last voor de gedaagde-ste. Als de eisers in de berekening van de waarschuwing met betrekking tot de lange-ren waarschuwingen op de hoogte van een te hoog bedrag aan de orde zijnde basis ge-sets, kon worden gegrond op zichzelf geen juridische miss verbruik.
Bornkamm Pokrant Kirchhoff
Koken Loeffler
Lagere rechtbanken:
LG Bielefeld, Besluit van 18.03.2009 - 4 De 85/08 -
OLG Hamm, Besluit van 22.09.2009 - I-4 in 77/09 -

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: