Eğer iptal karşılık gelen yoluyla alan adı sahibinin kendisi kullanılmayan olarak adının taşıyıcısı- veya etiketleme mevzuatı vardır, Yurt dışında da mevcut adı can- kullanılan ve hakları işaretleme

Bir) Sanat Das. XXV Abs. 5 Cümle 2 des deutsch-amerikanischen Freundschafts-, Ticaret- und Schiffahrtsvertrags statuierte Herkunftslandprinzip (Prinzip der gegenseitigen Anerkennung) gilt nur für die Partei- und Prozessfähigkeit der im jeweils anderen Vertragsstaat gegründeten Gesellschaften. Für die Erlangung und Aufrechterhaltung von Handelsnamen und sonstigen gewerblichen Schutzrechten haben die Staatsangehörigen und Gesellschaften des einen Vertragsteils in dem Gebiet des anderen Vertragsteils nach Art. X Abs. 1 dieses Vertrags dagegen nur Anspruch auf Inländerbehandlung.
b) Für die Frage, ob ein vom Namensträger auf Löschung in Anspruch genommener Domaininhaber selbst über ein entsprechendes Namens- oder Kennzeichnungsrecht verfügt und somit gegenüber dem Namensträger als Gleichnamiger zu behandeln ist, können grundsätzlich auch im Ausland bestehende Namens- kullanılan ve hakları işaretleme. Bei einem Domainnamen, der mit einer länderspezifischen Top-Level-Domain wie „.de“ gebildet ist, gilt dies aber nur, wenn der Domaininhaber für die Registrierung des (länderspezifischen) Domainnamens ein berechtigtes Interesse vorweisen kann.
c) Die Haftung des auf Löschung des Domainnamens in Anspruch genommenen Admin-C als Störer setzt voraus, dass ihn ausnahmsweise eine eigene Pflicht trifft zu prüfen, ob mit der beabsichtigten Registrierung Rechte Dritter verletzt werden. Voraussetzung ist insofern das Vorliegen besonderer ge-fahrerhöhender Umstände, die darin bestehen können, dass vor allem bei Registrierung einer Vielzahl von Domainnamen die möglichen Kollisionen mit bestehenden Namensrechten Dritter auch vom An-melder nicht geprüft werden. Eine abstrakte Gefahr, die mit der Registrierung einer Vielzahl von Do-mainnamen verbunden sein kann, reicht insofern nicht aus (Fortführung von BGH, Kararı 9. Kasım 2011 Ben ZR 150/09, Buğday 2012, 304 = WRP 2012, 330 Basler Saç Kozmetik).

KARAR BGH Ben ZR 150/11 itibaren 13. Aralık 2012 - Dlg.de

Amerika Birleşik Devletleri: FreundschVtr Art. X Abs. 1, Sanat. XXV Abs. 1, 5 Cümle 2; MarkenG §§ 5, 15; Medeni Kanunu § 12 Cümle 1, § 280 Abs. 2, § 286
BGH, Kararı 13. Aralık 2012 - Ben ZR 150/11 – OLG Stuttgart
LG Stuttgart

I. Sözlü müzakere Federal Mahkemesi Hukuk Bölümü 20. Eylül 2012 yargıç Prof. Dr. Born-kamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Cook ve Dr. Loeffler
bu vesile ile:
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 2. Stuttgart Mahkemesi İnşaat Bölümü 21. Temmuz 2011 im Kosten-punkt und insoweit aufgehoben, daha davalı aleyhine kabul edilmiştir.
Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil der 17. Zivil-kammer des Landgerichts Stuttgart vom 19. Ekim 2010 weiter-gehend abgeändert.
Die Klage wird mit dem Zahlungsanspruch abgewiesen, soweit die Klägerin die Zahlung eines 634,67 € nebst Zinsen übersteigenden Betrags begehrt.
Im übrigen Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Ver-handlung und Entscheidung, Ayrıca revizyon maliyeti hakkında, Temyiz Mahkemesi'ne geri sevk.
Hakları tarafından
Olay:
Die vormals als „Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft“ und seit 23. Ok-tober 2008 als „DLG“ im Vereinsregister eingetragene Klägerin ist Inhaberin der seit 1996 für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 41,
1
- 3 -
42, 43 ve 44 eingetragenen Wortmarke „DLG“. Soweit für die Revision noch von Belang, nimmt sie den Beklagten, der gegenüber der Domain-Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft (DENIC) als sogenannter administrativer Ansprech-partner (Admin-C) für den Domainnamen „dlg.de“ benannt und registriert wor-den ist, auf Einwilligung in die Löschung dieses Domainnamens und auf Erstat-tung von Anwaltskosten für eine Uyarı und die Anforderung eines Ab-schlussschreibens in Anspruch.
Die DENIC hat am 23. Ekim 2009 erstmals Domainnamen eingetra-gen, die aus nur einem oder zwei Buchstaben oder aber aus drei Buchstaben bestehen, die – wie „DLG“ für den Landkreis Dillingen an der Donau – einem Kraftfahrzeugkennzeichen entsprechen (sogenannte Kurzdomains). Inhaberin des an diesem Tag ebenso wie eine Vielzahl anderer Domainnamen eingetra-genen Domainnamens „dlg.de“ ist die am 26. Ekim 2009 rückwirkend zum 19. Ekim 2009 angemeldete DLG D. Corp. C göre. / Florida (aşağıda: Domaininhaberin). Bu oldu bestritte-nen değil sonra M başvuran tarafından iddia. K. Birden fazla, aynı zamanda 240 kurulan diğer şirketler, "Dr.de" kısa etki alanları hakkında DENIC de kendileri için iki ya da üç harf ve buna göre bir dizi ile kendi şirketleri başlatmak, "Oh.de", "Ao.de", -Gistrieren yeniden olabilir "Vy.de" ya da "rq.de".
B Sanığın müdürü. R. Hizmetler Ltd. bu bie- tet yurtdışında yerleşik şirketler için, DENIC alan adları da regis endüstri ren izin vermek ve İdare-C hazır olarak sanıklara bunları sağlamak için. Üzerinde 23. Ekim 2009 o başarmıştır, DENIC at 193 Kısa etki yeniden gistrieren olduğu.
2
3
- 4 -
Başvuran - hala revizyon ölçüde ilgili - fasulye ayılar, davalı sipariş,
Bir) www.dlg.de-on DENIC karşı etki alanı adı tescili iptal vermek için,
b) başvurana 2.261,36 Faiziyle birlikte ödenecek €.
Bölge Mahkemesi bu uygulamalar ile şikayeti onayladığını duyurdu. Sanığın temyiz sadece ölçüde başarılı olmuştur, Beru-fung mahkeme olarak başvuru sahibinin ödeme 1.269,34 € azaltılmış, artı faiz etti. Temyiz Revizyon Mahkemesi tarafından onaylanmış olan, Onların reddi, başvuru istiyor, ayrıca davalı kapatmak için onun isteğini takip.
Nedenleri:
Ben. temyiz örneği mahkeme hala § altında adı karinesi açısından başvuru sahibinin iddialarını itiraz 12 kabul yanı sıra BGB kuruldu. Bu amaçla bu idam:
Başvuran, hangi Ge adı gasp açısından tek başına bir izin şekilde kendi iddialarını dayandırır, olabilir çünkü Ekim, 2008 onlar kayıtlı ve adları ılımlı etiket "DLG" kullandığından beri zaten bir etki alanı adı olarak o burcun kayıt yetkisiz kişiler tarafından devam. etki alanı sahibinin adı sadece isim özelliği ile kurumsal numarası haline olabilirdi, Kullanımda ticaret sırasında Almanya'da çekilen olsaydı, alan adının sadece kayıt istisna Benutzungsauf-performanslı olduğunu. Amerika Birleşik Devletleri - - domain sahibinin ticari faaliyeti için davalı ileri sürülen herhangi bir. Ayrıca, Na gerekir-
4
5
6
7
- 5 -
mens yerine herhangi bir olay "DLG" sloganı gibi kısalma koruma alamıyor etki sahibinin kurumsal kimliğini güçlendirmiştir.
Davalı sıkıntı sorumluluk ilkelerine göre İdare-C görevinden görünümünde alanı sahibinin adı ihlali tarafından böylece taahhüt için cevap vermek var. Ona kalmış kayıt işbirliği asmak ve alınan müdahaleci ihlalleri ile ilgili incelemek için idareye yükümlülüğü devralacak. davalı biliyordu, dass am 23. Ekim 2009 itibaren 9 PM olur bir kerede alan adları bile sadece birkaç harf ve etki alanı ticaret şirketleri uzmanlaşmış gibi çeşitli alan adları mevcut ve masse olsun onaylanan. Çünkü erişimin ve altında gelişigüzel yayılan Abfischens açıktı, bu isim zaten ihlalleri gibi alan adlarının tescili ile işlenebilir. sanığın görev görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde ile ilişkili bir profesyonel İdare-C gibi bilmelisiniz. Bunlar dikkate yükümlülüğü bulunmaktadır, onun görevlerini yerine karakterize edilip, o kayıt sağlayan ve altında sekme stoğu tutmak, göze batan isim hakları ihlallerine katılan. alınmasından sonra 2. Kasım 2009 escort Uyarı Davalı bile bilinçli bir öz-kapama şeklinde niyetiyle hareket ettiği.
Yönetici-C'nin sorumluluk alanı sahibinin daha yakın olamaz rağmen. ama buna karşı alan adının kullanımını önlemek için bir hakkı vardır, Zaten kayıt davacı Na-mens hakkını ihlal ettiğinden. etki alanı tutucu davalı olduğu gibi DENIC Genel-my dönem sonra yasal güç verilir, alan adı ile ilgili tüm bilgilere sahip
8
9
- 6 -
karar bağlanabilen, o da hak ve konumu ve on-zemin onun ahengimi pozisyonuna zorundadır, silme rıza.
Çünkü zaten ihtiyati tedbir olarak adlandırılan tartışmalı Do-main kayıt ve uyarı masraflarının tazmin edilmesi için davalıya karşı davacının iddiası ile mevcut ilkesi ge-haklı idi, yüzünden Uyarı yanlış zamanda Benut-yon ihmal talep ama sadece üçte ikisi ve hatta bir anlaşmazlık tutarı arasında 80.000 €. Ayrıca sadece kısmen haklı nihai mektubu masraflarının geri ödenmesi için başvuru sahibi tarafından An-iddiadır.
II. davalı revize bu karara karşı yönelen-kurulacak olan. Onlar itiraz kararın kaldırılması yol, bir miktar için ödeme isteği ile Kla-ge reddetmek 634,67 € ve davanın kaldırılması çevresinin kalan Berufungsge-rapora aktarılacaktır.
1. temyiz mahkemesi, ancak, haklı olarak kabul, bundan Başvuran - § onlar için kayıt eingetra-kendi adı "DLG" kayıtlı haklarının ihlal - alan adı kayıt yatar "dlg.de" 12 Cümle 1 bir iptal talebi hakkına sahiptir etki sahibine karşı BGB (VGL. BGH, Kararı 9. Kasım 2011 - Ben ZR 150/09, Buğday 2012, 304 Rn. 28 dek 41 = WRP 2012, 330 Basler Saç Kozmetik, MWN). Bu iddia ve yazarlara-maaşları özellikle değil §§ 5, 15 yerinden MarkenG (VGL. BGH, Buğday 2012, 304 Rn. 31 f. i.V.m. Rn. 26 Basler Saç Kozmetik, MWN).
Bir) Sanık ona bağlı olamaz, Domaininhabe-rin de "DLG" etiketine arasında etme hakkı olacağını onların
10
11
12
13
- 7 -
ve başvuru sahibi, bu nedenle, tıpkı hakkına ilişkin esaslar jel-te.
aa) can zaten orada Federal Mahkemesi içtihadına göre, hakkı olmayan bir kişinin etki alanı adı olarak üçüncü bir taraf ayırt edici adı kayıt edeceğini, Yetkisiz isimler § altında karinesi 12 Cümle 1 Düşmek 2 BGB vardır (BGH, Kararı 8. Şubat 2007 - Ben ZR 59/04, BGHZ 171, 104 Rn. 11 - grundke.de, MWN). adı taşıyıcı özel bir koruma ilgi amacı GEREKLİ-che bozulma genel olarak, Adını Almanya üst düzey etki alanı her zamanki altında bir etki alanı adı olarak bir Nichtberechtig inci ile kayıtlı olduğunu ".de"; Davacı olumsuz etki Yeniden trasyonu a zaten bir etki alanı adı olarak yabancı bir isim kullanımda olduğundan (BGH, Kararı 26. Haziran 2003 - Ben ZR 296/00, BGHZ 155, 273, 276 f. - Maxem.de; BGHZ 171, 104 Rn. 11 - grundke.de). Buna karşılık, etki alanı adı buna tıpkı arasındaki ilişkide olduğunu, İlk kayıt için onu üzerinde bulunmaktadır (BGH, Kararı 22. Kasım 2001 Ben ZR 138/99, BGHZ 149, 191, 200 - shell.de; BGHZ 155, 273, 276 maxem.de; BGHZ 171, 104 Rn. 16 - grundke.de).
bb) etki alanı sahibinin adıyla "DLG" için bir Alman marka hakları değil. iç ticarette bir alt şirket işareti olarak etiket "DLG" kullanımı için hiçbir şey Darge-tan ise.
Senato görünümünde önce duruşmada denetçiler tarafından ifade görünüme aksine, aksi takdirde dostluk Arti-kartılması X ve XXV değil gerektirir, Ticaret- dan ve nakliye sözleşmesi 29. Ekim 1954 Almanya Federal Cumhuriyeti ve essen arasında-
14
15
16
- 8 -
Amerika Birleşik Devletleri (Gazete. 1956 II S. 487). Ancak abiye inci uygulamak, kanun ve The düzenlemeleri kısmen topraklarında altında içinde bir sözleşme inşa edilir, türüne göre. XXV Abs. 5 Cümle 2 Halbs. 1 sözleşmenin bu bölümünde şirket olarak sözleşme; Türüne göre yasal statü. XXV Abs. 5 Cümle 2 Halbs. 2 Diğer Tarafın ülkesinde Antlaşması'nı kabul. kökenli ilkesinin ölçüde statuierte ülke (Prinzip der gegenseitigen Anerkennung) ancak parti için geçerlidir- ve Prozessfä-yetenek şirketlerin diğer Akit Devlette kurulmuş (VGL. BGH, Kararı 29. Ocak 2003 - VIII ZR 155/02, BGHZ 153, 353, 355 ff.). Buna karşılık, elde edilmesi ve bir şekilde ticaret ulus-erkek ve diğer fikri mülkiyet haklarını korumak için diğer Tarafın ülkesinde ya Yüksek Akit Tarafın şirketler. X Abs. 1 sözleşme sadece ulusal muamele görme hakkına. "Vatandaş tedavi" tip-sem üzerinde bağlamında anlamı. XXV Abs. 1 Antlaşma "Ge Biets bir akit taraf içinde tanınan tedavi anlamına gelir, hangi daha az elverişli değildir, vatandaşları ve sözleşmenin bir kısmının şirketlere benzer koşullar altında "Orada verilir. ABD vatandaşları ve şirketleri daha sonra sadece hakkı var, Almanya'da da bu konuda, içinde - kötü değil, ama daha iyi - Alman vatandaşları ve abiye th olarak tedavi edilmesi (VGL. Karşılıklı tanıma-Nung'a ilkesi arasındaki fark [Orijin ülke prensibi] ve ulusal ilkesi[aynı]Ayrıca tedavi BGH, Kararı 25. Mart 2010 - Ben ZR 68/09, Buğday 2010, 1115 Rn. 15 = WRP 2010, 1489 - Ücretsiz Mimar, MWN). Temyiz Mahkemesi, bu nedenle yasa ile sem-arka önce kabul, alan sahibinin her durumda olabilir henüz Almanya'da alan adının kayıt sırasında sloganı gibi sembol "DLG" koruma elde değil ki.
- 9 -
cc) Ancak, alan adı üzerinde bir anlaşmazlık sadece kaçınılması mümkün değildir, etki alanı tutucu bir iç isim ise- başlıklı veya marka kanunu. örneğin ".com" olarak jenerik üst düzey alan adlarında, ".org" Veya ".net" adını tanıtır- ya da ticari marka kanunu, Almanya'da olmasa bile, ama başka bir ülkede, karşı, etki sahibi genel olarak kabul hakkına sahip olduğunu. Burada bile söz konusu bu kadar ülkeler-kodu üst düzey etki alanları, ".com", bir isim- ya da ticari marka kanunu, ülke, devlet nedenleri-det dışında olmuştur, hangi, üst düzey etki alanı olduğu için, Aksi takdirde Fuh-ren içinde, Bir yerli isim vericiler ile ilgili etki sahibi Uygun olmayan kabul edilemez olduğunu. kullanım için meşru bir ilgi için, örneğin, üst düzey etki alanı ".de" da yumurta-nem yabancı şirketlerle varolabilir, Bu alan adı içeriği altında yaklaşık Alman dili yapmak istiyor.
Anlaşmazlık halinde ise, ihtilaflı alan adı "dlg.de" sahibi bir Amerika Birleşik Devletleri bayrak chenrecht mevcut dayanmayan. İlk olarak, hiçbir şey için görünür, Flo Rida yürürlükte olduğu gibi orada kayıt bir "DLG D yapılmış sağa çünkü. Corp "doğru isim bir marka alanı sahibi lehine" istiyorum "DLG ortaya çıktı. İkincisi, sanık kei-ner şekilde ifade, etki alanı sahibinin ilgi olacaktır burada, Florida'da kayıtlı bir şirket, üst düzey etki alanı ".de" altında alan adının kullanımı ticarette bugüne kadar değil karşılaştı toplumu izin.
2. başarı ile revizyon Temyiz Mahkemesi'nin kararına karşı ancak geçerlidir, Davalı kaydının silinmesi gerekir
17
18
19
- 10 -
DENIC karşı ihtilaflı alan adını onaylamak, o ana kadar girişimcilere çünkü.
Bir) Yargıtay, ancak - Se-natsentscheidung "Basler Saçlar için kozmetik ürünleri" göre (Buğday 2012, 304 Rn. 53 dek 56) - Doğru tahmin, bir Störerhaf-tung benimsenmesi davalı gerekli yasal görev için, kendi olası ihlaller için etki alanı adını kontrol etmek için, Yönetici C olarak görev yaptığı radyo-yon ve nesne konumunun dışına değil zaten ortaya, ancak varlığı Özelleştirilmiş-rer risk artan koşullar presupposed.
b) Ancak, bu konuda Temyiz Mahkemesi tarafından alınan önlemler şimdiye kadar sert tings varsayımı haklı, Bu uyuşmazlık şablonları gibi be-özel risk artan koşullar söz konusu olduğunda.
aa) Senato burada yumurta-nen için risk artırıcı durum tetikleme İdare-C muayene bağlılığını görülen kararı "Basler Saçlar için kozmetik" sahip olduğu, etki alanı sahibi otomatik bir süreç tanımlanan alan adları serbest bırakmışlardı ve bu nedenle hiçbir test önceden kabul ettiğini, Bu şekilde elde edilen ve daha sonra da ilgili bildirilen alan adları başkalarının hakları yaralı eğer. hangi on-Senato bu Kararda kapattı git, DENIC yine otomatik bir süreç içinde kayıtlı alan adları girer. Özellikle risk artışı Senato'da bu koşullarda görülmüştür, orada seçilmiş süreçte olmuştu herhangi bir zamanda üçüncü parti haklarının muhtemel Verlet tion test (BGH, Buğday 2012, 304 Rn. 63 Basler Saç Kozmetik).
20
21
22
- 11 -
bb) Temyiz bulguları Mahkemesi tarafından şimdiye kadar alınan kararların ardından açısından edildi 23. Ekim 2009 karşı-anlaşılır bir etki alanı adı değil karşılaştırılabilir bir şekilde bekleyen anlaşmazlık risk artan koşullar önce bunu, davalı zorunlu muayene inci benimsenmesini haklı. Bu gün, ilk kez alan adları başardık, Bir veya iki harf ya da üç harfin oluşan, Yumurta-nem araç kayıt geldi, DENIC at için kolay girişi bildirilmektedir. Her ne kadar bu yeni bir fırsat kurdu - özellikle üzerinde etki öncelikli prensibi ve düzenlenmesi için geçerli olan kurallar göz önünde bulundurularak, bir alan adı temelde Kei ne marka ihlali ve hak ihlalinde kayıt temsil (VGL. BGH, Buğday 2012, 304 Rn. 26 - Bas-sayaç saç kozmetiği) ve başvuran bu nedenle böyle bir durumda düzenli riski, adlandırma hak bedellerini desteklenen Uyarı ayı ve silme için (VGL. Ayrıca Rn altında. 25 ve 26) - Aracılığıyla dışarı gerçek bir risk, dass am 23. Ekim 2009 alan adlarının çeşitli tamamen spekülatif günlüğe. ernstzu alma olarak gerçekleri tatrichterlicher değerlendirmesinde inceledi rağmen temyiz mahkemesi bu tehlike,. Bu bağlamda onun kullanımı "başıboş erişim" ve "dışarı gelişigüzel balık"-griffe olun ama ortaya, Alan adlarının kayıt için kesinlikle yeterli uygulama soyut riskini verilen inci şimdiye kadar uzatıldı olası cevap açısından o zaman kabul ihlale isimleri ve bu nedenle yasadışı uygulamalar olmuştur. bir görünüm böyle Bununla birlikte, ekler yeterli hesap değil düzeni-oldu, Artan risk durumları yatan ön sadece aslında İdare-C denetim gereksinimlerini karşılayacak şekilde, Bir rahatsız eden olarak sorumluluğunun kendi uyulmadığı durumunda sonuç.
3. Senato, şimdiye kadar bir nihai karar reddedildi, Bu konuda bir şey nihai karar için olgun olmadığından (§ 563
23
24
- 12 -
Abs. 3 ZPO). Mahkeme - takip tig zengin onun açısından - ayrı, Fal-les özel bireysel durumları takdir, başvuranın argüman için uygun hangi, Onu tanınabilir koşullar bakımından sanığın Che-fung yükümlülüğü kurmak. Böyle bir düşünce, bu nedenle yeniden temyiz telafi etmek zorunda kalacak.
4. Karar Reif - kısmi işten anlamında - maliyet açısından anlaşmazlık, Başvuru sahibinin ilk avukat harfi için ödeme isteği ile 2. Kasım 2009 gerektirir. Bu nedenle, başvuru zaten bu Abmahnkosten yerine hakkına sahip değil, yasal olarak bu davada onun tarafından görevden edilmiştir, çünkü aynı zamanda Temyiz Mahkemesi tarafından tedbir alınması için başvuruda. olarak uyarı ile ifade sürece de sanık yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili uyarı ilk defa içeriyordu, ihtilaflı alan adının tescili iptal onaylamak için, için kurtarılamaz bu bağlamda ortaya çıkan maliyetler vardır, olmayan zamanında performans borçlunun tazminat-yükümlülük kurar, çünkü sadece gecikme gereksinimleri (VGL. § 280 Abs. 2 BGB; MünchKomm.BGB / W. Ernst, 6. Ed, § 286 Rn. 156; Palandt / Green Mountain, BGB, 71. Ed, § 286 Rn. 44).
5. Buna karşılık, başvuru Agent son mektubunda dan maliyeti 13. Ocak 2010 (Anlage K 17) aynı zamanda içerdiği ikinci mektup o-geri kazanılabilir gecikme açısından iptal yetki bir hakkın varlığı ihtilaflı alan adını silmek için sanığın yükümlülüğü ile ilgili (VGL. MünchKomm.BGB / W. Ernst yukarıda § 286 Rn. 156; Pa-topraklar / Grüneberg AAO § 249 Rn. 57 ve § 286 Rn. 45, Daha fazla referans). Ayrıca
25
26
- 13 -
Bu nokta, yeni bir deneme kararı, aşağıda mahkeme için de geçerlidir.
Bornkamm Pokrant Schaffert
Yemek Loeffler
Alt mahkemeler:
LG Stuttgart, Kararı 19.10.2010 - 17 O 172/10 -
Stuttgart OLG, Kararı 21.07.2011 - 2 Sen 157/10 -

Lütfen oranı

Daha fazla bilgi için: